Tomasz Kośla
Naczelnik

Bogusław Szypiński
Zastępca Naczelnika

komunikacja@brzeg-powiat.pl

Przejdź do sekcji: druki-formularze-wnioski do pobrania
Przejdź do sekcji: numery kont bankowych, informacja o terminalu kart bezgotówkowych, dane kontaktowe kasy
stawki opłat

 

Kontakt i godziny obsługi Interesantów w Brzegu (dla gmin: Brzeg, Lubsza, Olszanka i Skarbimierz):

 • REJESTRACJA POJAZDÓW
  (w tym również: przerejestrowanie i wyrejestrowanie pojazdów, skierowania na badania techniczne pojazdu)
  Brzeg, ul. Kard. Wyszyńskiego 23, sala 060 stanowiska 6–9
  dla niepełnosprawnych podjazd i wejście od strony parkingu za budynkiem
  tel. 77 549 33 71
  tel. 77 549 33 26
  komunikacja1@brzeg-powiat.pl
  godziny obsługi interesantów od poniedziałku do piątku od 7:30 do 14:30
  obowiązuje system kolejkowy
  , należy pobrać bilet z biletomatu wybierając godzinę wizyty;
  zachęcamy do uprzedniej internetowej rezerwacji terminu pod adresem rejestracja.brzeg-powiat.pl
 • DOWODY REJESTRACYJNE
  (odbiór dowodów rejestracyjnych, zgłaszanie zbycia pojazdu; wymiana dowodu rejestracyjnego przy braku miejsca, adnotacje HAK, GAZ, TAXI, L, VAT, PIT, CIT, BUS 100 km/h, o zastawie rejestrowym, dopisanie/wykreślenie współwłaściciela itp.)
  Brzeg, ul. Kard. Wyszyńskiego 23, sala 060 stanowiska 2–3
  dla niepełnosprawnych podjazd i wejście od strony parkingu za budynkiem
  tel. 77 549 33 25
  komunikacja1@brzeg-powiat.pl
  godziny obsługi interesantów od poniedziałku do piątku od 7:30 do 14:30
  obowiązuje system kolejkowy
  , należy pobrać bilet z biletomatu wybierając godzinę wizyty;
  zachęcamy do uprzedniej internetowej rezerwacji terminu pod adresem rejestracja.brzeg-powiat.pl
 • PRAWO JAZDY
  (w tym wydawanie prawa jazdy, wtórników i międzynarodowego prawa jazdy, sprawy kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji kierującego pojazdem, skierowania na badania lekarskie i psychologiczne)
  Brzeg, ul. Kard. Wyszyńskiego 23, sala 060 stanowiska 12–14
  dla niepełnosprawnych podjazd i wejście od strony parkingu za budynkiem
  tel. 77 549 33 27
  tel. 77 549 33 70
  kierowca@brzeg-powiat.pl
  godziny obsługi interesantów od poniedziałku do piątku od 7:30 do 14:30
  (tutaj nie obowiązuje system kolejkowy)
 • TRANSPORT
  (w tym sprawy przedsiębiorców prowadzących transport drogowy rzeczy i osób, stacje kontroli pojazdów, ośrodki szkolenia kierowców; sprawy: publicznego transportu zbiorowego, pojazdów usuniętych z drogi, organizacji ruchu drogowego)
  Brzeg, ul. Kard. Wyszyńskiego 23, sala 060 stanowiska 10–11
  dla niepełnosprawnych podjazd i wejście od strony parkingu za budynkiem
  tel. 77 549 33 28
  transport@brzeg-powiat.pl
  godziny obsługi interesantów od poniedziałku do piątku od 7:30 do 14:30
  (tutaj nie obowiązuje system kolejkowy)

Kontakt i godziny obsługi Interesantów dla oddziałów zamiejscowych (dla gmin: Grodków oraz Lewin Brzeski):

 • WYDZIAŁ KOMUNIKACJI GRODKÓW
  (rejestracja pojazdów, dowody rejestracyjne i prawa jazdy – oddział nie obsługuje innych spraw!)
  Grodków ul. Warszawska 29, pokój 8,9
  tel. 77 415 37 96
  komunikacja3@brzeg-powiat.pl
  godziny obsługi Interesantów od poniedziałku do piątku od 7:30  do 14:00
 • WYDZIAŁ KOMUNIKACJI ODDZIAŁ LEWIN BRZESKI
  (rejestracja pojazdów, dowody rejestracyjne i prawa jazdy – oddział nie obsługuje innych spraw!)
  Lewin Brzeski, ul. Rynek 26, pok. 10
  tel. 77 424 66 63
  komunikacja5@brzeg-powiat.pl
  godziny obsługi Interesantów poniedziałek 07:15-15:15, wtorek-czwartek 07:15-14:15, piątek 07:15-13:15

Można również złożyć elektronicznie wniosek o wydanie prawa jazdy pod adresem esp.pwpw.pl oraz inne wnioski przez ePUAP pod adresem epuap.gov.pl (wybierając Starostwo Powiatowe w Brzegu)

Status dokumentu (czy już można go odebrać):

NUMERY KONT BANKOWYCH:

Numer konta do opłat za prawo jazdy, rejestrację pojazdów i usuwanie pojazdów – Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów 06 8870 0005 2001 0030 2668 0003

Numer konta do opłaty skarbowej – Burmistrz Brzegu – Bank Zachodni WBK 68 1090 2141 0000 0001 3528 6127

Wszystkie stanowiska Wydziału Komunikacji w siedzibie w Brzegu mają terminal płatniczy, przez który można płacić bezgotówkowo kartą płatniczą.

Obok Wydziału Komunikacji w Brzegu przy ul. Kard. Wyszyńskiego 23 w pok. 055 jest punkt kasowy Banku Spółdzielczego Grodków-Łosiów, w którym opłaty można dokonać gotówką. Punkt kasowy banku jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 07:15 do 15:00, tel. 77 543 50 23.

STAWKI OPŁAT:

 1. Za wydanie prawa jazdy – 100 zł
 2. Za wydanie prawa jazdy międzynarodowego – 35 zł.
 3. Za wydanie karty kwalifikacji kierowcy – 150 zł
 4. Za wydanie/przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne – 50 zł.
 5. Za rejestrację pojazdu z zachowaniem tablic rejestracyjnych bez wydania pozwolenia czasowego (dot. wszystkich pojazdów) – 66,50 zł
 6. Za rejestrację pojazdu z zachowaniem tablic rejestracyjnych z wydaniem pozwolenia czasowego (dot. wszystkich pojazdów) – 80 zł
 7. Za rejestrację samochodu (nowy, z wymianą tablic rejestracyjnych, z zagranicy) –160 zł
 8. Za rejestrację motocykla, ciągnika, przyczepy (nowy, z wymianą tablicy rejestracyjnej, z zagranicy) – 120 zł
 9. Za rejestrację motoroweru (nowy, z wymianą tablicy rejestracyjnej, z zagranicy) – 110 zł

USUWANIE POJAZDÓW:

Usługę polegającą na usuwaniu i przechowywaniu pojazdów usuniętych z dróg znajdujących się na terenie Powiatu Brzeskiego w przypadkach określonych w art. 130 a ust. 1-2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym – wykonuje na podstawie zawartej umowy przedsiębiorca: P.W. WARM Andrzej Mamczyński, ul. Opolska 58, 49-100 Niemodlin. Przed odebraniem pojazdu z parkingu strzeżonego należy wnieść opłatę za jego usunięcie i przechowywanie w wysokości ustalonej przez Radę Powiatu Brzeskiego aktualną uchwałą nr LV/376/23 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 28 września 2023 r. w sprawie opłat i kosztów związanych z usuwaniem pojazdów na 2024 r.

 

rodzaj pojazdu opłata za usunięcie opłata za przechowywanie Koszt odstąpienia od usunięcia (% opłaty za usunięcie)
rower lub motorower               128,00 zł 21,00 zł/dobę 50 %
motocykl               242,00 zł 29,00 zł/dobę 50 %
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t               623,00 zł 52,00 zł/dobę 50 %
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t               635,00 zł 54,00 zł/dobę 50 %
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t               915,00 zł 71,00 zł/dobę 50 %
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t             1531,00 zł 164,00 zł/dobę 50%
pojazd przewożący materiały niebezpieczne             1602,00 zł 195,00 zł/dobę 50%
hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego              128,00 zł.  21,00 zł./dobę 50 %

 

Powyższe opłaty należy wnieść nieodpłatnie w kasie Starostwa tj. Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów albo przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Brzegu nr 06 8870 0005 2001 0030 2668 0003. Opłaty musi wnieść właściciel pojazdu lub osoba dysponująca pojazdem na podstawie innego niż własność tytułu prawnego. W przypadku nieodebrania pojazdu z parking strzeżonego w terminie 3 miesięcy od daty wydania dyspozycji o jego usunięciu z drogi, Starosta Brzeski występuje do sądu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na rzecz powiatu. Starosta jest obowiązany do wykonania orzeczenia sądu w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wartym podkreślenia jest fakt, że koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania ponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu w dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu lub osoba dysponująca nim na podstawie innego niż własność tytułu prawnego. Postępowanie może trwać wiele miesięcy, w trakcie którego koszty przechowywania pojazdu stale rosną, dlatego też aby uniknąć sytuacji w której kwota za usunięcie i przechowywanie pojazdu przekroczy jego wartość warto najszybciej jak to możliwe odebrać pojazd z parkingu strzeżonego.

FORMULARZE-DRUKI-WNIOSKI DO POBRANIA:

I. Rejestracja pojazdu

 1. Wniosek dotyczący rejestracji pojazdu, czasowej rejestracji pojazdu, dopisanie/wykreślenie współwłaściciela, wyrejestrowanie, zawiadomienie o nabyciu/zbycie pojazdu
 2. Wniosek o dokonanie wpisu adnotacji: gaz, hak, vat
 3. Wniosek o zwrot dowodu rejestracyjnego
 4. Wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, nalepki kontrolnej
 5. Wniosek o dokonanie/skreślenie adnotacji o zastawie rejestrowym
 6. Wniosek o wydanie tabliczki znamionowej
 7. Wniosek o nadanie cech identyfikacji pojazdu
 8. Wniosek o wydanie kserokopii dowodu rejestracyjnego
 9. Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Zachęcamy do składania wniosków dot. zawiadomienia o zbyciu/nabyciu pojazdu drogą elektroniczną korzystając z poniższego linku :

https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zbycie-lub-nabycie-pojazdu-na-przyklad-sprzedaz-kupno-darowizne

II. Prawo jazdy

 1. Wniosek o wydanie prawa jazdy
 2. Wniosek o wydanie /przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne
 3. Wniosek o wydanie Karty Kwalifikacji Kierowcy
 4. Zgoda rodzica lub opiekuna na rozpoczęcie szkolenia

III. Transport

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nie normatywnego
 2. Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii II – IV na przejazd pojazdu nie normatywnego
 3. Wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
 4. Wniosek zmiana pojazdów
 5. Wniosek zmiana licencji, zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
 6. Wniosek o wydanie przedłużenia ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym
 7. Wniosek o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne
 8. Wniosek pośrednictwo przy przewozie
 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
 10. Wniosek o wydanie licencji
 11. Druk wypis z licencji na przewóz osób
 12. Wniosek o wydanie przedłużenia ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym

IV. Zarządzanie ruchem

 1. Zgłoszenie zmiany organizacji ruchu drogowego

V. Oświadczenia upoważnienia

 1. Oświadczenie (art.233 kk)
 2. Pełnomocnictwo do rejestracji
 3. Oświadczenie o miejscu zamieszkania
 4. Oświadczenie o współwłasności majątkowej pojazdu
 5. Oświadczenie o utracie dokumentu

VI. Zobacz stawki opłat

 

Obwieszczenie o planowanym wygaszeniu decyzji o rejestracji pojazdów wraz z wykazem przedmiotowych pojazdów

 

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z prawem informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Brzeski- Starostwo Powiatowe w Brzegu z siedzibą w Brzegu 49-300, przy ul. Robotniczej 20;
2) z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Brzegu można skontaktować się poprzez centralę telefoniczną 77 444 79 00 (prosić o połączenie z Inspektorem Ochrony Danych), adres j.w.;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań urzędu wynikających z prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celu.;
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
6) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną określoną przez Prezesa Rady Ministrów (Premiera);
8) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych;
9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
10) nie przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia danych ze względu na prawne obowiązki określone w pkt 3 zgodnie z art.17 ust.3 lit. b, d lub e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
11) nie przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na to, że określona w pkt 3 podstawa jest inna niż w art.21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
12) nie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody ze względu na to, że przetwarzanie nie jest oparte o wyrażenie zgody;
13) Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu i zautomatyzowaniu i dlatego nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych w sposób zautomatyzowany ze względu na to, że określona w pkt 3 podstawa jest inna niż w art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

Powyższe wynika z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE)

Wydrukuj stronę