Tomasz Kośla
Naczelnik

Bogusław Szypiński
Zastępca Naczelnika

komunikacja@brzeg-powiat.pl

Przejdź do sekcji: druki-formularze-wnioski do pobrania
Przejdź do sekcji: numery kont bankowych, informacja o terminalu kart bezgotówkowych, dane kontaktowe kasy
stawki opłat

 

Kontakt i godziny obsługi Interesantów w Brzegu (dla gmin: Brzeg, Lubsza, Olszanka i Skarbimierz):

 • REJESTRACJA POJAZDÓW
  (w tym również: przerejestrowanie i wyrejestrowanie pojazdów, skierowania na badania techniczne pojazdu)
  Brzeg, ul. Kard. Wyszyńskiego 23, sala 060 stanowiska 6–9
  dla niepełnosprawnych podjazd i wejście od strony parkingu za budynkiem
  tel. 77 549 33 71
  tel. 77 549 33 26
  komunikacja1@brzeg-powiat.pl
  godziny obsługi interesantów od poniedziałku do piątku od 7:30 do 14:30
  obowiązuje system kolejkowy
  , należy pobrać bilet z biletomatu wybierając godzinę wizyty;
  zachęcamy do uprzedniej internetowej rezerwacji terminu pod adresem rejestracja.brzeg-powiat.pl
 • DOWODY REJESTRACYJNE
  (odbiór dowodów rejestracyjnych, zgłaszanie zbycia pojazdu; wymiana dowodu rejestracyjnego przy braku miejsca, adnotacje HAK, GAZ, TAXI, L, VAT, PIT, CIT, BUS 100 km/h, o zastawie rejestrowym, dopisanie/wykreślenie współwłaściciela itp.)
  Brzeg, ul. Kard. Wyszyńskiego 23, sala 060 stanowiska 2–3
  dla niepełnosprawnych podjazd i wejście od strony parkingu za budynkiem
  tel. 77 549 33 25
  komunikacja1@brzeg-powiat.pl
  godziny obsługi interesantów od poniedziałku do piątku od 7:30 do 14:30
  obowiązuje system kolejkowy
  , należy pobrać bilet z biletomatu wybierając godzinę wizyty;
  zachęcamy do uprzedniej internetowej rezerwacji terminu pod adresem rejestracja.brzeg-powiat.pl
 • PRAWO JAZDY
  (w tym wydawanie prawa jazdy, wtórników i międzynarodowego prawa jazdy, sprawy kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji kierującego pojazdem, skierowania na badania lekarskie i psychologiczne)
  Brzeg, ul. Kard. Wyszyńskiego 23, sala 060 stanowiska 12–14
  dla niepełnosprawnych podjazd i wejście od strony parkingu za budynkiem
  tel. 77 549 33 27
  tel. 77 549 33 70
  kierowca@brzeg-powiat.pl
  godziny obsługi interesantów od poniedziałku do piątku od 7:30 do 14:30
  (tutaj nie obowiązuje system kolejkowy)
 • TRANSPORT
  (w tym sprawy przedsiębiorców prowadzących transport drogowy rzeczy i osób, stacje kontroli pojazdów, ośrodki szkolenia kierowców; sprawy: publicznego transportu zbiorowego, pojazdów usuniętych z drogi, organizacji ruchu drogowego)
  Brzeg, ul. Kard. Wyszyńskiego 23, sala 060 stanowiska 10–11
  dla niepełnosprawnych podjazd i wejście od strony parkingu za budynkiem
  tel. 77 549 33 28
  transport@brzeg-powiat.pl
  godziny obsługi interesantów od poniedziałku do piątku od 7:30 do 14:30
  (tutaj nie obowiązuje system kolejkowy)

Kontakt i godziny obsługi Interesantów dla oddziałów zamiejscowych (dla gmin: Grodków oraz Lewin Brzeski):

 • WYDZIAŁ KOMUNIKACJI GRODKÓW
  (rejestracja pojazdów, dowody rejestracyjne i prawa jazdy – oddział nie obsługuje innych spraw!)
  Grodków ul. Warszawska 29, pokój 8,9
  tel. 77 415 37 96
  komunikacja3@brzeg-powiat.pl
  godziny obsługi Interesantów od poniedziałku do piątku od 7:30  do 14:00
 • WYDZIAŁ KOMUNIKACJI ODDZIAŁ LEWIN BRZESKI
  (rejestracja pojazdów, dowody rejestracyjne i prawa jazdy – oddział nie obsługuje innych spraw!)
  Lewin Brzeski, ul. Rynek 26, pok. 10
  tel. 77 424 66 63
  komunikacja5@brzeg-powiat.pl
  godziny obsługi Interesantów poniedziałek 07:15-15:15, wtorek-czwartek 07:15-14:15, piątek 07:15-13:15

Można również złożyć elektronicznie wniosek o wydanie prawa jazdy pod adresem esp.pwpw.pl oraz inne wnioski przez ePUAP pod adresem epuap.gov.pl (wybierając Starostwo Powiatowe w Brzegu)

Status dokumentu (czy już można go odebrać):

NUMERY KONT BANKOWYCH:

Numer konta do opłat za prawo jazdy, rejestrację pojazdów i usuwanie pojazdów – Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów 06 8870 0005 2001 0030 2668 0003

Numer konta do opłaty skarbowej – Burmistrz Brzegu – Bank Zachodni WBK 68 1090 2141 0000 0001 3528 6127

Wszystkie stanowiska Wydziału Komunikacji w siedzibie w Brzegu mają terminal płatniczy, przez który można płacić bezgotówkowo kartą płatniczą.

Obok Wydziału Komunikacji w Brzegu przy ul. Kard. Wyszyńskiego 23 w pok. 055 jest punkt kasowy Banku Spółdzielczego Grodków-Łosiów, w którym opłaty można dokonać gotówką. Punkt kasowy banku jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 07:15 do 15:00, tel. 77 543 50 23.

STAWKI OPŁAT:

 1. Za wydanie prawa jazdy – 100 zł
 2. Za wydanie prawa jazdy międzynarodowego – 35 zł.
 3. Za wydanie karty kwalifikacji kierowcy – 150 zł
 4. Za wydanie/przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne – 50 zł.
 5. Za rejestrację pojazdu z zachowaniem tablic rejestracyjnych bez wydania pozwolenia czasowego (dot. wszystkich pojazdów) – 66,50 zł
 6. Za rejestrację pojazdu z zachowaniem tablic rejestracyjnych z wydaniem pozwolenia czasowego (dot. wszystkich pojazdów) – 80 zł
 7. Za rejestrację samochodu (nowy, z wymianą tablic rejestracyjnych, z zagranicy) –160 zł
 8. Za rejestrację motocykla, ciągnika, przyczepy (nowy, z wymianą tablicy rejestracyjnej, z zagranicy) – 120 zł
 9. Za rejestrację motoroweru (nowy, z wymianą tablicy rejestracyjnej, z zagranicy) – 110 zł

USUWANIE POJAZDÓW:

Usługę polegającą na usuwaniu i przechowywaniu pojazdów usuniętych z dróg znajdujących się na terenie Powiatu Brzeskiego w przypadkach określonych w art. 130 a ust. 1-2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym – wykonuje na podstawie zawartej umowy przedsiębiorca: P.W. WARM Andrzej Mamczyński, ul. Opolska 58, 49-100 Niemodlin. Przed odebraniem pojazdu z parkingu strzeżonego należy wnieść opłatę za jego usunięcie i przechowywanie w wysokości ustalonej przez Radę Powiatu Brzeskiego aktualną uchwałą na dany rok (na rok 2021 jest to uchwała 152 ogł. 2561, na rok 2022 będzie to uchwała 220 ogł. 2431)

 

      rodzaj pojazdu   opłata za usunięcie opłata za przechowywanie

(parkowanie)

koszt odstąpienia od usunięcia (% opłaty za usunięcie)
rower lub motorower 87,00 zł 14,00 zł/dobę 50%
motocykl 171,00 zł 18,00 zł/dobę 50%
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t 487,00 zł 40,00 zł/dobę 50%
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t 502,00 zł 36,00 zł /dobę 50%
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t 686,00 zł 52,00 zł/dobę 50%
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t 1180,00 zł 119,00 zł/dobę 50%
pojazd przewożący materiały niebezpieczne 1077,00 zł 134,00/dobę 50%

 

Powyższe opłaty należy wnieść nieodpłatnie w kasie Starostwa tj. Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów albo przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Brzegu nr 06 8870 0005 2001 0030 2668 0003. Opłaty musi wnieść właściciel pojazdu lub osoba dysponująca pojazdem na podstawie innego niż własność tytułu prawnego. W przypadku nieodebrania pojazdu z parking strzeżonego w terminie 3 miesięcy od daty wydania dyspozycji o jego usunięciu z drogi, Starosta Brzeski występuje do sądu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na rzecz powiatu. Starosta jest obowiązany do wykonania orzeczenia sądu w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wartym podkreślenia jest fakt, że koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania ponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu w dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu lub osoba dysponująca nim na podstawie innego niż własność tytułu prawnego. Postępowanie może trwać wiele miesięcy, w trakcie którego koszty przechowywania pojazdu stale rosną, dlatego też aby uniknąć sytuacji w której kwota za usunięcie i przechowywanie pojazdu przekroczy jego wartość warto najszybciej jak to możliwe odebrać pojazd z parkingu strzeżonego.

FORMULARZE-DRUKI-WNIOSKI DO POBRANIA:

I. Rejestracja pojazdu

 1. Wniosek dotyczący rejestracji pojazdu, czasowej rejestracji pojazdu, dopisanie/wykreślenie współwłaściciela, wyrejestrowanie, zawiadomienie o nabyciu/zbycie pojazdu
 2. Wniosek o dokonanie wpisu adnotacji: gaz, hak, vat
 3. Wniosek o zwrot dowodu rejestracyjnego
 4. Wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, nalepki kontrolnej
 5. Wniosek o dokonanie/skreślenie adnotacji o zastawie rejestrowym
 6. Wniosek o wydanie tabliczki znamionowej
 7. Wniosek o nadanie cech identyfikacji pojazdu
 8. Wniosek o wydanie kserokopii dowodu rejestracyjnego
 9. Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Zachęcamy do składania wniosków dot. zawiadomienia o zbyciu/nabyciu pojazdu drogą elektroniczną korzystając z poniższego linku :

https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zbycie-lub-nabycie-pojazdu-na-przyklad-sprzedaz-kupno-darowizne

II. Prawo jazdy

 1. Wniosek o wydanie prawa jazdy
 2. Wniosek o wydanie /przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne
 3. Wniosek o wydanie Karty Kwalifikacji Kierowcy
 4. Zgoda rodzica lub opiekuna na rozpoczęcie szkolenia

III. Transport

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nie normatywnego
 2. Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii II – IV na przejazd pojazdu nie normatywnego
 3. Wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
 4. Wniosek zmiana pojazdów
 5. Wniosek zmiana licencji, zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
 6. Wniosek o wydanie przedłużenia ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym
 7. Wniosek o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne
 8. Wniosek pośrednictwo przy przewozie
 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
 10. Druk wypis z licencji
 11. Druk wypis z licencji na przewóz osób
 12. Wniosek o wydanie przedłużenia ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym

IV. Zarządzanie ruchem

 1. Zgłoszenie zmiany organizacji ruchu drogowego

V. Oświadczenia upoważnienia

 1. Oświadczenie (art.233 kk)
 2. Pełnomocnictwo do rejestracji
 3. Oświadczenie o miejscu zamieszkania
 4. Oświadczenie o współwłasności majątkowej pojazdu
 5. Oświadczenie o utracie dokumentu

VI. Zobacz stawki opłat

 

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z prawem informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Brzeski- Starostwo Powiatowe w Brzegu z siedzibą w Brzegu 49-300, przy ul. Robotniczej 20;
2) z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Brzegu można skontaktować się poprzez centralę telefoniczną 77 444 79 00 (prosić o połączenie z Inspektorem Ochrony Danych), adres j.w.;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań urzędu wynikających z prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celu.;
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
6) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną określoną przez Prezesa Rady Ministrów (Premiera);
8) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych;
9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
10) nie przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia danych ze względu na prawne obowiązki określone w pkt 3 zgodnie z art.17 ust.3 lit. b, d lub e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
11) nie przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na to, że określona w pkt 3 podstawa jest inna niż w art.21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
12) nie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody ze względu na to, że przetwarzanie nie jest oparte o wyrażenie zgody;
13) Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu i zautomatyzowaniu i dlatego nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych w sposób zautomatyzowany ze względu na to, że określona w pkt 3 podstawa jest inna niż w art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

Powyższe wynika z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE)

Wydrukuj stronę