Jedna z głównych arterii w centrum Brzegu oficjalnie otwarta po remoncie

  Nowa nawierzchnia asfaltowa, chodniki, oświetlenie oraz miejsca parkingowe – to tylko niektóre elementy ulicy Chrobrego po gruntownej przebudowie. Powiat dzięki rządowej dotacji, a także współpracy z władzami Brzegu wyremontował kilkusetmetrowy odcinek drogi powiatowej nr 1193 O, między skrzyżowaniem z drogą krajową nr 39, a ulicą Piastowską. Inwestycja kosztowała ponad 3,6 mln złotych. Realizacją zajęła…

czytaj więcej

„Ekonomik” zyskał nową bazę dydaktyczną

  Dziś (06.11) w Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzegu uroczyście otwarto nowe pracownie zawodowe: grafiki i poligrafii cyfrowej oraz logistyczną. Uruchomiono także Szkolny Punkt Informacji i Kariery.  Dzięki tej inwestycji młodzież zyskał nowe miejsca do praktycznej nauki zawodu.  Dofinansowanie na realizację projektu pn.:  „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”, Powiat Brzeski pozyskał w…

czytaj więcej

ZEZWOLENIA NA ZBIERANIE I PRZETWARZANIE ODPADÓW

Zmiany w ustawie o odpadach – konieczność dostosowania decyzji w zakresie gospodarowania odpadami do nowych wymagań   Starostwo Powiatowe w Brzegu przypomina, iż 5 września 2018 r. weszła w życie ustawa z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1592 ze zmianami), która określa nowe…

czytaj więcej

Radni zatwierdzili plan naprawczy dla szpitala, a największy wierzyciel nie rezygnuje ze współpracy

  Na wczorajszej sesji Rady Powiatu Brzeskiego zatwierdzono uchwałą plan naprawczy dla Brzeskiego Centrum Medycznego. To oznacza, że władze szpitala będą mogły przeprowadzić restrukturyzację w placówce i tym samym próbować zaciągnąć kredyt na spłatę najpilniejszych przeterminowanych zadłużeń. Po wczorajszej decyzji radnych, firma dostarczająca posiłki do szpitala nie zaprzestanie świadczenia usług na rzecz BCM. Chodzi o…

czytaj więcej

Trzy dekady brzeskiego towarzystwa Kresowian w Brzegu.

Biesiada kresowa, uroczysty koncert oraz okolicznościowe nabożeństwo – to najważniejsze punkty jubileuszu 30-lecia Brzeskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Ta pozarządowa organizacja społeczno-kulturalna od trzech dekad skupia zarówno byłych mieszkańców dawnych ziem polskich, jak również lokalnych sympatyków. Uroczyste obchody rozpoczęły się 26.10.2019 r. od kresowej biesiady. W restauracji „Herbowa” licznie zgromadzili się członkowie…

czytaj więcej

Tlenek węgla, wypadki drogowe, a także pomoc bezdomnym. W starostwie rozmawiali o sytuacjach kryzysowych

  Przedstawiciele służb ratowniczych, wojska i policji, a także przedstawiciele gmin naszego regionu spotkali się dziś na posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Rozmawiano o nadchodzącym okresie zimowym. Strażacy informowali m.in. o zagrożeniach wynikających z niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych. Instruowano również o sposobach likwidacji skutków kolizji drogowych. Dyskutowano także o przygotowaniu jednostek administracji samorządowej i organizacji…

czytaj więcej

Zaproszenie na Sesję Rady Powiatu Brzeskiego

Brzeg, dnia  23 października  2019 r.                    Przewodniczący Rady Powiatu Brzeskiego                                                                                                            O g ł o s z e n i e           Uprzejmie  zawiadamiam,  że  w dniu  30 października  2019 r.  o godz. 10 00   w Muzeum Piastów  Śląskich  w Brzegu  odbędzie  się IX posiedzenie  Rady …

czytaj więcej

SZUKAMY STAŻYSTY

  Starostwo Powiatowe w Brzegu przyjmie  3 osoby zainteresowane odbyciem stażu na stanowisku technik prac biurowych w Wydziałach: Organizacyjno-Prawym (wymagania: wykształcenie średnie lub wyższe, umiejętność obsługi komputera) – 2 osoby; Inwestycji i Rozwoju (wymagania: wykształcenie średnie,   umiejętność obsługi komputera, arkuszy kalkulacyjnych) -1 osoba. Ponadto chętne osoby powinny spełniać wymagania dla osób kierowanych na staż…

czytaj więcej