Dotacje na otwarcie własnej dzialalności gospodarczej !

Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu realizuje Projekt pod nazwą: Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 2.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.2 Wsparcie ora promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Projekt skierowany jest do osób fizycznych w wieku 15 – 25 lat, nieaktywnych zawodowo i/lub pozostających bez zatrudnienia (z wyłączeniem osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy oraz osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienie do Projektu), zamieszkujących w województwie opolskim na terenie powiatu: brzeskiego, głubczyckiego, namysłowskiego, nyskiego lub prudnickiego, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą, w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej.

czytaj więcej

Akredytowany Coach – szkolenie z UE dofinansowane w 80%

INFORMACJA O REKRUTACJI

"Coach ICF – wzrost kwalifikacji kadr zarządzających województwa opolskiego"

to projekt finansowany ze środków unijnych w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego, w związku z czym

uczestnictwo w nim jest dofinansowane aż w 80%.

Jest to projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej, Program Operacyjny „Kapitał Ludzki”, Priorytet VIII. „Regionalne kadry gospodarki”, działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”.

Coach ICF jest projektem kończącym się międzynarodowym egzaminem w języku polskim lub angielskim, po którym Uczestnicy otrzymają Międzynarodowy Certyfikat ICF honorowany w 81 krajach, uprawniający do wpisania na Międzynarodową Listę Coachów.

czytaj więcej

PROFESJONALNI I SKUTECZNI – bezpłatne szkolenia dla osób z wykształceniem technicznym

Proponujemy Państwu bezpłatne szkolenia z zakresu:

1. Stres i wypalenie zawodowe

2. Skuteczna komunikacja interpersonalna

3. Kreowanie wizerunku w biznesie

4. Profesjonalna obsługa klienta

5. Skuteczna autoprezentacja

6. Budowanie zespołu i współpraca w grupie

7. Trening asertywności

8. Zarządzanie różnymi typami osobowości

9. Profesjonalna obsługa sekretariatu

10. Techniki profesjonalnej sprzedaży – skuteczny handlowiec

*Terminy szkoleń do ustalenia z uczestnikami. Istnieje możliwość zorganizowania indywidualnego szkolenia dla grupy zorganizowanej.

czytaj więcej

II Brzeski Bieg Niepodległości – wyniki

W II Brzeskim Biegu Niepodległości udział wzięło ponad 300 biegaczy i nordic walkerów. Impreza przyciągnęła sportowców i amatorów nie tylko z powiatu brzeskiego, ale również z Ostrzeszowa, Oleśnicy, Zdzieszowic, Żyrowej, Wrocławia i wielu innych miejscowości. Najmłodszą uczestniczką biegu była trzyletnia Marysia Orian, najmłodszym uczestnikiem dziesięcioletni  Franciszek Siek. Najstarszym biegaczem, który pojawił się na starcie brzeskiego…

czytaj więcej

Powiat Brzeski świętował w rocznice Odzyskania Niepodległości

Tegoroczne obchody Dnia Niepodległości w powiecie brzeskim łączyły to, co najważniejsze dla każdego narodu – tradycje historyczne i miłość do Ojczyzny. Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego zgromadził 11 listopada ogromną rzeszę wiernych i około dwadzieścia Pocztów Sztandarowych brzeskich szkół, organizacji społecznych i służb mundurowych.

czytaj więcej

Zostań Wielkim Rozświetlaczem Brzegu!

Zostań Wielkim Rozświetlaczem Brzegu! Zbliżają się radosne i najweselsze Święta Bożego Narodzenia. Ale najpierw dzieci całego świata oczekują Mikołaja i związanych z jego przybyciem niespodzianek. Jak co roku, od kilku lat Starostwo Powiatowe w Brzegu wraz z Urzędem Miasta Brzeg i firmą Kraft Foods zapraszają do Brzegu (Plac Polonii Amerykańskiej) w sobotę 8 grudnia 2012…

czytaj więcej

Pierwszoklasiści z Zespołu Szkół Specjalnych

31 października w Zespole Szkół Specjalnych przy ulicy Mossora odbyła się uroczystość pasowania na uczniów dzieci, które w tym roku pierwszy raz przekroczyły próg brzeskiej placówki.

Licznie zgromadzeni goście mieli okazję obejrzeć program artystyczny przygotowany przez podopiecznych ZSS – zarówno pierwszoklasistów, jak i uczniów starszych klas.

Po atrakcjach muzycznych i tanecznych nadszedł czas na złożenie ślubowania. Następnie pierwszaki zostały pasowane przez Dyrektor Grażynę Piaskowską i tym samym oficjalnie przyjęte w szeregi uczniów Zespołu Szkół Specjalnych.

czytaj więcej

UWAGA!

Zgodnie z zarządzeniem Starosty Powiatu Brzeskiego z dn. 12.09.2008 r. dzień 24 grudnia br. (poniedziałek) wyznacza się dniem wolnym od pracy, a jego odpracowanie następuje 17 listopada br. (w sobotę). Informacja dotyczy Starostwa Powiatowego w Brzegu – bez oddziału zamiejscowego w Grodkowie.