logo

ANKIETA dla mieszkańców powiatu brzeskiego

Trwają prace związane z opracowaniem nowej Strategii Rozwoju Subregionu Brzeskiego na lata 2021-2030, na bazie której poszczególni partnerzy, w tym powiat brzeski, będą mogli pozyskiwać środki unijne w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027. Zapraszamy mieszkańców Powiatu Brzeskiego do wypełnienia ankiety.

https://ankieta.deltapartner.org.pl/subregion_brzeski

Rocznicowe i patriotyczne uroczystości 2020

   Rocznicowe i patriotyczne uroczystości 2020   LP DATA UROCZYSTOŚĆ MIEJSCE PRZEBIEG ORGANIZATORZY     1. 9.02 (niedziela)   80. Rocznica deportacji Polaków na Sybir   Kościół pw. św. Mikołaja Msza święta – godz. 12.45 składanie wiązanek kwiatów, poczty sztandarowe Związek Sybiraków         2. 16.02 (niedziela) 78. Rocznica powołania AK Kościół pw.…

Uwaga oferta pracy!

Starostwo Powiatowe w Brzegu składa ofertę pracy na stanowisku GONIEC-DORĘCZYCIEL MIEJSCE PRACY: Starostwo Powiatowe w Brzegu. ZAKRES OBOWIĄZKÓW: doręczanie przesyłek pocztowych na terenie miasta Brzeg, awizowanie niedoręczonych przesyłek, zwrot niedoręczonych przesyłek do Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Brzegu.   RODZAJ UMOWY: umowa zlecenie. WYMIAR ETATU: nie dotyczy ZMIANOWOŚĆ: nie dotyczy WYKSZTAŁCENIE: na poziomie co najmniej…

479-58_Brzeg_ogłoszenie_III_przetargu

Starosta Brzeski ogłasza III ustny przetarg ograniczony na sprzedaż przysługującego Skarbowi Państwa prawa użytkowania wieczystego 1. Położenie oznaczenie i opis nieruchomości : Przedmiotem przetargu jest przysługujące Skarbowi Państwa prawo użytkowania wieczystego działki niezabudowanej, położonej w Brzegu, obręb Południe, stanowiącej własność Gminy Brzeg, w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa-Starosty Brzeskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr…

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej – prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Brzeg, dnia 9 października 2019 r.     OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ   Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688,1570), Starosta Powiatu Brzeskiego zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.…