Gmach Słowiańskiej przejdzie termomodernizację

Na przestrzeni ostatnichkilku lat w powiecie brzeskim przeprowadzone zostały kapitalne remonty budynków I i II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu, Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Grodkowie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie (budynek internatu) oraz Zespołu Szkół Budowlanych w Brzegu. Wartość inwestycji przekroczyła kwotę 13 milionów złotych.

czytaj więcej

Informacja Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Informacja

 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu dot. decyzji Głównego Inspektora Sanitarnego znak GIS PR- 073-44/MB/12 z dnia 9 października 2012 r. uchylającej decyzję nr GIS-PR-073/MB/12 z dnia 16 września 2012r.  wstrzymującej wprowadzania do obrotu na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej   napojów alkoholowych o zawartości powyżej 20% alkoholu. sprowadzonymi z Republiki Czeskiej .

czytaj więcej

OTWARTY KLUB PRACY

Chcesz zmienić postawę wobec siebie i swojej sytuacji?

 

Chcesz nabyć umiejętności pozyskiwania i uzyskiwania zatrudnienia?

 

Bądź aktywny!
czytaj więcej

Dodatkowe środki dla straży pożarnej

Strażacy z województwa opolskiego otrzymają dodatkowe 900 tysięcy złotych na swoją działalność w kończącym się roku 2012. Taka kwota znalazła się w zarządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 2012. Pieniądze, pochodzące z ogólnej rezerwy budżetowej, przeznaczone zostają na dofinansowanie wydatków rzeczowych oraz zakup usług związanych z utrzymaniem bieżącej gotowości bojowej.
czytaj więcej

NAJBARDZIEJ PARTNERSKI KOMITET MONITORUJĄCY 2011 ROKU

W marcu 2012 roku Krajowa Sieć Tematyczna ds. Partnerstwa oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach grupy roboczej ds. Społeczeństwa Obywatelskiego ogłosiły konkurs na najbardziej partnerski Komitet Monitorujący 2011 roku, którego celem była identyfikacja najlepszych praktyk we wdrażaniu zasady partnerstwa przez komitety monitorujące krajowe oraz regionalne programy operacyjne.
czytaj więcej

ŚWIĘTO JABŁKA

Dnia 2 października po raz pierwszy, obchodziliśmy w naszej szkole „Święto Jabłka”. Impreza ta została zorganizowana pod patronatem Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły „Świt”, które działa na naszym terenie od stycznia 2012r.

czytaj więcej

Naród holenderski i polski jest wdzięczny

21-23 września w Arnhem, Driel i Ooesterbeek w Holandii odbyły się coroczne uroczystości upamiętniające desant wojsk alianckich w bitwie pod Arnheim. Żyjący jeszcze bohaterowie tego wydarzenia Polacy, Anglicy, Holendrzy i Amerykanie spotykają się aby powspominać i oczywiście kultywować pamięć o swoich współtowarzyszach walki. Atmosfera jest o tyle sprzyjająca, że w oczach Holędrów polscy żołnierze do dziś postrzegani są jako prawdziwi bohaterowie. Działająca do 1946 r. fundacja Driel – Polen nie tylko organizuje w/w uroczystości, ale dba o groby poległych żołnierzy, składa biało – czerwone kwiaty na pomniku symbolizującym cały Naród polski.

czytaj więcej

Konsultacje programu współpracy z NGO

Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje o rozpoczęciu konsultacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.  

czytaj więcej

Kolekcjonerskie perły

W ubiegły piątek (5 października 2012) na Stadionie Miejskim otwarta została wystawa „Citius, Altius, Fortius” przygotowana przez Stowarzyszenie Kolekcjonerów we Wrocławiu.

czytaj więcej