INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (IOD)
Marzena Stanek
Tel. 77 444 79 34
e-mail: odo@brzeg-powiat.pl
adres: 49-300 Brzeg, ul. Robotnicza 20