Stanowisko ds. Zdrowia

Stanowisko ds. zdrowia od 01.01.2021 włączone do komórki organizacyjnej Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności <https://brzeg-powiat.pl/powiat-brzeski/powiatowy-zespol-ds-orzekania-o-niepelnosprawnosci/> w Starostwie Powiatowym w Brzegu. Agnieszka Cieśla Stanowisko ds. Zdrowia ul. Wyszyńskiego 23 49-300 Brzeg II piętro, pok. 223 tel. 77 549 34 12 zdrowie@brzeg-powiat.pl   Do Stanowiska ds. Zdrowia należy zapewnianie wykonywania i obsługa zadań i kompetencji z zakresu…

Biuro Rady

Biuro Rady

Renata Kawarska Biuro Rady Kierownik Starostwo Powiatowe Brzeg ul. Robotnicza 20 49-300 Brzeg III piętro, pokoje nr 403, 403A tel. 77 444 79 10 pok. 403 rada@brzeg-powiat.pl Do podstawowych zadań zespołu należy prowadzenie następujących spraw: Obsługa kancelaryjno-biurowa Rady i jej komisji: gromadzenie i przygotowanie materiałów niezbędnych dla pracy Rady i poszczególnych komisji, przygotowanie sesji Rady…

Wydział Ochrony Środowiska

Aneta Łakoma Naczelnik ul. Wyszyńskiego 23, 49-300 Brzeg II piętro pok. 203, 204, 205 tel. 77 549 34 17 tel. 77 549 34 11 tel. 77 549 34 09 tel. 77 549 34 08 ekologia@brzeg-powiat.pl   Wydział zajmuje się sprawami: ochrony środowiska, ochrony przyrody, postępowania z odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki leśnej, gospodarki rybackiej, wydawaniem kart wędkarskich…

Wydział Komunikacji

Tomasz Kośla Naczelnik Bogusław Szypiński Zastępca Naczelnika komunikacja@brzeg-powiat.pl Przejdź do sekcji: druki-formularze-wnioski do pobrania Przejdź do sekcji: numery kont bankowych, informacja o terminalu kart bezgotówkowych, dane kontaktowe kasy stawki opłat   Kontakt i godziny obsługi Interesantów w Brzegu (dla gmin: Brzeg, Lubsza, Olszanka i Skarbimierz): REJESTRACJA POJAZDÓW (w tym również: przerejestrowanie i wyrejestrowanie pojazdów, skierowania…

Wydział Budownictwa

Wydział Budownictwa Wyszyńskiego 23 49-300 Brzeg II piętro pok. 211, 212, 210, 209  Adres skrytki ePUAP: /powiatbrzeg/domyslna SKŁAD WYDZIAŁU:   POKÓJ NR 212 – SEKRETARIAT tel. 775493400 Agnieszka Bracka – Inspektor a.bracka@brzeg-powiat.pl     POKÓJ NR 211 Magdalena Krawiecka – Naczelnik m.krawiecka@brzeg-powiat.pl tel. 775493404   POKÓJ NR 210 tel. 775493405 Magdalena Dzieduszyńska – Główny specjalista…

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

  INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH   Zgodnie z art.13 ust.1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuje się, iż:…

Wydział Finansowo-Budżetowy

Sabina Nowak Skarbnik Powiatu Brzeskiego Iwona Kochanowska Główny Księgowy Starostwa (kieruje Wydziałem Finansowo-Budżetowym) Starostwo Powiatowe w Brzegu ul. Robotnicza 20, II piętro pokoje nr 301, 301A, 302, 303, 303A tel. 77 444 79 52 tel. 77 444 79 47 tel. 77 444 79 54 Wykaz kont Starostwa Powiatowego w Brzegu: Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]   Do…

Wydział Organizacyjno-Prawny

Maciej Róg Sekretarz Powiatu Brzeskiego (kieruje Wydziałem Organizacyjno-Prawnym)   Małgorzata Cegielska-Pikor Zastępca Naczelnika  (zastępuje Sekretarza Powiatu w zakresie kierowania Wydziałem Organizacyjno-Prawnym)   ul. Robotnicza 20, Brzeg (parter) pokoje 102, 103, 105, 105 a, 106, 106a   centrala telefoniczna urzędu 77 444 79 00, 77 444 79 01 i 77 444 79 02 e-mail: organizacyjny@brzeg-powiat.pl adres…