Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Brzeskiego

Przewodniczący Rady Powiatu Brzeskiego Stanisław Kowalczyk zaprasza na posiedzenie Rady Powiatu Brzeskiego, które odbędzie się 26 stycznia 2017 r. o godz. 10.00 w Muzeum Piastów Śląskich. W programie sesji przewidziano m.in.: sprawozdanie Starosty Brzeskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2016 r., sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Brzeskiego za 2016 r., sprawozdanie przewodniczących komisji stałych…

czytaj więcej

Noworoczne spotkanie środowisk kresowych

14 stycznia br. członkowie, sympatycy oraz goście Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich spotkali się w Sali Stropowej brzeskiego Ratusza, aby wspólnie powitać nowy rok. Gości przywitał zespół „Leśne Echo” z Lubszy wykonując przepiękne kolędy oraz prezes towarzystwa Alicja Zbyryt. Władze samorządowe reprezentował Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański, Przewodniczący Rady Powiatu Brzeskiego Stanisław…

czytaj więcej

Opłatek nauczycieli i pracowników oświaty

W niedzielny wieczór (15 stycznia) brzescy nauczyciele i pracownicy oświaty, a także zaproszeni goście – w tym Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański – wzięli udział w corocznym spotkaniu Opłatkowym Duszpasterstwa Nauczycieli, Wychowawców i Pracowników Oświaty, które rozpoczęło się mszą świętą w Kaplicy Świętej Jadwigi. Po mszy, w Sali Stropowej Ratusza, odbyła się część artystyczna spotkania…

czytaj więcej

Spotkanie jubilatów

W siedzibie brzeskiego oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów odbyło się dzisiaj (13 stycznia) spotkanie z okazji 80 rocznicy urodzin 14 członków tej organizacji. Jubilaci otrzymali z rąk prezesa związku Zbigniewa Kaweckiego i wiceprezes Marii Chlebowskiej listy gratulacyjne i róże. Upominki przygotował również Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański, który złożył seniorom życzenia zdrowia, szczęścia…

czytaj więcej

Wparcie dla Domów Pomocy Społecznej i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zrealizowało w 2016 roku, w ramach programu PFRON „Wyrównywanie Różnic Między Regionami III”, wnioski złożone przez Dom Pomocy Społecznej w Grodkowie, Dom Pomocy Społecznej w Jędrzejowie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie. Na realizacje zadań pozyskano ponad 184 tysięcy złotych. Na potrzeby Domów Pomocy Społecznej w Grodkowie i Jędrzejowie zakupiono dwa…

czytaj więcej

„Pro Patria” dla bohaterów

9.01 br. w brzeskim Ratuszu odbyło się noworoczne spotkanie kombatantów zrzeszonych w Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych z władzami samorządowymi i przedstawicielami służb mundurowych. Wojewodę Opolskiego na spotkaniu reprezentowała Anna Bartoszek- Dec, dowódcę I Brzeskiego Pułku Saperów mjr Błażej Lenard, a Radę Miasta Brzeg radna Elżbieta Kużdżał, Marszałka Województwa Opolskiego reprezentował Pełnomocnik d/s…

czytaj więcej

Spotkanie poświęcone wysoko zjadliwej grypie ptaków

W ostatnim czasie na terenie Opolszczyzny odnotowano dwa przypadki wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI podtypu H5N8. Pierwsze ognisko zlokalizowano w miejscowości Przewóz w gminie Cisek (pow. kędzierzyńsko-kozielski), a drugie w miejscowości Włochy w gminie Domaszowice (pow. namysłowski). Dotychczas nie stwierdzono na świecie ani jednego przypadku zakażenia wirusem podtypu H5N8 człowieka i uważa się, że choroba…

czytaj więcej

Solidarnościowy opłatek

W sobotę (7 stycznia) w restauracji „Ratuszowa” odbyło się spotkanie opłatkowe brzeskiej Solidarności. Uczestniczyli w nim m.in. Posłanka na Sejm RP Katarzyna Czochara oraz Posłowie na Sejm RP Antoni Duda, Janusz Sanocki i Paweł Grabowski, a także samorządowcy z powiatu brzeskiego, na czele ze starostą Maciejem Stefańskim. Licznie stawili się na nim członkowie związkowych komisji…

czytaj więcej

Zagrożenie dla osób bezdomnych i samotnych

W związku z wyjątkowo niekorzystnymi warunkami pogodowymi (bardzo niskie temperatury) apelujemy o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby starsze, samotne, niepełnosprawne i bezdomne. W przypadku napotkania takich osób, szczególnie w godzinach nocnych, prosimy o reagowanie. Straż Miejska w Brzegu prosi o kontakt wszystkie osoby, które mają problemy z bezdomnymi. Komenda SM mieści się w Urzędzie Miasta…

czytaj więcej