Konsultacje społeczne w sprawie Statutu Powiatu Brzeskiego

Statut powiatu to jedna z najważniejszych uchwał rady powiatu regulująca zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania organów powiatu oraz określająca ich wewnętrzną organizację, cele istnienia i tryb działania. Na sesji Rady Powiatu Brzeskiego w dniu 28 kwietnia 2016 r. radni widząc potrzebę zmian w obowiązującym Statucie Powiatu Brzeskiego zdecydowali o powołaniu Komisji Statutowej w następującym…

czytaj więcej

Sesja Rady Powiatu Brzeskiego

Przewodniczący Rady Powiatu Brzeskiego Stanisław Kowalczyk zaprasza na posiedzenie Rady Powiatu Brzeskiego, które odbędzie się w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu 30 czerwca (czwartek) o godzinie 10.00

czytaj więcej

Zakończenie roku szkolnego

W piątek (24 czerwca) w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie całego powiatu odbyły się uroczystości zakończenia roku szkolnego 2015/16. W II Liceum Ogólnokształcącym w Brzegu grupa teatralna „Cogito” przygotowała z tej okazji spektakl pt. „Skrawki”, który wyreżyserowany został przez Tomasza Stochniała. Sztuka poświęcona była problemom współczesnego świata, takim jak uzależnienia, odpowiedzialność za siebie i innych oraz…

czytaj więcej

Nieodpłatna pomoc prawna w wakacje 2016

W okresie 27.06.2016÷31.08.2016 punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Lewinie Brzeskim przy ul. Konopnickiej 3, powierzony organizacji pozarządowej — Fundacji Badań nad Prawem, w którym pomoc świadczy adwokat lub radca prawny, zmienia harmonogram godzin otwarcia. W poniedziałki, środy i piątki prawnicy w Lewinie Brzeskim w wakacje przyjmować będą w godz. 9-13 (zamiast dotychczasowych 10-14). Pozostałe dni…

czytaj więcej

Dzień Ratownika na brzeskiej stanicy

W minioną sobotę (25 czerwca) na brzeskiej stanicy członkowie Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego świętowali Dnień Ratownika. W 1927 roku Komisja Ratownictwa, działająca przy Polskim Związku Pływackim, dla popularyzacji idei ratownictwa wodnego ustaliła dzień 29 czerwca Dniem Ratownika. Z inicjatywy komisji zorganizowano wówczas kilka pokazów ratowania tonących. Wybrana data nie jest przypadkowa. Tego dnia kościół katolicki…

czytaj więcej

Stypendium Starosty Powiatu Brzeskiego

23 czerwca w Muzeum Piastów Śląskich najlepsi i najbardziej uzdolnienie uczniowie z powiatu brzeskiego otrzymali Stypendia Starosty Powiatu Brzeskiego. Podczas uroczystości obecni byli Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański, Przewodniczący Rady Powiatu Brzeskiego Stanisław Kowalczyk, Wicestarosta Powiatu Brzeskiego Jan Golonka, Opolski Kurator Oświaty Michał Siek i Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Mariusz Bochenek. O…

czytaj więcej

Nagrody dla wolontariuszy

21 czerwca w brzeskiej Bibliotece Pedagogicznej odbyło się podsumowanie cotygodniowych spotkań w ramach cyklu zajęć z elementami bajkoterapii, które przeprowadzone były w Brzeskim Centrum Medycznym. Uhonorowani podczas niego zostali wolontariusze, wśród których znaleźli się uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzegu, a także duża grupa dorosłych. Uczestniczyli oni w siedemnastu spotkaniach, podczas których czytali…

czytaj więcej

Ogłoszenie

W związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach działania 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych RPO WO 2014-2020 Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki – Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 we współpracy z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Brzegu zapraszają na Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców w zakresie inwestycji w infrastrukturę i wyposażenie obiektów…

czytaj więcej

Ogłoszenie oferty organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Brzeg, dnia 21 czerwca 2016 r.     OGŁOSZENIE   Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239) zamieszcza się na okres 7 dni ofertę Grodkowskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół w Grodkowie na realizację zadania publicznego w…

czytaj więcej

Sportowe sukcesy młodzieży

20 czerwca w auli Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu odbyło się spotkanie podsumowujące wyniki rywalizacji sportowej szkół ponadgimnazjalnych z powiatu brzeskiego. Prezentację dotyczącą sukcesów naszych uczniów przygotowali nauczyciele z ZSZ nr 1 Mariusz Świtoń i Krzysztof Leroch, a sukcesy młodych sportowców omówił Powiatowy Koordynator Sportu Szymon Dreksler. W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Powiatu Brzeskiego…

czytaj więcej