BĘDZIE REMONT DROGI POWIATOWEJ

Opolski Urząd Wojewódzki ogłosił latem br. konkurs w ramach Programu Wieloletniego pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011". Program skierowany do samorządów powiatowych i gminnych, przewiduje remonty, budowę, przebudowę dróg oraz działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 Powiat Brzeski zgodnie z  regulaminem konkursu złożył wniosek pn.
„Przebudowa wraz z budową infrastruktury drogi powiatowej nr 1518 O Wójtowice – Jaszów – I etap Wójtowie – Strzegów”. Budowę drogi podzielono na II etapy, ponieważ koszt przebudowy wynosił około 16 milionów złotych.
            Nieprzypadkowo wicestarosta Ryszard Jończyk optował za wyborem właśnie tej drogi. Trasa ta jest niezwykle ważna z kilku przyczyn, przede wszystkim stanowi drogę dojazdową do Domu Pomocy Społecznej i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jędrzejowie, a także do Domu Dziecka w Strzegowie. Stanowi również drogę dojazdową do Gimnazjum w Jędrzejowie i PSP w tej samej miejscowości. Często zdarza się, że pokonuje ją pogotowie ratunkowe (Wójtowice – Jaszów). Tym samym, poruszają się na niej osoby o które władze muszą dbać szczególnie. Tym bardziej ucieszył mieszkańców Gminy Grodków fakt, że decyzją komisji konkursowej, przygotowany przez Powiat Brzeski wniosek znalazł się na liście rankingowej dróg , które otrzymały dofinansowanie i zostały skierowane do realizacji.
Przy ocenie wniosków komisja brała pod uwagę m.in. wpływ projektu na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, spójność dróg z siecią dróg wojewódzkich i krajowych, wpływ projektu na rozwój gospodarczy powiatu.
czytaj więcej

JESTEŚMY W PIĘKNYM WIEKU

30 lat to bardzo piękny wiek w życiu człowieka, nabrał już życiowej mądrości, a jeszcze ponad pół życia przed nim. 30 lat to także piękny jubileusz w funkcjonowaniu każdej organizacji. W listopadzie 30 – lecia doczekało się Koło Powiatowe Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Brzegu. Rocznica ta łączy się ze Światowym Dniem Walki z Cukrzycą. 6 listopada br. w Ratuszu odbyła się uroczystość dotycząca w/w jubileuszu. Historię koła opowiedziała gościom Wiceprezes Brygida Jakubowicz.
czytaj więcej

PODSUMOWANIE KONKURSU AGROLIGA 2010

 
Zakończyła się XVII wojewódzka edycja konkursu AgroLiga 2010 organizowana dla rolników i firm z terenów wiejskich. Podsumowanie konkursu promującego najaktywniejszych rolników oraz firmy sektora rolno-spożywczego i obsługi rolnictwa województwa opolskiego, miało miejsce na uroczystej gali 28 października w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.
Na zaproszenie Marszałka Województwa Opolskiego Józefa Sebesty i Dyrektora Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie Henryka Zamojskiego
w podsumowaniu uczestniczyli m.in. Wicemarszałek Województwa Opolskiego Teresa Karol, Wicewojewoda Opolski Antoni Jastrzembski, w imieniu Starosty Powiatu Brzeskiego Macieja Stefańskiego – Sekretarz Powiatu Brzeskiego Krzysztof Konik oraz reprezentanci gmin i powiatów z terenu województwa opolskiego, a także laureaci i ich rodziny.
czytaj więcej

Przyjaciel polskiego papieża w Brzegu

Kilkadziesiąt osób wzięło udział w spotkaniu z Eugeniuszem Mrozem, żołnierzem Armii Krajowej i przyjacielem Karola Wojtyły z czasów szkolnych. Wcześniej 90-letni Eugeniusz pokłonił się swojemu niezwykłemu przyjacielowi i zapalił znicz przed brzeskim pomnikiem Jana Pawła II.
E. Mróz otrzymał podziękowania od Starosty Powiatu Brzeskiego Macieja Stefańskiego. Pamiątkowy medal oraz dyplom z podziękowaniami wręczył mu w imieniu starosty Sekretarz Powiatu Brzeskiego Krzysztof Konik.
W czasie spotkania w ramach Klubu Historycznego im. gen Grota „Roweckiego” Eugeniusz Mróz wspominał czasy szkolne, okupację i działalność konspiracyjną w ramach ZWZ-AK, jak i działalność Karola Wojtyły w „Unii” katolickiej. Organizacji skupiającej inteligencję krakowską o charakterze ideowym i kulturotwórczym. „Unia” w czasie II wojny światowej prowadziła także działalność wojskową. Po pierwszym etapie działania podobnie jak inne podziemne ugrupowania jej pion bojowy został włączony do struktur ZWZ-AK. W dyspozycji tej organizacji pozostawały także liczne grupy bojowe działające m. in. w Krakowie i Warszawie. Organizacja przetrwała do 1948, kiedy UB aresztowało jej przywódców.
czytaj więcej

Szykujemy się do zimy

W dniu 5 listopada 2010 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Posiedzeniu przewodniczył –Starosta Brzeski Pan Maciej Stefański. W czasie posiedzenia poruszono następujące zagadnienia: Przygotowanie jednostek administracji samorządowej i organizacji pozarządowych do udzielania pomocy potrzebującym w warunkach znacznych spadków temperatur –…

czytaj więcej

Tak się trudno rozstać

Rozpoczął się czas podsumowań, pożegnań i refleksji. Kończy się III Kadencja Rady Powiatu Brzeskiego. 28 października 2010 r. na Zamku Piastów Śląskich radni po raz ostatni podnieśli ręce, aby zatwierdzić przygotowane uchwały, a przypomnijmy, że w III kadencji uchwał było aż 320. Pierwsza uchwała dotyczyła zmian w budżecie powiatu.
            Radni zatwierdzili ponadto rozkład pracy aptek ogólnodostępnych na 2011 r. i uchwałę w sprawie współpracy samorządowej z organizacjami pozarządowymi na 2011 r.
czytaj więcej

WIELKIE LWOWSKIE ŚWIĘTOWANIE

Przez dwa dni Brzeg rozbrzmiewał lwowską piosenką, wierszem i literaturą oraz wschodnimi smakami kulinarnymi.
            Towarzystwo Przyjaciół Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich wraz z Muzeum Piastów Śląskich i Brzeskim Centrum Kultury zorganizowało pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Opolskiego Józefa Sebesty, Starosty Powiatu Brzeskiego Macieja Stefańskiego i Burmistrza Miasta Brzegu Wojciecha Huczyńskiego „Dni Kultury Lwowskiej”.
czytaj więcej

PODZIĘKOWANIA DLA RADY SPOŁECZNEJ

25 października br. odbyło się spotkanie Rady Społecznej Brzeskiego Centrum Medycznego. W związku z zakończeniem III kadencji Rady Powiatu Brzeskiego Starosta Maciej Stefański (jednocześnie przewodniczący Rady Społecznej) podziękował wszystkim członkom rady za ich dotychczasową działalność. Przypomnijmy – rada jest organem opiniodawczo – doradczym dyrektora BCM m.in. opiniuje budżet jednostki, zakup sprzętu, plany inwestycyjne, kredyty bankowe itp.
czytaj więcej

KONFERENCJA NA ZAMKU PIASTÓW ŚLĄSKICH

„Opieka medyczna bez ryzyka” – to temat konferencji naukowej zorganizowanej przez Brzeskie Centrum Medyczne dla środowisk medycznych, lecznictwa zamkniętego i otwartego Województwa Opolskiego. Konferencja odbyła się w Zamku Piastów Śląskich pod Patronatem Honorowym Starosty Macieja Stefańskiego oraz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu. Konferencji towarzyszyły prezentacje firm będących też sponsorami spotkania: ECOLAB, anmar, TEHAND, NUTRICIA, Diversey, Schülke +, TZMO.

czytaj więcej

BILANS ZAMKNIĘCIA KADENCJI POWIATU 2006 – 2010

Szanowni Państwo,
w imieniu własnym, a także w imieniu Zarządu Powiatu Brzeskiego i Rady Powiatu, przedstawiam Państwu efekty naszej pracy na rzecz mieszkańców Powiatu Brzeskiego.
Niech ten bilans zamknięcia kończącej się III kadencji samorządu powiatowego 2006-2010 stanowi rozliczenie się z otrzymanego od Wyborców kredytu zaufania na prowadzenie zadań powiatowych.
czytaj więcej