Kandydaci do rady powiatu 21.10.2018

Powiatowa Komisja Wyborcza w Brzegu zarejestrowała i wydała obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Brzeskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., w podziale na 4 okręgi wyborcze. Wyciągi z obwieszczeń zostały przekazane gminom do rozplakatowania i zamieszczenia w lokalach obwodowych komisji wyborczej, zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń na…

czytaj więcej

79. rocznica powołania Polskiego Państwa Podziemnego

23 września w kościele pw. św. Mikołaja w Brzegu odprawiona została uroczysta msza święta z okazji 79. rocznicy powołania Polskiego Państwa Podziemnego i i 21. rocznicy powstania Koła Związku Żołnierzy AK w Brzegu. Uczestniczyli w niej m.in. przedstawiciele władz samorządowych, na czele ze Starostą Powiatu Brzeskiego Maciejem Stefańskim i Burmistrzem Brzegu Jerzym Wrębiakiem, a także…

czytaj więcej

VII Charytatywny Bieg Piastów Śląskich

W niedzielę (23 września) odbyła się siódma edycja Biegu Piastów Śląskich. Cały dochód z tej imprezy przeznaczony zostanie na zakup sprzętu do Brzeskiego Centrum Medycznego. Podczas niedzielnego wydarzenia można było również oddać krew w specjalnie do tego celu przygotowanym punkcie krwiodawstwa. Dziesięciokilometrową trasę, biegnącą głównie przez Park Wolności, najszybciej pokonał Sebastian Leśniak z Nysy (00:37:28),…

czytaj więcej

Piórem i pędzlem o Świętej Jadwidze

W tym roku, z inicjatywy dyrektora Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu Dariusza Byczkowskiego, odbył się pierwszy konkurs literacko-plastyczny „Piórem i pędzlem o Świętej Jadwidze” przeznaczony dla dzieci i młodzieży. Na konkurs wpłynęło ponad 220 prac wykonanych przez artystów z całego kraju. Uroczystość wręczenia nagród, w tym nagrody Grand Prix ufundowanej przez Starostę Powiatu Brzeskiego Macieja…

czytaj więcej

Sesja Rady Powiatu

Ogłoszenie Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27 września 2018 r. o godz. 10 00 w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu odbędzie się XLIII posiedzenie Rady Powiatu Brzeskiego z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad sesji oraz stwierdzenie ich prawomocności. 2. Wnioski do porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z obrad z dnia: 28.06.2018 r. i 17.08.2018…

czytaj więcej

Nowe pracownie dla szkół zawodowych

  W dniu 31.07.2018 r. dobiegła końca realizacja projektu pn. „Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe”. Kolejne trzy szkoły realizujące w Powiecie Brzeskim kształcenie zawodowe wzbogaciły się o sprzęt i wyposażenie pracowni odzwierciedlających naturalne warunki kształcenia w poszczególnych zawodach. W Zespole Szkół Budowlanych w Brzegu utworzona została pracownia organizowania i prowadzenia sprzedaży dla zawodu sprzedawca oraz…

czytaj więcej

Akcja informacyjna nt. wirusa grypy ptaków HPAI

Mając na uwadze: zbliżający się sezon migracji ptaków dzikich oraz opinię Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego Puławy o wysokim prawdopodobieństwie wprowadzenia wirusa grypy na terytorium Polski, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzegu w oparciu o pismo Głównego Lekarza Weterynarii informuje, że nadal obowiązuje rozporządzenie MRiRW z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia…

czytaj więcej

Żyć zdrowo

Serdecznie zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się 25 września br. o godz. 16.00 w sali II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu przy ul. 1-go Maja 7. Spotkanie poświęcone będzie sprawom onkologicznym, profilaktyce i promocji zdrowia.


Komisja przyjmie zgłoszenia kandydatów na radnych

Powiatowa Komisja Wyborcza w Brzegu ul. Robotnicza 20 sala 402 3. piętro tel. 77 444 79 31 lub 32 — przyjmuje zgłoszenia list kandydatów na radnych powiatowych: 12+13+14.09.2018 śr. cz. piąt. 17:00–18:30; 15.09 sob. 10:00–11:30 i 17.09 pon. 19:00–24:00. Szczegóły: www.brzeg-powiat.pl zakładka „wybory” + opole.kbw.gov.pl + wybory2018.pkw.gov.pl + pkw.gov.pl


Afrykański Pomór Świń – przestrzeganie zasad bioasekuracji – cz. II

3.Zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych. Stwierdzono, że dostęp zwierząt swobodnie poruszających się po okolicy wokół gospodarstwa, do budynków gdzie utrzymywane są świnie, tak jak w przypadku ich dostępu do pomieszczeń na pasze, może być przyczyną wystąpienia ASF w stadzie świń. Dlatego trzeba zabezpieczyć okna siatkami, drzwi…

czytaj więcej