Zmiany w rejestracji osób bezrobotnych

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz.U. z 2012 roku poz. 1299) zmieniło zasadniczo kwestię rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
czytaj więcej

OGŁOSZENIE

Powiat Brzeski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu zaprasza do udziału w projekcie systemowym w roku 2013 pn:

„Aktywizacja zawodowa i społeczna wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i osób niepełnosprawnych”
czytaj więcej

Rolnicy, chrońcie swoje pola przed GMO

Od 28.01.2013 r. na terenie Polski obowiązują Rozporządzenia Rady Ministrów, które jednoznacznie zabraniają  stosowania materiału siewnego wszystkich odmian genetycznie zmodyfikowanych kukurydzy MON810 i ziemniaka AMFLORA. UWAGA: producenci poprzez dostawców mają prawo od 28.01 2013 r. sprzedawać swój materiał siewny (ziarno) genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON810. Dopuszczony jest obrót materiałem siewnym GMO – nasze prawo gwarantuje to międzynarodowym korporacjom – ale równocześnie, zgodnie z naszym prawem, rolnikom nie wolno stosować materiału siewnego GMO.
czytaj więcej

Zasłużeni dla Narodu i Kraju

Sesję Rady Powiatu Brzeskiego w dniu 28.02. br. rozpoczęła uroczystość uhonorowania Pani Marii Chojnackiej. Maria Chojnacka skończyła 60 lat, zawodowo cały czas była związana z Beselem, obecnie jest emerytką – babcią 5 wnuków.
czytaj więcej

INFORMACJA

Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu informuje, że od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r., realizuje projekt systemowy pn. „Aktywni” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych” współfinansowany z Unii Europejskiej.
czytaj więcej

Młodzi kierowcy sprawdzali swoje umiejętności

 

18 lutego uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych w Brzegu, a dzień później uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie, mieli okazję skorzystać z mobilnego symulatora jazdy samochodem ciężarowym i autobusem w warunkach specjalnych. Narzędzie służy do szkolenia zawodowych kierowców oraz do szkoleń z bezpieczeństwa ruchu drogowego i eco-driving.

czytaj więcej