Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej

  Przedsiębiorco! Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu rozpoczął nabór wniosków pomocowych dla właścicieli małych i średnich firm działających na naszym terenie. Dzięki unijnemu wsparciu przedsiębiorcy będą mogli liczyć m.in. na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń oraz należnych od tego składek na ubezpieczenie społeczne. W grę wchodzi również wypłata dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy…

czytaj więcej

„Budowlanka” i ZOL do gruntownego remontu

  Izolacja ścian i fundamentów, modernizacja dachu, wymiana okien oraz instalacja odnawialnych źródeł energii – to tylko niektóre elementy planowanej modernizacji głównego budynku Zespołu Szkół Budowlanych w Brzegu oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego działającego przy Brzeskim Centrum Medycznym. Projekt został oceniony pozytywnie. Powiat Brzeski czeka teraz na podpisanie umowy.  W grę wchodzi ponad 2,5 mln złotych unijnej…

czytaj więcej

Kolejny Pomnik Historii w powiecie brzeskim? Wszystko możliwe jeszcze w tym roku

  Jak informuje Powiatowy Konserwator Zabytków, 9 kwietnia Proboszcz i Kustosz Sanktuarium św. Jakuba Ap. w Małujowicach ks. Mieczysław Tomasz Sałowski, za pośrednictwem Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, złożył do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie wniosek o nadanie kościołowi św. Jakuba Apostoła w Małujowicach prestiżowego tytułu Pomnika Historii. Kościół byłby 7 opolskim (2 w…

czytaj więcej

Laptopy dla szkół i domów dziecka. Powiat wspiera zdalne nauczanie

  Kilkadziesiąt komputerów trafi do naszych placówek edukacyjnych i opiekuńczych. Powiat Brzeski skorzysta z projektu „Zdalna Szkoła”, a także sfinansuje z własnego budżetu zakup niezbędnego sprzętu. Laptopy mają być dostarczone zaraz po przerwie świątecznej. Czterdzieści komputerów i myszy optycznych zostanie zakupionych z projektu „Zdalna Szkoła” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Powiat otrzymał blisko 100…

czytaj więcej