OGŁOSZENIE

Brzeg, dnia 25 listopada 2010 r.
Przewodniczący
Rady Powiatu Brzeskiego
Kadencji 2006 -2010
 
O g ł o s z e n i e
 
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 26 listopada 2010r. o godz. 17 00 w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu odbędzie się sesja inauguracyjna Rady Powiatu Brzeskiego IV kadencji z następującym porządkiem obrad :
czytaj więcej

Człowiek najlepsza inwestycja

 

 

 

 

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

NAUCZYCIELE POWIATU BRZESKIEGO STUDIUJĄ

 
Kiedy Powiat Brzeski po raz drugi z rzędu składał do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu wniosek w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 9.4, którego celem było umożliwienie bezpłatnych studiów podyplomowych, stawialiśmy sobie cel powtórzenia ubiegłorocznego sukcesu jakim było zakwalifikowanie projektu do realizacji i ukończenie studiów przez 33 osoby.
Pozytywna ocena naszego tegorocznego wniosku pn. „Wysokie kwalifikacje nauczycieli inwestycją w lepszą przyszłość młodzieży” i skierowanie go realizacji pozwoliło ogłosić nabór na studia podyplomowe wśród nauczycieli i pracowników oświaty szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu.
czytaj więcej

PIERWSZY POWIAT NA OPOLSZCZYŹNIE

 

 

26 listopada br. sesję inauguracyjną IV kadencji Rady Powiatu Brzeskiego rozpoczęło uroczyste ślubowanie 21 radnych w Sali Zielonej Zamku Piastów Śląskich w Brzegu. Radni ślubowali rzetelnie wykonywać swoje obowiązki, strzec interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, a także przestrzegać Konstytucji i praw Rzeczypospolitej Polskiej.Sesję zwołał i rozpoczął Przewodniczący Rady Powiatu Brzeskiego III kadencji Henryk Mazurkiewicz. W tajnym głosowaniu Henryk Mazurkiewicz został Przewodniczącym Rady Powiatu Brzeskiego IV kadencji uzyskując 14 głosów za i 6 przeciw. Jest on jedynym przewodniczącym w Polsce, któremu cztery razy z rzędu przypadł ten zaszczytny obowiązek. A potem wszystko poszło „jak z płatka”.

czytaj więcej

Wyniki z wyborów samorządowych 2010

Radnymi do Rady Powiatu Brzeskiego w dniu 21 listopada 2010 r. zostali wybrani (w kolejności alfabetycznej):   BĘDKOWSKI Bogdan Aleksander z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ w okręgu nr 4 (Gmina Lewin Brzeski) BORT Jan z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD w okręgu nr 3 (Gmina Grodków) CISZEWSKI Paweł z listy nr…

czytaj więcej

BRONIĄ NASZEGO MIENIA I ŻYCIA

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ma bardzo bogate tradycje historyczne. Już w 1898 r. powstały zalążki tej organizacji w postaci Kaliskiego Cesarskiego Towarzystwa Tonących. Później stworzono podobne organizacje w wielu miastach Polski, aby ostatecznie ewaluować w kierunku organizacji, która nie tylko zajmuje się bezpośrednim ratowaniem, lecz prowadzi działalność profilaktyczną, szkoły pływackie, zabezpieczeniem kąpielisk i organizuje kursy ratownictwa medycznego i reanimacji. Jest jeszcze jeden (na szczęście sporadyczny), ale bardzo ważny element działania WOPR. Pogotowie to jest nieodzowne w czasie zagrożeń powodzią. Uczestnictwo w akcjach powodziowych daje członkom WOPR wiele satysfakcji, ale też jest niebezpieczne, wymaga odwagi i ofiarności.

czytaj więcej

JUBILATKI

Jadzia Kozłowska to żona, matka i długoletnia pracownica Starostwa Powiatowego w Brzegu. Choć otoczona cyferkami, gdyż jest pracownikiem Wydziału Finansów, zawsze uśmiechnięta, wesoła i pełna optymizmu. Jadzia ma dwoje dzieci – starszego syna Pawła, już pracującego i młodszą o rok 24 letnią córkę Justynę, magistra biologii – obecnie studentkę studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jadwiga jest też szczęśliwą żoną bardzo opiekuńczego i kochającego ją męża, który nie stroni od domowych prac i jest prawdziwą życiową podporą. Jadzia uwielbia filmy przyrodnicze i bardzo by chciała w przyszłości podróżować, aby zobaczyć trochę egzotycznej fauny i flory na własne oczy. Teraz jej marzenia mogą nabrać realnych kształtów, gdyż 17 listopada otrzymała z rąk starosty Macieja Stefańskiego jubileuszówkę związaną z 30-leciem pracy.
czytaj więcej

SEMPER FIDELIS

Lwowskie Orlęta – od 1918 r. śpiewano o nich piosenki, dedykowano im wiersze, wychowywano dzieci w kulturze bohaterstwa „orląt”. Dlaczego właśnie obrońcy Lwowa tak silnie wpisali się w historie? Na pewno przyczyn było wiele: młody wiek, ogromna odwaga, niezwykłe poświęcenie. W przedwojennym Lwowie mówiono, że to „duchy Skrzetuskich, Kmiciców i Wołodyjowskich natchnęły tą garstkę straceńców broniących swojej szkoły” w nocy z 20 na 21 listopada 1918 r. (do obrony szkoły) przed ukraińskimi nacjonalistami. W czasie walk odebrano też Ukraińcom m.in. dworzec kolejowy, szkołę kadetów, koszary ułańskie. Walki przyniosły Polakom wiele ofiar, zginęło 439 osób, w tym 109 uczniów i 76 studentów. Dziś oddajemy im cześć na Cmentarzu Orląt Lwowskich, a pamięć o tych bohaterskim czynie przetrwała także dzięki stowarzyszeniom lwowiaków, nazwaniu imieniem orląt ulic, szkół i placówek oświatowych.
czytaj więcej

BĘDZIE REMONT DROGI POWIATOWEJ

Opolski Urząd Wojewódzki ogłosił latem br. konkurs w ramach Programu Wieloletniego pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011". Program skierowany do samorządów powiatowych i gminnych, przewiduje remonty, budowę, przebudowę dróg oraz działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 Powiat Brzeski zgodnie z  regulaminem konkursu złożył wniosek pn.
„Przebudowa wraz z budową infrastruktury drogi powiatowej nr 1518 O Wójtowice – Jaszów – I etap Wójtowie – Strzegów”. Budowę drogi podzielono na II etapy, ponieważ koszt przebudowy wynosił około 16 milionów złotych.
            Nieprzypadkowo wicestarosta Ryszard Jończyk optował za wyborem właśnie tej drogi. Trasa ta jest niezwykle ważna z kilku przyczyn, przede wszystkim stanowi drogę dojazdową do Domu Pomocy Społecznej i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jędrzejowie, a także do Domu Dziecka w Strzegowie. Stanowi również drogę dojazdową do Gimnazjum w Jędrzejowie i PSP w tej samej miejscowości. Często zdarza się, że pokonuje ją pogotowie ratunkowe (Wójtowice – Jaszów). Tym samym, poruszają się na niej osoby o które władze muszą dbać szczególnie. Tym bardziej ucieszył mieszkańców Gminy Grodków fakt, że decyzją komisji konkursowej, przygotowany przez Powiat Brzeski wniosek znalazł się na liście rankingowej dróg , które otrzymały dofinansowanie i zostały skierowane do realizacji.
Przy ocenie wniosków komisja brała pod uwagę m.in. wpływ projektu na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, spójność dróg z siecią dróg wojewódzkich i krajowych, wpływ projektu na rozwój gospodarczy powiatu.
czytaj więcej

CIESZMY SIĘ WOLNOŚCIĄ

11 listopada – dzień radości i satysfakcji. 92 lata temu zdobyliśmy to, co dla każdego narodu najważniejsze – wolność i niepodległość.
Dziś 11 listopada 2010 r. spotykamy się, aby to wydarzenie świętować. W powiecie brzeskim obchody Święta Niepodległości rozpoczęła uroczysta msza św. w kościele p.w. Krzyża Świętego, celebrowana przez ks. dziekana Bolesława Robaczka, ks. prałata Zbigniewa Bąkowskiego, w asyście ks. kapelana Grzegorza Krupskiego i ks. kapelana Sławomira Fonfarę z parafii ewangelicko-augsburskiej. Po mszy dwadzieścia pocztów sztandarowych w tym przedstawiciele organizacji społecznych, kombatanckich, młodzież oraz samorządowcy złożyli wiązanki kwiatów upamiętniające polskich bohaterów narodowych w krużgankach kościoła.
czytaj więcej