Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa – dz. nr 551/7 położona w Brzegu, obręb Południe

Brzeg, dnia 5.06.2023 r.   G.6840.1.2.2022 Starosta Brzeski ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Zabudowana nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona w Brzegu, obręb Południe, ark. m. 13, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 551/7 o powierzchni 0,1151 ha, dla…

logo

ANKIETA dla mieszkańców powiatu brzeskiego

Trwają prace związane z opracowaniem nowej Strategii Rozwoju Subregionu Brzeskiego na lata 2021-2030, na bazie której poszczególni partnerzy, w tym powiat brzeski, będą mogli pozyskiwać środki unijne w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027. Zapraszamy mieszkańców Powiatu Brzeskiego do wypełnienia ankiety.

https://ankieta.deltapartner.org.pl/subregion_brzeski

Rocznicowe i patriotyczne uroczystości 2020

   Rocznicowe i patriotyczne uroczystości 2020   LP DATA UROCZYSTOŚĆ MIEJSCE PRZEBIEG ORGANIZATORZY     1. 9.02 (niedziela)   80. Rocznica deportacji Polaków na Sybir   Kościół pw. św. Mikołaja Msza święta – godz. 12.45 składanie wiązanek kwiatów, poczty sztandarowe Związek Sybiraków         2. 16.02 (niedziela) 78. Rocznica powołania AK Kościół pw.…

Uwaga oferta pracy!

Starostwo Powiatowe w Brzegu składa ofertę pracy na stanowisku GONIEC-DORĘCZYCIEL MIEJSCE PRACY: Starostwo Powiatowe w Brzegu. ZAKRES OBOWIĄZKÓW: doręczanie przesyłek pocztowych na terenie miasta Brzeg, awizowanie niedoręczonych przesyłek, zwrot niedoręczonych przesyłek do Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Brzegu.   RODZAJ UMOWY: umowa zlecenie. WYMIAR ETATU: nie dotyczy ZMIANOWOŚĆ: nie dotyczy WYKSZTAŁCENIE: na poziomie co najmniej…

479-58_Brzeg_ogłoszenie_III_przetargu

Starosta Brzeski ogłasza III ustny przetarg ograniczony na sprzedaż przysługującego Skarbowi Państwa prawa użytkowania wieczystego 1. Położenie oznaczenie i opis nieruchomości : Przedmiotem przetargu jest przysługujące Skarbowi Państwa prawo użytkowania wieczystego działki niezabudowanej, położonej w Brzegu, obręb Południe, stanowiącej własność Gminy Brzeg, w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa-Starosty Brzeskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr…