PODZIĘKOWANIE

Dziękujemy wszystkim, którzy pomagali w organizacji Brzeskiego Biegu Niepodległości. Dzięki bezinteresownej pracy i zaangażowaniu wielu osób w przygotowanie tego wydarzenia, mogliśmy sprawnie je przeprowadzić.
czytaj więcej

Informacja

      Informacja dla osób ubiegających się o skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego     Wydział Zdrowia Starostwa Powiatowego w Brzegu informuje, że zgodnie z art. 172 pkt 4 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011r. Nr 112, poz.654) wniosek o skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego składa się do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego tj. lekarza, z którym…

czytaj więcej

Orlęta Lwowskie

24 listopada, w Brzeskim Centrum Kultury, Gimnazjum nr 3 im. Orląt Lwowskich obchodziło dzień patrona. Uroczystość miała na celu przypomnienie postawy uczniów i studentów, którzy w okresie od 1 listopada 1918 do połowy 1919 roku bronili Lwowa przed oddziałami Ukraińskich Strzelców Siczowych. Wydarzenie to wskrzesiło także ducha jednego z najważniejszych miast przedwojennej Polski – ośrodka artystycznego i naukowego, z którego wywodziła się elita naszego kraju.
czytaj więcej

PROJEKTY URZĘDU PRACY BRZEG – DOSKONAŁYM LEKARSTWEM NA BEZROBOCIE

Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu nieustannie ubiega się o środki finansowe, które pomogą w zmniejszeniu stopy bezrobocia w naszym regionie. Przez cały rok wychodziliśmy naprzeciw potrzebom, bardzo wymagającego rynku pracy, organizując szkolenia, staże, prace interwencyjne oraz udzielając dotacji na otwarcie działalności gospodarczej czy stworzenie / doposażenie stanowiska pracy. Mimo, iż zbliża się koniec roku nie spoczywamy na laurach i wciąż zapraszamy do współpracy z nami.
czytaj więcej

Życie nie takie słodkie

Zmiany na listach leków refundowanych godzą już tradycyjnie przede wszystkim w osoby przewlekle chore, emerytów i rencistów – w tym diabetyków.
czytaj więcej

Taniec to ich pasja

Z nagrodami i prezentami za uczestnictwo wyjechały z Brzegu dzieci biorące udział w   Wojewódzkich Prezentacjach Tanecznych ,,Kwintet 2011”. 15 listopada br. na scenie Brzeskiego Centrum Kultury odbyły się Wojewódzkie Prezentacje Taneczne dla Dzieci i Młodzieży ,,Kwintet 2011”. Powyższa impreza ma już swoją kilkuletnią tradycję. Na pomysł zorganizowania wojewódzkich prezentacji wpadły dzieci z samorządu dziecięcego brzeskiego domu dziecka w…

czytaj więcej

Muzyka klasyczna w Brzeskim Centrum Medycznym

16 listopada 2011 roku pacjenci Brzeskiego Centrum Medycznego byli świadkami bardzo osobliwego wydarzenia. Do brzeskiego szpitala dotarł bowiem projekt „Wędrowna Pracownia Muzyczna” zorganizowany przez Towarzystwo Muzyczne – Opole. Dzięki tej inicjatywie korytarze BCMu przez godzinę wypełnione były dźwiękami muzyki klasycznej. „Wędrowna Pracownia Muzyczna” to cykl koncertów dla dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych, którzy ze…

czytaj więcej

Podstawowe informacje dla podmiotów, zainteresowanych prowadzeniem jednej z form opieki nad dziećmi

Ustawa z dnia 4 lutego 2011r.o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (DZ.U.z 2011r.Nr 45, poz.235 )oraz wydane do niej Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (DZ.U.Nr 69,poz.367) może stwarzać trudności interpretacyjne,bowiem należy spełnić (w określonych przypadkach ) wiele wymagań p.pożarowych, sanitarnych i budowlanych.
Mając na celu przybliżenie potencjalnym inwestorom procedur przy tworzeniu (ogólnie nazywając) miejsc opieki nad dziećmi, Starosta Brzeski zorganizował spotkanie służb Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Powiatowej Straży Pożarnej, pracowników Wydziału Budownictwa i Inwestycji Starostwa Powiatowego oraz przedstawicieli Burmistrza Brzegu.
Formy opieki nad dziećmi, w zależności od ilości dzieci, rodzajów obiektów gdzie ta opieka będzie się odbywać oraz kto będzie tę opiekę sprawował, można podzielić na kilka grup:
czytaj więcej

Oni wiedzą, że dzieci to nasza przyszłość

To dzięki nim setki dzieci z  rodzin o gorszej sytuacji materialnej może korzystać z zimowych kolonii i półkolonii. To również dzięki nim dzieci te uczestniczą w konkursach, imprezach kulturalnych i wycieczkach oraz otrzymują dofinansowanie do posiłków. Zarząd i członkowie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Brzegu zrzesza ludzi rożnych profesji, ale mają oni wspólny, bardzo szczytny cel…

czytaj więcej

Królewscy walczyli o Puchar Starosty

Koło PTTK przy PKP w Brzegu powstało 51 lat temu. Ideę organizacji można określić krótko – integracja środowiska rodzin kolekcjonerskich poprzez propagowanie turystyki, zdrowego trybu życia i ekologii. Koło podlega bezpośrednio pod PTTK Ziemi Brzeskiej i zrzesza obecnie 38 członków. Ale niech nikogo nie zmyli liczebność organizacji, mimo tego, że nie jest ona duża, to bardzo prężnie działa organizując wczasy „wagonowe” w Kołobrzegu, wyjazdy krajowe i zagraniczne, m.in. do Czech, Węgier czy Grecji.
czytaj więcej