Pamiętamy o Kresach

Już tradycyjnie 10 lipca br. w kaplicy na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Starobrzeskiej w Brzegu odprawiona została uroczysta msza święta upamiętniająca  mieszkańców Kresów Południowo-Wschodnich pomordowanych przez Ukraińską Powstańczą Armię. We mszy udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, na czele ze Starostą Powiatu Brzeskiego Maciejem Stefańskim i Burmistrzem Brzegu Jerzym Wrębiakiem, a także: Radni Powiatu Brzeskiego, Naczelnik…

czytaj więcej

Konkurs na logotyp Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu

Powiat Brzeski ogłasza konkurs na logotyp Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu (PRDPP). Celem konkursu jest: – wzrost identyfikacji Rady w przestrzeni publicznej, – upowszechnienie i promocja działalności PRDPP – upowszechnianie wiedzy na temat obecności organizacji pozarządowych w przestrzeni publicznej i życiu społecznym, Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych, osób fizycznych, grup formalnych i…

czytaj więcej

Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego

Marszałek Województwa Opolskiego zaprasza do udziału w dziewiątej edycji konkursu: „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego”. Celem konkursu jest promowanie osiągnięć w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznych w województwie opolskim, wskazanie najlepszych realizacji oraz promocja projektów urbanistycznych kształtujących wysoką jakość przestrzeni publicznej, a także podniesienie świadomości społecznej w zakresie kształtowania ładu przestrzennego. W ramach konkursu oceniane będą…

czytaj więcej

Rozpoczął się remont ulicy Partyzantów w Brzegu

W ubiegłym tygodniu Gmina Brzeg rozpoczęła remont chodników znajdujących się przy ulicy Partyzantów. Stara nawierzchnia w wielu miejscach została uszkodzona, głównie w wyniku działania korzeni pobliskich drzew. Z uwagi na to, iż rosnące przy ulicy platany zostały objęte ochroną jako pomniki przyrody, podczas konsultacji urzędników brzeskiego magistratu oraz Starostwa Powiatowego w Brzegu, zapadła decyzja o…

czytaj więcej

Zaproszenie

Agencja Rynku Rolnego oraz Starostwo Powiatowe w Brzegu serdecznie zapraszają na darmowy “Owocowo-warzywny piknik rodzinny” w ramach europejskiego programu “Owoce i warzywa w szkole”. Termin: 14.07.2016 Czas trwania: 10:00-15:00 Miejsce: Zamek Piastów w Brzegu   W ramach pikniku przygotowano darmowe atrakcje dla wszystkich mieszkańców powiatu brzeskiego, rodzin z dziećmi, uczniów, władz, turystów takie jak: stanowisko…

czytaj więcej

Wzmożone prace na drogach powiatowych

Zarząd Dróg Powiatowych pracuje w ostatnim czasie na wzmożonych obrotach. W ramach bieżącego utrzymania trwają prace remontowe wielu dróg powiatowych, a tych jest ponad 321 kilometrów (z czego 22,149 km dróg miejskich i 299,805 km dróg zamiejskich). Na dzień dzisiejszy w technologii „masa na gorąco” ułożono nową nawierzchnię przed Gierszowicami (droga powiatowa nr 1179 O)…

czytaj więcej

Wrocławscy chirurdzy i szeroka gama zabiegów w BCM

Rozmowa z Jackiem Winowskim, Kierownikiem Oddziału Chirurgii Ogólnej Na Dolnym Śląsku jest pan znany wielu pacjentom, ale w powiecie brzeskim pracuje pan od stosunkowo niedawna. Czy mógłby pan powiedzieć kilka słów o sobie? Wywodzę się ze szkoły profesora Wiktora Borossa. Doskonaliłem swoje umiejętności również pod okiem profesorów Stefana Koczorowskiego, Bogdana Łazarkiewicza i Zygmunta Grzebieniaka. Z…

czytaj więcej

INFORMACJA

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w od 1.07.2016r. do 30.09.2016r. w powiecie brzeskim będzie dostępny mammobus w następujących terminach: 22.07.2016r. (piątek), Brzeg, godz. 9:00-12:00, przy Ratuszu Miejskim, ul. Rynek 1, Brzeg 16.09.2016r. (piątek), Lewin Brzeski, godz. 8:00- 15:00, przy firmie MERA S.A., ul. Sikorskiego 3, Lewin Brzeski 20.09.2016r. (wtorek), Grodków, godz. 9:00-16:00, przy poradni…

czytaj więcej

Konsultacje społeczne w sprawie Statutu Powiatu Brzeskiego

Statut powiatu to jedna z najważniejszych uchwał rady powiatu regulująca zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania organów powiatu oraz określająca ich wewnętrzną organizację, cele istnienia i tryb działania. Na sesji Rady Powiatu Brzeskiego w dniu 28 kwietnia 2016 r. radni widząc potrzebę zmian w obowiązującym Statucie Powiatu Brzeskiego zdecydowali o powołaniu Komisji Statutowej w następującym…

czytaj więcej