MASA KRYTYCZNA W BRZEGU

30 kwietnia br. odbył się protest pn. „Masa krytyczna” zorganizowany przez Brzeski Klub Miłośników Aktywnego Wypoczynku „Na Przełaj”. Kierownik Sekcji Rowerzystów Miejskich Andrzej Staśkiewicz otworzył manifestację przeciwko rażącym zaniedbaniom i łamaniu rozporządzeń przy budowie drogi rowerowej w Małujowicach na drodze krajowej 39 oraz przeciwko podobnemu projektowi budowy drogi rowerowej przy ul. Starobrzeskiej w Brzegu, a także innych dyskryminacjach rowerzystów w powiecie brzeskim.
czytaj więcej

NAJLEPSI UCZNIOWIE NAGRODZENI

Piątek 30 kwietnia br. był wielkim dniem dla tegorocznych maturzystów z powiatu brzeskiego. Uroczystości rozdania świadectw miały miejsce we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych. W Muzeum Piastów Śląskich nagrodzono za ciężkie lata nauki uczniów Zespołu Szkół Budowlanych. Uroczystość otworzył Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański, który chcąc uczestniczyć nie tylko w rozdaniu świadectw i wyróżnień uczniom ZSB, odwiedził także Dużą Salę Stropową Ratusza Miejskiego, gdzie świętowała zakończenie szkoły młodzież z Zespołu Szkół Ekonomicznych.
czytaj więcej

SERCE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Kontakty dzieci zdrowych i niepełnosprawnych przynoszą wzajemne korzyści. Nawiązują się przyjaźnie, które owocują tolerancją i wrażliwością dzieci pełnosprawnych oraz pomagają niepełnosprawnym w nabyciu różnych życiowych umiejętności.
            Idea integracji nie jest w Polsce rzeczą nową, ale w latach ustroju komunistycznego uważano, że chore osoby należy izolować, że jest to korzystne dla obu stron.
czytaj więcej

ABSOLUTORIUM OTRZYMALI JEDNOGŁOŚNIE

28 kwietnia 2010 r. w Zamku Piastów Śląskich odbyła się najważniejsza w tym roku Sesja Rady Powiatu Brzeskiego. Sesja Absolutoryjna – na której oceniono działalność Zarządu Powiatu za ubiegły rok i podsumowano trafność podejmowanych przez Zarząd decyzji.
Długi majowy weekend będzie dla wszystkich radych tym radośniejszy, że zarząd otrzymał absolutorium jednogłośnie, a więc radni w pełni popierają dotychczasową politykę Przewodniczącego Zarządu – Starosty Macieja Stefańskiego i całego Zarządu Powiatu Brzeskiego.
czytaj więcej

MINĘŁO 65 LAT PAMIĘĆ POZOSTANIE NA ZAWSZE

Co roku spotykają się pod Pomnikiem Ofiar Obozu Brieg – Pampitz w Pępicach. Młodzież, księża, przedstawiciele władz samorządowych, kombatanci – ci, którzy chcą oddać hołd ofiarom zakończonej 65 lat temu II wojny światowej. Wśród ofiar II wojny światowej, często bezimienni, ale jakże bohaterscy byli również więźniowie obozów. Walczyli oni nie tylko z okupantem, walczyli z własnymi życiowymi potrzebami, o coś najcenniejszego – o przetrwanie. W atakach desperacji decydowali się na ryzykowne ucieczki, aby uniknąć głodowej śmierci lub katorżniczej pracy. Ich historie życiowe są różne, ale wszystkie wspomnienia równie tragiczne. Obóz Brieg – Pampitz jest jedynym obozem pracy w powiecie brzeskim, na miejscu gdzie się znajdował stoi obelisk, a pod nim zawsze leżą kwiaty i palą się znicze.
czytaj więcej

RADA SPOŁECZNA PRZED SESJĄ

27 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Brzeskiego Centrum Medycznego pod przewodnictwem Starosty Powiatu Brzeskiego Macieja Stefańskiego. Rada zaopiniowała pozytywnie roczne sprawozdanie finansowe za cały zeszły rok, które zostanie przedstawione do zatwierdzenia Radzie Powiatu Brzeskiego.
czytaj więcej

BRZESKIE GEORGIANUM 2010

23 kwietnia 2010 r. na dziedzińcu Zamku Piastów Śląskich w Brzegu tradycyjnie – historycznym Polonezem w tanecznym rytmie rozpoczęło się najradośniejsze i największe święto brzeskiej młodzieży „Georgianum” organizowane przez Zespół Szkół Budowlanych im. Księcia Jerzego II Piasta w Brzegu. Licznie zgromadzona młodzież, dobre humory zawodników i piękna słoneczna pogoda była gwarancją udanej imprezy.
czytaj więcej

KONCERT – JAKICH MAŁO

Są bardzo silne psychicznie, odważne życiowo, nie boją się przeszkód i potrafią je pokonywać. Choć w naszym brzeskim środowisku działają nie tak długo, to działania ich zyskują sobie sympatię całego otoczenia. Brzeskie Stowarzyszenia Amazonek działa pod hasłem 3 x R – Rehabilitacja, Rada, Relaks. Najważniejsze, że stosują te trzy składniki w życiu codziennym i każdy z nich jest równie ważny drugiemu. Stowarzyszenie utrzymuje się ze składek, ale sięga również po inne formy finansowania. Dlatego członkinie zarządu postanowiły zorganizować Koncert Dobroczynności w wykonaniu zespołu „North-West Passage”.

czytaj więcej

Bezpieczny Powiat Brzeski

Powiat brzeski ma wiele uroków: piękny krajobraz, zabytki, duży wybór oferty kulturalnej. Jest jeszcze wiele dziedzin, którymi możemy się pochwalić, ale też jest jeszcze dużo do zrobienia.
Na ciekawy pomysł wpadł Wydział Komunikacji i Drogownictwa oraz Wydział Promocji i Inicjatyw Gospodarczych Starostwa Powiatowego w Brzegu. Chodzi o podniesienie poziomu bezpieczeństwa. Od wielu lat prowadzi się wiele ogólnopolskich akcji, których uczestnicy otrzymują bezpłatne światełka odblaskowe, zwiększające bezpieczeństwo pieszych czy rowerzystów.
czytaj więcej