Opolski Urząd Wojewódzki ogłosił latem br. konkurs w ramach Programu Wieloletniego pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011". Program skierowany do samorządów powiatowych i gminnych, przewiduje remonty, budowę, przebudowę dróg oraz działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 Powiat Brzeski zgodnie z  regulaminem konkursu złożył wniosek pn.
„Przebudowa wraz z budową infrastruktury drogi powiatowej nr 1518 O Wójtowice – Jaszów – I etap Wójtowie – Strzegów”. Budowę drogi podzielono na II etapy, ponieważ koszt przebudowy wynosił około 16 milionów złotych.
            Nieprzypadkowo wicestarosta Ryszard Jończyk optował za wyborem właśnie tej drogi. Trasa ta jest niezwykle ważna z kilku przyczyn, przede wszystkim stanowi drogę dojazdową do Domu Pomocy Społecznej i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jędrzejowie, a także do Domu Dziecka w Strzegowie. Stanowi również drogę dojazdową do Gimnazjum w Jędrzejowie i PSP w tej samej miejscowości. Często zdarza się, że pokonuje ją pogotowie ratunkowe (Wójtowice – Jaszów). Tym samym, poruszają się na niej osoby o które władze muszą dbać szczególnie. Tym bardziej ucieszył mieszkańców Gminy Grodków fakt, że decyzją komisji konkursowej, przygotowany przez Powiat Brzeski wniosek znalazł się na liście rankingowej dróg , które otrzymały dofinansowanie i zostały skierowane do realizacji.
Przy ocenie wniosków komisja brała pod uwagę m.in. wpływ projektu na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, spójność dróg z siecią dróg wojewódzkich i krajowych, wpływ projektu na rozwój gospodarczy powiatu.

Wartość robót przewidzianych do realizacji wynosi 7,8 miliona zł. Remont drogi obejmie odcinek o długości 6,2 km. W ramach robót drogowych przewidziano wykonanie nowej nawierzchni jezdni, poszerzenie drogi do obowiązujących przepisów, wykonanie zatok autobusowych. W Jędrzejowie zostanie wykonany chodnik z kostki betonowej. Projekt przewiduje także ustawienie barier energochłonnych, wzmocnienie poboczy tłuczniem kamiennym, odwodnienie drogi wraz z budową przepustów, a także wymianę i uzupełnienie oznakowania pionowego.
Stosowną umowę na dofinansowanie projektu starosta Maciej Stefański w imieniu Powiatu Brzeskiego  podpisze w najbliższym czasie. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej związanej z wyłonieniem wykonawcy roboty drogowe rozpoczną się  wiosną przyszłego roku. Zakończenie remontu drogi przewiduje się do końca 2011 r.
 
                                                                              Mieczysław Niedźwiedź
                                                                              Naczelnik Wydziału
                                                                              Promocji i Inicjatyw Gospodarczych
Wydrukuj stronę