Ogłoszenie

W związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach działania 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych RPO WO 2014-2020 Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki – Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 we współpracy z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Brzegu zapraszają na Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców w zakresie inwestycji w infrastrukturę i wyposażenie obiektów…

czytaj więcej

Ogłoszenie oferty organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Brzeg, dnia 21 czerwca 2016 r.     OGŁOSZENIE   Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239) zamieszcza się na okres 7 dni ofertę Grodkowskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół w Grodkowie na realizację zadania publicznego w…

czytaj więcej

Sportowe sukcesy młodzieży

20 czerwca w auli Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu odbyło się spotkanie podsumowujące wyniki rywalizacji sportowej szkół ponadgimnazjalnych z powiatu brzeskiego. Prezentację dotyczącą sukcesów naszych uczniów przygotowali nauczyciele z ZSZ nr 1 Mariusz Świtoń i Krzysztof Leroch, a sukcesy młodych sportowców omówił Powiatowy Koordynator Sportu Szymon Dreksler. W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Powiatu Brzeskiego…

czytaj więcej

Powiat remontuje ul. Piastowską

Trwają prace remontowe na ulicy Piastowskiej w Brzegu. W ubiegłym roku, dzięki inicjatywie władz powiatu i miasta, wyremontowano 526 mb chodnika. Użyto do tego celu kostek bazaltowych i granitowych, płyt granitowych oraz specjalnej kostki z wypustkami, której używa się na przejściach dla pieszych, aby zwiększyć bezpieczeństwo osób niedowidzących. Nasadzono też 48 nowych drzew. Koszt inwestycji…

czytaj więcej

320 rocznica śmierci Króla Jana III Sobieskiego

17 czerwca w Krakowie odbyły się uroczystości związane z 320. rocznicą śmierci Króla Jana III Sobieskiego zorganizowane przez Komitet Ogólnopolski Obchodów 333. Rocznicy Viktorii Wiedeńskiej oraz Komitet Budowy Pomnika Króla Jana III Sobieskiego w Wiedniu na Kahlenbergu. Udział wziął w nich m.in. Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański. Uroczystości rozpoczęły się w Kościele Mariackim, pod płaskorzeźbą…

czytaj więcej

Rocznica podpisania traktatu

17 czerwca br. w Moguncji – stolicy Nadrenii – Palatynatu uroczyście obchodzono 25. rocznicę podpisania traktatu pomiędzy Rzeczpospolitą Polską, a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy oraz 20. rocznicę podpisania I wspólnego oświadczenia pomiędzy Województwem Opolskim i Krajem Związkowym Nadrenii–Palatynatu. Pierwszym elementem obchodów, w którym uczestniczyli m.in. szefowie obu regionów: premier Nadrenii–Palatynatu…

czytaj więcej

Porozumienie na rzecz turystyki dzieci i młodzieży

16 czerwca w Starostwie Powiatowym w Brzegu, w obecności Starosty Macieja Stefańskiego, doszło do podpisania porozumienia w sprawie współpracy partnerskiej pomiędzy Oddziałem Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Mariana Nowakowskiego a Zespołem Szkół Ekonomicznych w Brzegu reprezentowanym przez dyrektora Małgorzatę Mianowany-Małecką. Porozumienie określa zasady i tryb współpracy przy organizacji wycieczek i pobytu dzieci…

czytaj więcej

Trwają remonty dróg powiatowych

Od kilku dni trwają prace remontowe przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego. To początek większego zadania, które polega na wyremontowaniu ulic od ronda Solidarności aż do miejscowości Zielęcice (w tym ulice Wyszyńskiego i Małujowicka). Koszt tej inwestycji to niemal 5 milionów złotych. Zadanie finansowane jest przez trzy samorządy: Powiat Brzeski oraz gminy Skarbimierz i Brzeg. W zakresie…

czytaj więcej

Chorągwiana Rada Przyjaciół Harcerstwa

9 czerwca w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Opolu powołana została Chorągwiana Rada Przyjaciół Harcerstwa. Jednym z jej członków został Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański, który od lat związany jest z harcerstwem oraz działalnością na rzecz dzieci i młodzieży. Podczas czwartkowego spotkania, w którym uczestniczyli m.in. Wicewojewoda Opolski Violetta Porowska, Prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski oraz…

czytaj więcej

Goście w Domu Dziecka w Skorogoszczy

  Dnia 04.06.2016 r. w Domu Dziecka w Skorogoszczy gościli policjanci z kilku państw Europy. Odwiedzili nas przedstawiciele prawa z Niemiec, Czech, Słowacji, Słowenii. Dzieci pokazały gościom swój dom, opowiadały o sobie. Policjanci przywieźli dzieciom drobne podarunki. Nasi gości przebywali w Polsce na zaproszenie polskich policjantów w ramach działalności międzynarodowej organizacji policyjnej IPA. W tym…

czytaj więcej