LAMPY NAFTOWE ROZBŁYSNĄ W BRZEGU

29 stycznia 2011 r. o godz. 16.00 w Zamku Piastów Śląskich w Brzegu odbędzie się otwarcie – zorganizowanej przez dyrektora Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu – Pawła Kozerskiego – unikatowej stałej wystawy „W blasku lampy naftowej”. Kto pamięta jak wyglądały lampy naftowe, jak piękne, ciepłe światło dawały, jakimi były małymi dziełami sztuki, ten wie, że lampy takie mają swoją duszę i specyficzną głębię. Takie właśnie lampy (z różnych okresów) będzie można podziwiać na w/w wystawie, która powstała w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechy – Polska p.n. „Podróżowanie w czasie”.

Powiatowa Rada Zatrudnienia w Brzegu

              W dniu 14 stycznia 2011r obradowała Powiatowa Rada Zatrudnienia w Brzegu. Tematem posiedzenia było: przedstawienie obecnej sytuacji bezrobocia w powiecie brzeskim, opiniowanie zmian dokonywanych w planie finansowym PUP w 2010r, opiniowanie projektu planu finansowego Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w 2011r, planu szkoleń, umorzeń, opiniowanie utworzenia nowego kierunku kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu oraz sprawy różne.

GRODKOWSCY DZIAŁACZE SPOŁECZNI

Gwiazda Betlejemska wzeszła 24 grudnia br., ale jej ciepło i blask opromieniają nas do dziś. Bo jeszcze cały styczeń odbywają się wzruszające spotkania Wigilijno-Noworoczne różnych środowisk społecznych. 19 stycznia w Grodkowie na zaproszenie burmistrza Marka Antoniewicza odbyło się spotkanie organizacji społecznych (w tym kombatanckich) reprezentowanych przez: Niezależny Ruch Kombatantów AK w Grodkowie, Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Grodkowie, Związek Emerytów i Rencistów – Oddział w Grodkowie oraz Związek Sybiraków – Koło w Grodkowie.

Grodkowskie święto sportu

Początek stycznia to wielkie święto całej sportowej i uczniowskiej społeczności Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Grodkowie. Od wielu lat odbywa się tu Plebiscyt na 10 Najlepszych Sportowców Szkoły i Województwa Opolskiego.

14 stycznia 2011 r. po raz 38 wybrano najlepszych sportowców szkoły, a po raz 26, najlepszych sportowców Opolszczyzny. Uroczystość uświetnili swą obecnością opolski wicekurator oświaty Rafał Rippel, dyrektor wydziału wspomagania i strategii edukacyjnej Kuratorium Oświaty w Opolu Aurelia Stępień, radny Sejmiku Wojewódzkiego Janusz Trzepizur, działacze sportowi w osobach  Włodzimierza Gosa i Władysława Czaczki.

NIE WARTOŚCIUJMY PRZELANEJ KRWII

12 stycznia br. w brzeskim Ratuszu odbyło się po raz 21 coroczne spotkanie Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Gośćmi Zarządu Związku i jego Prezesa kpt. pilota Adama Kownackiego byli: w zastępstwie Starosty Powiatu Brzeskiego Macieja Stefańskiego – Sekretarz Powiatu Krzysztof Konik, Pełnomocnik Marszałka ds. Kombatantów Janusz Wójcik, Dyrektor Departamentu Kultury UW Janusz Wójcik, Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZKRP i BWP płk Stefan Szelka, szef WKU płk Czesław Drozd, Prezes Niezależnego Stowarzyszenia Kombatantów Polskich dr Jan Majewski, Prezesi Zarządów Miejsko – Gminnych ZKRP i BWP: ppłk Władysław Gawdyn, por. Władysław Rudyk, por. Edmunt Kopij, Urszula Zaczek oraz dziennikarze Bogdan Kościński i Tadeusz Bednarczuk.