Czcijmy bohaterów tak szybko odchodzą

Zarząd Miejsko – Gminny Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych zorganizował 14 lipca 2011 r. w Sali Stropowej brzeskiego Ratusza spotkanie podsumowujące dotychczasowe działania związku, połączone z odznaczeniami kombatantów i osób, które od lat krzewią zadania statutowe organizacji i udzielają jej pomocy merytorycznej i materialnej.

REMONT ODDZIAŁU

              4 lipca br. obradowała pod przewodnictwem Starosty Powiatu Brzeskiego Macieja Stefańskiego Rada Społeczna Brzeskiego Centrum  Medycznego. Rada podjęła uchwałę w sprawie czasowego zaprzestania działalności Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Oddziału Noworodków w okresie 25 lipca 2011 r. do 14 sierpnia 2011 r. Czasowe zaprzestanie działalności oddziałów wiąże się bezpośrednio z planowanym remontem Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.    …

AKTYWNY POWIAT BRZESKI

Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu z przyjemnością informuje, iż w wyniku konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, jako nieliczny w Polsce, pozyskał dodatkowe środki na realizację programu specjalnego pn. „AKTYWNY POWIAT BRZESKI”.

 

Projekt realizowany jest w PUP w Brzegu od 6 lipca br. a jego wartość wynosi 2.049.500 zł. Środki finansowe przeznaczone są na aktywizację bezrobotnych, wobec których były już stosowane aktywne formy (staż, roboty publiczne, itd.) lub usługi rynku pracy (szkolenia, usługi doradcze) i nie dały one efektów w postaci zatrudnienia! Składane wnioski będą rozpatrywane na bieżąco do wyczerpania dostępnych środków.

OTRZYMALI ABSOLUTORIUM

30 czerwca br. na Zamku Piastów śląskich odbyła się jedna z najważniejszych sesji Rady Powiatu Brzeskiego – Sesja Absolutoryjna, na której m.in. oceniano Budżet Powiatu za 2010 r. Na sesji obecnych było 20 radnych. W skład Zarządu Powiatu wchodzą w tej kadencji: przewodniczący – Maciej Stefański, z-ca przewodniczącego Ryszard Jończyk, członkowie: Janusz Gil, Jerzy Wrębiak,…

Środki finansowe z POKL

Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu informuje, iż w czerwcu br. otrzymał dodatkowe środki finansowe z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach poddziałania 6.1.3. na realizację projektu np. „Aktywni”. Projekt realizowany jest od początku roku a jego działaniami zostało już objętych 268 osób bezrobotnych. W ramach „Aktywnych” na staże skierowano 120 osób oraz przyznano 61 dotacji…

Dajmy sobie szansę !

 

W związku z otrzymaniem dodatkowych środków z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na projekt „Dajmy sobie szansę” w kwocie 161 400 zł, Powiatowy Urząd Pracy ogłasza nabór na staże (15 osób), szkolenia (10 miejsc) oraz prace interwencyjne (10 osób).

Niniejszy projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zwolnionych
z pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników.