UWAGA! NOWE ŚRODKI DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BRZEGU

Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu informuje, iż Powiat Brzeski pozyskał dodatkowe środki finansowe Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 250.000 zł na realizację projektu „Krok do sukcesu” w ramach programu aktywizacji bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( zgodnie z art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia  i instytucjach rynku pracy).

Powiatu brzeskiego zima nie zaskoczy

Końcem października do Zarządu Powiatu Brzeskiego wpłynęła informacja, że powiatowe służby drogowe znajdują się w pełnej gotowości przed nadchodzącą zimą. Utrzymaniem objętych zostanie 290 kilometrów dróg w Powiecie Brzeskim. Do dyspozycji oddanych zostanie 7 pługów, 5 piaskarko-solarek, 1 ładowarka, 1 równiarka. W razie potrzeby ilość sprzętu zostanie zwiększona. Przygotowano już 160 ton mieszanki soli i piasku, a w najbliższych dniach dostarczonych zostanie kolejne 160 ton. Odcinki dróg najbardziej narażone na zawiewanie śniegiem i powstawanie zasp – przed sezonem zimowym zostaną zabezpieczone zasłonami przeciwśnieżnymi. Odcinki dróg najbardziej podatne na powstawanie śliskości zimowej (odcinki leśne, okolice wiaduktów i mostów drogowych) zostały już oznakowane znakami „oszronienie jezdni”.

MALI PATRIOCI

Wiedzą o swoim kraju, mieście i jego okolicach popisywały się przedszkolaki z 10 brzeskich Przedszkoli Publicznych. 20.11. br. dyrektor i opiekunki PP nr 5 przy ul. Ofiar Katynia w Brzegu zorganizowały konkurs „Brzeg moje miasto”. Konkurs prowadziły Kamila Stefurak i Monika Kużdżał. W pracach komisji konkursowej udział brali: wiceburmistrz Brzegu Stanisław Kowalczyk, naczelnik Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego Brygida Jakubowicz, reprezentująca samorząd – Radna Miasta Brzegu Elżbieta Kużdżał oraz Jan Janota z PTTK.

Walczymy z cukrzycą

Cały świat obchodził 14 XI Światowy Dzień Walki z Cukrzycą. Są dwie teorie na temat tego schorzenia. Diabetolodzy twierdzą, że to prawdziwa epidemia XXI w. (w Polsce choruje ok. 5% populacji), prowadząca do wielu powikłań, natomiast lekarze innych specjalności często lekceważą tę przypadłość, taktując ją bardziej jako utrudnienie życia pacjenta niż ciężkie wielokierunkowe schorzenie wymagające…

BCM szykuje się do informatyzacji

Od 1 stycznia 2014 roku w życie wchodzą przepisy, w myśl których każdy dokument medyczny znajdujący się w szpitalu musi być również prowadzony w formie elektronicznej.

W szpitalu powiatowym w Brzegu, podobnie jak w wielu innych na terenie całego kraju, na chwilę obecną nie ma możliwość spełnienia tych wytycznych. Na szczęście pojawiła się możliwość zdobycia funduszy z Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

Wspomnienie bohaterskich Obrońców Lwowa

W ubiegłą niedzielę, 28 listopada, w kościele pw. Świętego Mikołaja odbyła się uroczysta msza święta upamiętniająca bohaterskich Obrońców Lwowa. Nabożeństwo w intencji Ojczyzny, poległych Orląt Lwowskich oraz zmarłych i żyjących członków i sympatyków Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich odprawili ksiądz dziekan Bolesław Robaczek i ksiądz proboszcz Zdzisław Pyszka. Dużą rolę w uroczystości odegrała młodzież z brzeskiego Gimnazjum nr 3 im. Orląt Lwowskich, która aktywnie uczestniczyła w rocznicy Obrony Lwowa.

POMOC SPOŁECZNA W POWIECIE BRZESKIM

     Powiat Brzeski realizuje zdania z zakresu pomocy społecznej poprzez swoją jednostkę organizacyjną jaką jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Zadania jakie realizowane są przez samorząd powiatu brzeskiego określone są przede wszystkim w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawie o pomocy społecznej oraz w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Na podstawie ustawy o pieczy zastępczej Starosta Powiatu Brzeskiego Pan Maciej Stefański wyznaczył Powiatowe Centrum Pomocy Rodinie jako organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Piecza zastępcza obejmuje instytucjonalną i rodzinną formę sprawowanie opieki nad dziećmi, które na podstawie postanowień sądowych nie mogą z różnych powodów przebywać dalej w rodzinie biologicznej.

Dotacje na otwarcie własnej dzialalności gospodarczej !

Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu realizuje Projekt pod nazwą: Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 2.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.2 Wsparcie ora promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Projekt skierowany jest do osób fizycznych w wieku 15 – 25 lat, nieaktywnych zawodowo i/lub pozostających bez zatrudnienia (z wyłączeniem osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy oraz osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienie do Projektu), zamieszkujących w województwie opolskim na terenie powiatu: brzeskiego, głubczyckiego, namysłowskiego, nyskiego lub prudnickiego, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą, w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej.

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIA INFORMACYJNE

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIA INFORMACYJNE: – 22.11. 2012 r. godz. 13.00- spotkanie informacyjne „Rozliczanie projektów realizowanych w ramach RPO WO 2007-2013”, – 23.11.2012 godz. 13.00 – spotkanie informacyjne „Rozliczanie projektów realizowanych w ramach PO KL 2007-2013”, – 26.11.2012 r. godz. 12.00 – spotkanie informacyjne na temat poddziałania 1.3.2 RPO WO „Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach” (nabór…