PAMIĘCI POMORDOWANYCH KRESOWIAN

Mimo, że upłynęło już 67 lat, a polskie i ukraińskie władze blisko ze sobą współpracują na różnych płaszczyznach, mord na Wołyniu wciąż pozostaje w naszej pamięci . Tegoroczne niedzielne uroczystości  rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji  dziesiątek tysięcy naszych rodaków pomordowanych przez nacjonalistów ukraińskich z UPA,  którą odprawił  ks. Dziekan Bolesław Robaczek w kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Brzegu.

DZIĘKUJEMY

„Tyle jesteś wart, ile pomagasz innym” – tę piękną maksymę można głosić wszędzie tam, gdzie ludzie nie pozostają obojętni wobec potrzeb innych.
            Dziś do grona wrażliwych na los innych ludzi dołączyła dyrekcja firmy Cadbury ze Skarbimierza, podejmując decyzję o przekazaniu w formie darowizny mebli oraz lodówek, które trafiły do brzeskich powodzian oraz Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Koordynatorem tej dość skomplikowanej logistycznie akcji byli pracownicy Cadbury, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Sebastian Matuszewski oraz Pełnomocnik Starosty ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

CIEKAWA LEKCJA HISTORII

Wystawy plenerowe to jedna z ciekawszych propozycji na piękne letnie dni. Mieszańcy Brzegu w tym sezonie będą mieli okazję obejrzeć już drugą ekspozycję tego typu, składającą się z fotografii i opisów, umieszczonych w długiej kanalizacyjnej rurze, nawiązującej do kanałów, przez które przedzierali się powstańcy warszawscy. Tym razem na Placu Polonii Amerykańskiej miłośnicy historii i nie tylko, dzięki Dolnośląskiej Inicjatywie Historycznej reprezentowanej przez wiceprezesa zarządu Krzysztofa Zychlę, Patrona Honorowego Starostę Powiatu Brzeskiego Macieja Stefańskiego oraz Burmistrza Brzegu Wojciecha Huczyńskiego, mogą zapoznać się z ciekawą ekspozycją plenerową „Powstanie Warszawskie”.

ŻEGLARSKIE SERCA DLA POWODZIAN

Żeglarze nie tylko kochają wodę i dalekie spływy, okazuje się, że kochają równie silnie swoich bliskich i nie są nieczuli na ich los.
Korzystając z doświadczenia Starosty Macieja Stefańskiego – tuż po koncercie charytatywnym Pawła Kukiza – klub żeglarski „Fala” i klub żeglarski „Horn” zorganizowały 25 czerwca br. koncert charytatywny na Zamku Piastów Śląskich w Brzegu pt. „Żeglarze powodzianom”, z którego duży dochód 6 255,50 zł przekazano za pośrednictwem brzeskiego PCK na konto „Powódź 2010”.

UWAGA PRACODAWCY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu zaprasza serdecznie do zorganizowania w swojej firmie bezpłatnych, 10 miesięcznych staży dla osób niepełnosprawnych – uczestników projektu pod nazwą ,, Kwalifikacje i Staż – Pracę Masz" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

UWAGA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE POSZKODOWANE W CZASIE POWODZI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu informuje, że osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności poszkodowane w czasie powodzi mogą starać się o pomoc finansową ze środków PRRON w formie jednorazowego świadczenia w wysokości nie przekraczającej 2000 zł.

Dzień bez Przemocy w Zespole Szkół Specjalnych w Brzegu

Wydział Zdrowia Starostwa Powiatowego w Brzegu informuje, że we wrześniu 2009r. Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu przystąpił do ogólnopolskiego programu „Szkoła bez przemocy”. W ramach podjętych działań cała społeczność uczniowska objęta była programem profilaktyczno-wychowawczym „Spójrz inaczej”. Dla rodziców przeprowadzono warsztaty z psychologiem z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Przejawy agresji
i sposoby przeciwdziałania”.