Renata Kawarska
Biuro Rady Kierownik

Starostwo Powiatowe Brzeg
ul. Robotnicza 20
49-300 Brzeg
III piętro, pokoje nr 403, 403A
tel. 77 444 79 10 pok. 403
rada@brzeg-powiat.pl

Do podstawowych zadań zespołu należy prowadzenie następujących spraw:

 1. Obsługa kancelaryjno-biurowa Rady i jej komisji:
  • gromadzenie i przygotowanie materiałów niezbędnych dla pracy Rady i poszczególnych komisji,
  • przygotowanie sesji Rady i posiedzeń komisji,
  • opracowanie materiałów z obrad Rady i komisji Rady oraz przekazanie ich właściwym adresatom,
  • sporządzanie protokołów z obrad Rady i posiedzeń komisji Rady,
  • prowadzenie rejestrów:
   • uchwał Rady,
   • wniosków i opinii komisji,
   • interpelacji i wniosków radnych.
 2. Monitorowanie realizacji odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
 3. Przygotowywanie informacji publicznej z zakresu działania Rady i jej komisji do Biuletynu Informacji Publicznej oraz osobie wykonującej prawo do informacji publicznej.
Wydrukuj stronę