Jubileuszówki

27 lipca br. w gabinecie Starosty Powiatu Brzeskiego Macieja Stefańskiego spotkało się czterech dyrektorów  jednostek działających na terenie powiatu brzeskiego.  Okazją do spotkania było świętowanie okrągłych jubileuszy pracy zawodowej.  25-lecie pracy zawodowej obchodziła – Grażyna Piaskowska – pełniąca funkcję dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu od 2009 r., Elżbieta Galus – od 2010 r. dyrektor…

czytaj więcej

Informacja

INFORMACJA DLA OPIEKUNÓW, RODZIN, OSÓB ZAANGAŻOWANYCH  W OPIEKĘ NAD CHORYMI NA ALZHEIMERA   Fundacja KTOTO- Zrozumieć Alzheimera to młoda organizacja pozarządowa, która powstała po osobistych doświadczeniach w opiece nad chorą na Alzheimera. Fundacja jest realizatorem autorskiego projektu „ I Opolska Akademia opiekunów, rodzin, kadry i wolontariuszy osób chorych na Alzheimera, demencję pt. Alzheimer i Ja-…

czytaj więcej

Zawiadomienie

Brzeg, dnia 26.07.2016 r.   G.6821.8.1.2016                                                   Z A W I A D O M I E N  I E                                                                      Zgodnie z art. 10  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23) organy administracji publicznej  zobowiązane są zapewnić  stronom czynny udział …

czytaj więcej

Drogi powiatowe w coraz lepszym stanie

Początek lipca to czas kontynuacji robót na drogach powiatowych. Służby liniowe Zarządu Dróg Powiatowych wykonują koszenia terenów zielonych w Brzegu przy ulicach: Władysława Łokietka, Wrocławskiej, 1 Maja i Makarskiego. Ponadto poza obszarem zabudowanym wykonywane jest wykaszanie traw rosnących na poboczach dróg powiatowych. W ramach bieżącego utrzymania dróg Zarząd Dróg Powiatowych wykonuje prace związane z uzupełnianiem…

czytaj więcej

Wyprawa charytatywna „Uśmiechnij się do Sandry”

Starostwo Powiatowe w Brzegu prosi o pomoc w organizacji wyprawy charytatywnej „Uśmiechnij się do Sandry”, która odbędzie się w dniach 11-15.08.2016r. Sandra jest 16- letnią dziewczynką, która od lat zmaga się z chorobą nowotworową. Celem akcji jest zbiórka funduszy niezbędnych na leczenie dziewczynki (koszt miesięczny leczenia to 16400 złotych). Osoby zainteresowane pomocą mogą wpłacać datki…

czytaj więcej

Pamiętamy o Kresach

Już tradycyjnie 10 lipca br. w kaplicy na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Starobrzeskiej w Brzegu odprawiona została uroczysta msza święta upamiętniająca  mieszkańców Kresów Południowo-Wschodnich pomordowanych przez Ukraińską Powstańczą Armię. We mszy udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, na czele ze Starostą Powiatu Brzeskiego Maciejem Stefańskim i Burmistrzem Brzegu Jerzym Wrębiakiem, a także: Radni Powiatu Brzeskiego, Naczelnik…

czytaj więcej

Konkurs na logotyp Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu

Powiat Brzeski ogłasza konkurs na logotyp Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu (PRDPP). Celem konkursu jest: – wzrost identyfikacji Rady w przestrzeni publicznej, – upowszechnienie i promocja działalności PRDPP – upowszechnianie wiedzy na temat obecności organizacji pozarządowych w przestrzeni publicznej i życiu społecznym, Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych, osób fizycznych, grup formalnych i…

czytaj więcej

Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego

Marszałek Województwa Opolskiego zaprasza do udziału w dziewiątej edycji konkursu: „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego”. Celem konkursu jest promowanie osiągnięć w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznych w województwie opolskim, wskazanie najlepszych realizacji oraz promocja projektów urbanistycznych kształtujących wysoką jakość przestrzeni publicznej, a także podniesienie świadomości społecznej w zakresie kształtowania ładu przestrzennego. W ramach konkursu oceniane będą…

czytaj więcej