Janusz Koronkiewicz
Inspektor ds. Wojskowych i Obronnych

Starostwo Powiatowe w Brzegu
ul. Robotnicza 20
II piętro, pokój nr 306

tel. 77 444 79 12
czk@brzeg-powiat.pl

Centrum zajmuje się:

  • zarządzaniem kryzysowym
  • sprawami obronnymi i wojskowymi
  • obroną cywilną
  • ochroną informacji niejawnych
  • prowadzi powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Obsługuje:

  • Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
  • Powiatową Komisję Bezpieczeństwa i Porządku
Wydrukuj stronę