Potrzebujesz pomocy prawnej – zadzwoń pod nr. tel. 774447914 i umów się na bezpłatną poradę, rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-11:00 (brzeg-powiat.npp-24.pl)

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA POWIATU BRZESKIEGO w 2019 r.

W powiecie brzeskim w 2019 r. działają 4 punkty nieodpłatnej POMOCY PRAWNEJ:

BRZEGU ul. Wyszyńskiego 23 parter pokój nr 3, pomoc udzielają w dwóch punktach: ► adwokaci w poniedziałki, środy i piątki godz. 10–14, wtorki i czwartki 13:30–17:30 oraz ► w ramach zadania powierzonego organizacji pozarządowej (Fundacji Badań Nad Prawem): adwokat lub radcy prawni w poniedziałki, środy i piątki godz. 15–19, wtorki i czwartki godz. 09–13; Ponadto posiada dogodny dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich – od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 16:00 czynna jest winda (wjazd od strony parkingu).

► w GRODKOWIE ul. Warszawska 29 (siedziba Urzędu Miejskiego) parter pokój nr 5, pomoc udzielają radcy prawni w poniedziałki godz. 07–11, wtorki 8–12, środy 13–17, czwartki i piątki 10–14; ► w LEWINIE BRZESKIM ul. Rynek 1 (siedziba Urzędu Miejskiego) parter, pokój nr 5 w ramach zadania powierzonego organizacji pozarządowej (Fundacji Badań Nad Prawem) pomoc udzielają: adwokat lub radcy prawni we wtorki i czwartki godz. 14–18, w poniedziałki, środy i piątki godz. 10–14.

 

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej. Ponadto porady mogą być udzielane poza wyznaczonym lokalem dla osób niepełnosprawnych, które nie mają możliwości samodzielnego stawiennictwa w punkcie udzielania porad.

Nieodpłatna pomoc prawna OBEJMUJE: 1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym lub 2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub 3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub 4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu  sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

NIE OBEJMUJE SPRAW  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
W przypadku, gdy zgłaszany problem prawny nie ma jedynie natury prawnej, wówczas osoba uprawniona może zostać przekierowana przez udzielającego nieodpłatnej pomocy prawnej do innych systemów pomocy, które obejmują w szczególności poradnictwo: rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu praw konsumentów, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, dla osób bezrobotnych, poradnictwo w sprawie uzależnień, przemocy w rodzinie oraz interwencji kryzysowej.

 

Podstawy prawne:

ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( tj.Dz. U. z 2019 r. poz. 294 )

rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Dz. U. z 2018r. poz. 2492)

Więcej o systemie NPP: darmowapomocprawna.ms.gov.pl

 

POBIERZ HARMONOGRAM I ADRESY (PDF)

UWAGA

Kursy doszkalające dla doradców obywatelskich

Związek Biur Porad Obywatelskich zaprasza doradczynie i doradców obywatelskich do udziału w kursach doszkalających.
Związek Biur Porad Obywatelskich (ZBPO) oferuje doradczyniom i doradcom obywatelskim możliwość uczestniczenia w kursie doszkalającym i jednocześnie realizację obowiązku wynikającego z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (art. 11 ust. 2) – odbycia corocznego, minimum 8-godzinnego kursu doszkalającego z zakresu praktycznych aspektów związanych ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego, w tym dotyczących poszczególnych jego dziedzin, tj. spraw mieszkaniowych, zadłużeniowych, związanych z zabezpieczeniem społecznym.
Zajęcia prowadzimy w lipcu, sierpniu i na początku września br. w trzech ośrodkach – Warszawie, Gdyni, Rudzie Śląskiej. Poniżej prezentujemy listę tematów i terminy kursów. Zajęcia prowadzimy metodą warsztatową (2 trenerów, grupy od 15 do 18 osób). Cena kursu doszkalającego wynosi 750 zł. Na zakończenie zajęć każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w kursie.
Zapraszamy do wyboru kursu doszkalającego, którego tematyka najbardziej Państwa interesuje i zarejestrowanie się za pośrednictwem strony www.zbpo.bookero.pl. Zapisy już trwają.
Obecnie prowadzimy dla doradców kursy doszkalające. W połowie września planujemy natomiast przeprowadzenie 70-godzinnego szkolenia kwalifikacyjnego. Aktualna oferta ZBPO znajduje się na naszej stronie www.zbpo.org.pl w zakładce SZKOLENIA. Osoby zainteresowane poradnictwem obywatelskim w Polsce oraz działalnością Związku Biur Porad Obywatelskich, w tym ofertą szkoleniową ZBPO zapraszamy do subskrypcji bezpłatnego newslettera – www.zbpo.org.pl/newsletter/.
MIEJSCA, TERMINY I TEMATYKA KURSÓW DOSZKALAJĄCYCH
Warszawa
• • 20.07.2019 r. – Wpływ zmian w przepisach na sytuację klientów poradnictwa obywatelskiego
• • 27.07.2019 r. – Wpływ zmian w przepisach na sytuację klientów poradnictwa obywatelskiego
• • 3.08.2019 r. – Wpływ zmian w przepisach na sytuację klientów poradnictwa obywatelskiego

Kursy prowadzimy w siedzibie Polskiego Związku Niewidomych przy ul. Konwiktorskiej 9, w godzinach 9:00-18:00.
Gdynia
• • 3.08.2019 r. – Ulgi i uprawnienia dla osób z niepełnosprawnościami
• • 10.08.2019 r. – Mediacja – wygrana czy przegrana
• • 24.08.2019 r. – Pokonywanie trudności w pracy doradcy poradnictwa obywatelskiego
• • 08.09.2019 r. – Pomoc osobom pokrzywdzonych przestępstwem

Kursy prowadzimy przy ul. 3 Maja 27-31, w siedzibie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, w godz. 10:00-19:00.
Ruda Śląska
• • 11. 08. 2019 r. Pokonywanie trudności w pracy doradcy poradnictwa obywatelskiego
• • 17. 08. 2019 r. Ulgi i uprawnienia dla osób z niepełnosprawnościami
• • 1. 09. 2019 r. Wpływ zmian w przepisach na sytuację klientów poradnictwa obywatelskiego • • 07. 09. 2019 r. Problemy imigrantów i uchodźców na terenie Polski (uregulowanie pobytu, zatrudnienie, uzyskanie pomocy finansowej i mieszkaniowej)

Kursy prowadzimy w Rudzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości, ul. Goduli 36, 41-700 Ruda Śląska, w godzinach 10:00-19:00
OPIS TEMATÓW
Wpływ zmian w przepisach na sytuację klientów poradnictwa obywatelskiego
Warszawa, Ruda Śląska
Ostatni rok przyniósł szereg zmian w trzech, zasadniczych dla poradnictwa obywatelskiego obszarach – sprawach mieszkaniowych, zadłużeniowych, z zakresu zabezpieczenia społecznego. Zmieniła się m.in. ustawa o ochronie praw lokatorów, pojawiło się szereg nowych świadczeń pomocowych. Każdy doradca obywatelski powinien mieć wiedzę na temat tych zmian i umiejętność wykorzystywania jej w pracy z klientem.
Podczas kursu przybliżymy Państwu praktyczne aspekty zmian w przepisach w trzech, zasadniczych dla poradnictwa obywatelskiego obszarach. Omówimy także trudności związane ze świadczeniem porad i sposoby ich pokonywania.
Mediacja – wygrana czy przegrana
Gdynia
Wypracowane wspólne porozumienie uczestników mediacji ma charakter wygrana – wygrana. Czy tak w rzeczywistości jest postrzegana mediacja? A może jednak wygrana – przegrana? Nierzadko w mediacji pojawiają się pełnomocnicy, którzy reprezentują strony w sądach. Nastawieni na spór, traktują strony jako przeciwników. A zatem zakładają, że jedna strona wygra, druga przegra. Czy w mediacji możliwa jest rola pełnomocnika bez zachowań typowych w sądzie?
O tym wszystkim będzie można dowiedzieć się podczas kursu. Ponadto omówimy, jak przygotować i zachęcić stronę do mediacji oraz jak przygotować plan mediacji.
Ulgi i uprawnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Gdynia, Ruda Śląska
Podczas kursu przybliżymy uczestnikom całe spektrum ulg i uprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (w zależności od stopnia niepełnosprawności), począwszy od zasad korzystania z karty parkingowej, poprzez ulgi transportowe, aż po ulgi do muzeów, na telefony komórkowe, zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych, paszportowe itp.
Ponadto porozmawiamy o różnych aspektach pracy z osobami z niepełnosprawnościami oraz instytucjach i organach zajmujących się pomocą osobom z niepełnosprawnościami.
Pokonywanie trudności w pracy doradcy poradnictwa obywatelskiego
Gdynia, Ruda Śląska
Podczas kursu uczestnicy dowiedzą się, jak efektywnie współpracować z klientem oraz zachęcać go do wykonywania zaplanowanych działań. Omówimy także, jak radzić sobie z trudnościami w pracy poradniczej i jak dbać o przestrzeganie standardów. Uczestnicy poznają nowe techniki komunikacyjne użyteczne w zapobieganiu i radzeniu sobie z negatywnymi emocjami. Będą mieli możliwość praktycznego przećwiczenia zdobytych umiejętności, dzięki czemu zyskają poczucie aktywnego kierowania procesem doradczym oraz zwiększą swoje poczucie kompetencji w tym obszarze.
Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem
Gdynia
Celem kursu jest zapoznanie uczestników z metodą pracy z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem, w szczególności z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie. Uczestnicy dowiedzą się, jak rozpoznawać potrzeby klientów z dotkniętych takimi problemami oraz zdobędą praktyczną wiedzę z zakresu prawa karnego i procedury karnej. Podczas kursu uczestnicy dowiedzą się, jak wzmocnić osobę w szukaniu specjalistycznej pomocy, kto może zapewnić wsparcie psychologiczne, jaka jest rola i oferta ośrodków pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.
Problemy imigrantów i uchodźców na terenie Polski (uregulowanie pobytu, zatrudnienie, uzyskanie pomocy finansowej i mieszkaniowej)
Ruda Śląska
Podczas szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę na temat praw i obowiązków cudzoziemców z obszaru UE oraz spoza Unii, w tym uchodźców. Poruszone zostaną zagadnienia dotyczące między innymi obowiązku rejestracji, uprawnień i świadczeń dla cudzoziemców, zasad podejmowania pracy, rejestracji jako osób bezrobotnych, opieki zdrowotnej, edukacji. Ukończenie szkolenia pozwoli na zwiększenie wiedzy i kompetencji uczestników w zakresie podstawowych przepisów prawnych dotyczących pobytu cudzoziemców w Polsce.
KONTAKT
W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu:
• • e-mail – szkolenia@zbpo.org.pl
• • telefon – 22 118 92 92 – czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00-16:00

Związek Biur Porad Obywatelskich jest ogólnopolskim stowarzyszeniem niezależnych organizacji społecznych założonym w 1998 roku w celu wspomagania rozwoju sieci Biur Porad Obywatelskich i poradnictwa obywatelskiego. Od początku działalności dba o zapewnienie bezpłatnej pomocy poradniczej wszystkim potrzebującym. Na przestrzeni 21 lat działalności Biura Porad Obywatelskich zrzeszone w Związku udzieliły ponad 500 000 porad w zakresie m.in. spraw mieszkaniowych, rodzinnych, długowych, własności, zatrudnienia, świadczeń społecznych i wielu innych. Związek jest członkiem Citizens Advice International – międzynarodowej organizacji reprezentującej krajowe sieci biur porad obywatelskich połączonych wspólnymi zasadami i standardami świadczenia usług dla obywateli.
Od 2018 roku Związek Biur Porad Obywatelskich – na podstawie decyzji Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 sierpnia 2018 r. – ma uprawnienia do prowadzenia szkoleń i kursów doszkalających z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego oraz do wydawania zaświadczeń potwierdzających posiadanie wiedzy i umiejętności w tym zakresie.

————————————————————————————————————————

Informujemy, że punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
w Lewinie Brzeskim, ul. Rynek 1 w dniu 16 sierpnia 2019 r. będzie nieczynny, natomiast w dniach:

– 5 sierpnia 2019 r. (pon.) czynny będzie w godzinach od 8:00 do 14:00
– 12 sierpnia 2019 r. (pon.) czynny będzie w godzinach
od 8:00 do 14:00

Przepraszamy za niedogodności

———————————————————————————————————————–