Informacja w sprawie dyżuru Apteki

Wydział Zdrowia Starostwa Powiatowego w Brzegu informuje, że w dniach

od 13.07.2012r. do 19.07.2012r. dyżur na terenie miasta Brzeg pełnić będzie

Apteka „Św. Andrzeja” przy ul. Piastowskiej 17-19, tel. 77 444 47 38


KONDOLENCJE

Wyrazy najserdeczniejszego współczucia

Żonie i Rodzinie,

z powodu śmierci

mjr. inż. Tadeusza Czajkowskiego

Prezesa Brzeskiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej,

Obrońcy Ojczyzny, wielkiego społecznika

zasłużonego dla społeczeństwa Ziemi Brzeskiej.
 

Składa Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański wraz z pracownikami

oraz Pełnomocnik Starosty ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Cześć Jego Pamięci!

 

INFORMACJA DLA PACJENTÓW

Wydział Zdrowia Starostwa Powiatowego w Brzegu informuje, że Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia rozwiązał z dniem  30 czerwca 2012r. umowę na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej z NZOZ „ESKULAP” w Brzegu pl. Moniuszki 1. Pacjenci zadeklarowani do powyższej przychodni powinni dokonać ponownego wyboru lekarza POZ poprzez złożenie deklaracji wyboru do innego świadczeniodawcy,…

czytaj więcej

CZEPIELOWICE NAJLEPSZE

Turniej Piłki Nożnej Drużyn Mieszanych zorganizowany w ramach „Święta Powiatu Brzeskiego” wygrała drużyna z Gminy Lubsza (z Czepielowic w składzie: Litarowicz Michał, Turczynowski Dawid, Turczynowski Mateusz, Kałuski Paweł, Wojtasiński Michał, Panasiński Mateusz, Pękosz Patryk, Szetelnicki Krystian), II miejsce zajęła Gmina Lewin Brzeski, a III Gmina Grodków.

czytaj więcej

Otrzymali absolutorium

28 czerwca 2012 roku w Zamku Piastów Śląskich odbyła się Sesja Absolutoryjna Rady Powiatu Brzeskiego. 20 radnych oceniało wykonanie budżetu za rok 2011 po złożeniu sprawozdania przez Skarbnik Powiatu Iwonę Krzysztofek oraz odczytaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Józefa Kaczana.
czytaj więcej

Sportowe wakacje w Powiecie Brzeskim

Starostwo Powiatowe w Brzegu organizuje zawody sportowe          w okresie wakacji według następującego regulaminu i harmonogramu:

 
REGULAMIN

GIER, ZABAW I KONKURENCJI LEKKOATLETYCZNYCH

 

CEL:  – zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,

– kształtowanie i doskonalenie umiejętności lekkoatletycznych,

– kształtowanie nawyku czynnego wypoczynku,

            – doskonalenie umiejętności ruchowych dzieci i młodzieży.

ZASADY UCZESTNICTWA:

            W zajęciach mogą wziąć udział dzieci i młodzież a ocena osiągnięć prowadzona będzie w następujących  kategoriach wiekowych:

* dzieci 7 – 9 lat/ kl. I – III / szkół podstawowych/,

* dzieci 10 – 12 lat/kl. IV – VI szkół podstawowych/,

* młodzież szkół gimnazjalnych,

* młodzież szkół ponadgimnazjalnych.

TERMIN: Zajęcia prowadzone będą od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 12:00

 
czytaj więcej

Powiat brzeski dla nauczycieli


POWIAT BRZESKI DLA NAUCZYCIELI

Dostęp do edukacji na najwyższym poziomie jest podstawowym czynnikiem określającym przebieg ścieżki edukacyjnej uczniów, a w rezultacie ma wpływ na ich sytuację na rynku pracy.

Działania podejmowane przez starostę Macieja Stefańskiego, Zarząd i Radę Powiatu zmierzają zarówno do poprawy stanu i wyposażenia budynków szkolnych, jak również skierowane są na podnoszenia poziomu nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych naszego powiatu.

Niezmiernie istotnym elementem systemu oświaty jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli. Problemem, który nie pozwala na dokształcanie nauczycieli są wysokie opłaty za studia. Pomoc w tym zakresie jest sprawą zasadniczą i nauczyciele mogą tutaj liczyć na pomoc starostwa” – mówił w październiku 2010 r. starosta Maciej Stefański. Wyjściem naprzeciw oczekiwaniom jest zakończony, projekt pn. „Wysokie kwalifikacje nauczycieli inwestycją w lepszą przyszłość młodzieży”, który był wysoko ocenionym projektem w województwie opolskim.

Wartość projektu zgodnie z umową to 302 000 zł., w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego to kwota 256 700 zł.

czytaj więcej

Mam dla ludzi szacunek

18 czerwca 2012 r. w brzeskim Ratuszu odbyło się spotkanie kombatantów zrzeszonych w Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, na które zaproszono m.in. Burmistrza Miasta Brzegu Wojciecha Huczyńskiego, Pełnomocnika Starosty ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych reprezentującego Starostę Powiatu Brzeskiego Macieja Stefańskiego oraz prezesa Opolskiego Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych płk. Stefana Szelkę.

czytaj więcej