POMOC SPOŁECZNA W POWIECIE BRZESKIM

     Powiat Brzeski realizuje zdania z zakresu pomocy społecznej poprzez swoją jednostkę organizacyjną jaką jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Zadania jakie realizowane są przez samorząd powiatu brzeskiego określone są przede wszystkim w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawie o pomocy społecznej oraz w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Na podstawie ustawy o pieczy zastępczej Starosta Powiatu Brzeskiego Pan Maciej Stefański wyznaczył Powiatowe Centrum Pomocy Rodinie jako organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Piecza zastępcza obejmuje instytucjonalną i rodzinną formę sprawowanie opieki nad dziećmi, które na podstawie postanowień sądowych nie mogą z różnych powodów przebywać dalej w rodzinie biologicznej.
czytaj więcej

Wspomnienie bohaterskich Obrońców Lwowa

W ubiegłą niedzielę, 28 listopada, w kościele pw. Świętego Mikołaja odbyła się uroczysta msza święta upamiętniająca bohaterskich Obrońców Lwowa. Nabożeństwo w intencji Ojczyzny, poległych Orląt Lwowskich oraz zmarłych i żyjących członków i sympatyków Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich odprawili ksiądz dziekan Bolesław Robaczek i ksiądz proboszcz Zdzisław Pyszka. Dużą rolę w uroczystości odegrała młodzież z brzeskiego Gimnazjum nr 3 im. Orląt Lwowskich, która aktywnie uczestniczyła w rocznicy Obrony Lwowa.
czytaj więcej

BCM szykuje się do informatyzacji

Od 1 stycznia 2014 roku w życie wchodzą przepisy, w myśl których każdy dokument medyczny znajdujący się w szpitalu musi być również prowadzony w formie elektronicznej.

W szpitalu powiatowym w Brzegu, podobnie jak w wielu innych na terenie całego kraju, na chwilę obecną nie ma możliwość spełnienia tych wytycznych. Na szczęście pojawiła się możliwość zdobycia funduszy z Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

czytaj więcej

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIA INFORMACYJNE

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIA INFORMACYJNE: – 22.11. 2012 r. godz. 13.00- spotkanie informacyjne „Rozliczanie projektów realizowanych w ramach RPO WO 2007-2013”, – 23.11.2012 godz. 13.00 – spotkanie informacyjne „Rozliczanie projektów realizowanych w ramach PO KL 2007-2013”, – 26.11.2012 r. godz. 12.00 – spotkanie informacyjne na temat poddziałania 1.3.2 RPO WO „Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach” (nabór…

czytaj więcej

Dotacje na otwarcie własnej dzialalności gospodarczej !

Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu realizuje Projekt pod nazwą: Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 2.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.2 Wsparcie ora promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Projekt skierowany jest do osób fizycznych w wieku 15 – 25 lat, nieaktywnych zawodowo i/lub pozostających bez zatrudnienia (z wyłączeniem osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy oraz osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienie do Projektu), zamieszkujących w województwie opolskim na terenie powiatu: brzeskiego, głubczyckiego, namysłowskiego, nyskiego lub prudnickiego, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą, w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej.

czytaj więcej

Akredytowany Coach – szkolenie z UE dofinansowane w 80%

INFORMACJA O REKRUTACJI

"Coach ICF – wzrost kwalifikacji kadr zarządzających województwa opolskiego"

to projekt finansowany ze środków unijnych w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego, w związku z czym

uczestnictwo w nim jest dofinansowane aż w 80%.

Jest to projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej, Program Operacyjny „Kapitał Ludzki”, Priorytet VIII. „Regionalne kadry gospodarki”, działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”.

Coach ICF jest projektem kończącym się międzynarodowym egzaminem w języku polskim lub angielskim, po którym Uczestnicy otrzymają Międzynarodowy Certyfikat ICF honorowany w 81 krajach, uprawniający do wpisania na Międzynarodową Listę Coachów.

czytaj więcej

PROFESJONALNI I SKUTECZNI – bezpłatne szkolenia dla osób z wykształceniem technicznym

Proponujemy Państwu bezpłatne szkolenia z zakresu:

1. Stres i wypalenie zawodowe

2. Skuteczna komunikacja interpersonalna

3. Kreowanie wizerunku w biznesie

4. Profesjonalna obsługa klienta

5. Skuteczna autoprezentacja

6. Budowanie zespołu i współpraca w grupie

7. Trening asertywności

8. Zarządzanie różnymi typami osobowości

9. Profesjonalna obsługa sekretariatu

10. Techniki profesjonalnej sprzedaży – skuteczny handlowiec

*Terminy szkoleń do ustalenia z uczestnikami. Istnieje możliwość zorganizowania indywidualnego szkolenia dla grupy zorganizowanej.

czytaj więcej

II Brzeski Bieg Niepodległości – wyniki

W II Brzeskim Biegu Niepodległości udział wzięło ponad 300 biegaczy i nordic walkerów. Impreza przyciągnęła sportowców i amatorów nie tylko z powiatu brzeskiego, ale również z Ostrzeszowa, Oleśnicy, Zdzieszowic, Żyrowej, Wrocławia i wielu innych miejscowości. Najmłodszą uczestniczką biegu była trzyletnia Marysia Orian, najmłodszym uczestnikiem dziesięcioletni  Franciszek Siek. Najstarszym biegaczem, który pojawił się na starcie brzeskiego…

czytaj więcej

Powiat Brzeski świętował w rocznice Odzyskania Niepodległości

Tegoroczne obchody Dnia Niepodległości w powiecie brzeskim łączyły to, co najważniejsze dla każdego narodu – tradycje historyczne i miłość do Ojczyzny. Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego zgromadził 11 listopada ogromną rzeszę wiernych i około dwadzieścia Pocztów Sztandarowych brzeskich szkół, organizacji społecznych i służb mundurowych.

czytaj więcej