SZKOLENIE BRZESKICH ZWIĄZKOWCÓW

Rada Powiatu Opolskiego Porozumienia Związków Zawodowych zorganizowała w dniach 15-18 marca w Nauczycielskim Centrum Wypoczynkowo – Rehabilitacyjnym w Zakopanem szkolenie z zakresu przestrzegania prawa pracy przez pracodawców, a w szczególności: zawierania układów zbiorowych, technik negocjowania sporów zbiorowych z pracodawcą, uprawnień związków zawodowych w sferze pracy (Ustawa o związkach zawodowych) oraz coraz częściej poruszanego problemu mobbingu.

Trzeci sektor w powiecie brzeskim

W ostatnim dwudziestoleciu, w Polsce, zaobserwować można bardzo duży wzrost liczby aktywnie działających organizacji pozarządowych. Tak zwany trzeci sektor (istniejący obok sektora publicznego i rynkowego) przeżywa swój renesans od czasu przewrotu politycznego z 1989 roku, którego efektem było, między innymi, przywrócenie swobodnego zrzeszania się i zakładania stowarzyszeń.

Problem bezrobocia w powiecie brzeskim

Według danych statystycznych GUS na koniec grudnia 2011 roku stopa bezrobocia w Polsce wynosiła 12,5%, w województwie opolskim 13,3%, a w powiecie brzeskim 20,9%. W styczniu 2012 roku liczba bezrobotnych w ewidencji brzeskiego Urzędu Pracy wynosiła 6 823 osoby, nieco mniej niż w styczniu ubiegłego roku. Z problemem bezrobocia zmaga się cały kraj. Niestety właśnie na Opolszczyźnie, a co za tym idzie i w powiecie brzeskim stopa bezrobocia jest jedną z wyższych w Polsce. 

Zimowe szaleństwa aktywnych turystów

Mija zima, a wraz z nią kolejny udany sezon dla brzeskich narciarzy biegowych skupionych w BKMAW ,,Na przełaj” oraz Klubie Turystyki Aktywnej ,,Active” działającej przy PTTK oddział Ziemia Brzeska. Na podsumowanie sezonu  grupa narciarzy wyjechała na Kubalonkę- na trasy biegowe Centralnego Ośrodka Sportu w Szczyrku .