Podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Powiatem Nyskim i Powiatem Brzeskim

Na uroczystej Sesji Rady Powiatu Nyskiego, która odbyła się 5 października w tamtejszym Pałacu Biskupim, podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Powiatem Brzeskim i Powiatem Nyskim. Wielopłaszczyznowa współpraca ma dotyczyć przede wszystkim: – wymiany samorządowych doświadczeń i wspólnej promocji powiatów, – współdziałania na płaszczyźnie rozwoju turystyki, – współdziałania w zakresie promowania sportu i kultury, –…

czytaj więcej

Pasowanie uczniów i nowy wizerunek ZSS

W Zespole Szkół Specjalnych w Brzegu przybyło uczniów. W czwartek (4 października) odbyło się ich pasowanie, które poprzedziły występy przygotowane przez starsze klasy. Na uroczystości obecny był m.in.. Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański. Spotkanie było również okazją do zapoznania się z nowym wizerunkiem szkoły. Budynek ZSS w Brzegu przeszedł bowiem w ostatnim czasie generalny remont.…

czytaj więcej

Kandydaci do rady powiatu 21.10.2018

Powiatowa Komisja Wyborcza w Brzegu zarejestrowała i wydała obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Brzeskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., w podziale na 4 okręgi wyborcze. Wyciągi z obwieszczeń zostały przekazane gminom do rozplakatowania i zamieszczenia w lokalach obwodowych komisji wyborczej, zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń na…

czytaj więcej

79. rocznica powołania Polskiego Państwa Podziemnego

23 września w kościele pw. św. Mikołaja w Brzegu odprawiona została uroczysta msza święta z okazji 79. rocznicy powołania Polskiego Państwa Podziemnego i i 21. rocznicy powstania Koła Związku Żołnierzy AK w Brzegu. Uczestniczyli w niej m.in. przedstawiciele władz samorządowych, na czele ze Starostą Powiatu Brzeskiego Maciejem Stefańskim i Burmistrzem Brzegu Jerzym Wrębiakiem, a także…

czytaj więcej

VII Charytatywny Bieg Piastów Śląskich

W niedzielę (23 września) odbyła się siódma edycja Biegu Piastów Śląskich. Cały dochód z tej imprezy przeznaczony zostanie na zakup sprzętu do Brzeskiego Centrum Medycznego. Podczas niedzielnego wydarzenia można było również oddać krew w specjalnie do tego celu przygotowanym punkcie krwiodawstwa. Dziesięciokilometrową trasę, biegnącą głównie przez Park Wolności, najszybciej pokonał Sebastian Leśniak z Nysy (00:37:28),…

czytaj więcej

Piórem i pędzlem o Świętej Jadwidze

W tym roku, z inicjatywy dyrektora Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu Dariusza Byczkowskiego, odbył się pierwszy konkurs literacko-plastyczny „Piórem i pędzlem o Świętej Jadwidze” przeznaczony dla dzieci i młodzieży. Na konkurs wpłynęło ponad 220 prac wykonanych przez artystów z całego kraju. Uroczystość wręczenia nagród, w tym nagrody Grand Prix ufundowanej przez Starostę Powiatu Brzeskiego Macieja…

czytaj więcej

Sesja Rady Powiatu

Ogłoszenie Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27 września 2018 r. o godz. 10 00 w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu odbędzie się XLIII posiedzenie Rady Powiatu Brzeskiego z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad sesji oraz stwierdzenie ich prawomocności. 2. Wnioski do porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z obrad z dnia: 28.06.2018 r. i 17.08.2018…

czytaj więcej

Nowe pracownie dla szkół zawodowych

  W dniu 31.07.2018 r. dobiegła końca realizacja projektu pn. „Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe”. Kolejne trzy szkoły realizujące w Powiecie Brzeskim kształcenie zawodowe wzbogaciły się o sprzęt i wyposażenie pracowni odzwierciedlających naturalne warunki kształcenia w poszczególnych zawodach. W Zespole Szkół Budowlanych w Brzegu utworzona została pracownia organizowania i prowadzenia sprzedaży dla zawodu sprzedawca oraz…

czytaj więcej

Akcja informacyjna nt. wirusa grypy ptaków HPAI

Mając na uwadze: zbliżający się sezon migracji ptaków dzikich oraz opinię Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego Puławy o wysokim prawdopodobieństwie wprowadzenia wirusa grypy na terytorium Polski, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzegu w oparciu o pismo Głównego Lekarza Weterynarii informuje, że nadal obowiązuje rozporządzenie MRiRW z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia…

czytaj więcej

Żyć zdrowo

Serdecznie zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się 25 września br. o godz. 16.00 w sali II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu przy ul. 1-go Maja 7. Spotkanie poświęcone będzie sprawom onkologicznym, profilaktyce i promocji zdrowia.