Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obronnych

jg

Janusz Koronkiewicz
Inspektor ds. Wojskowych i Obronnych

Starostwo Powiatowe w Brzegu
ul. Robotnicza 20
II piętro, pokój nr 306

tel. 77 444 79 12
czk@brzeg-powiat.pl

Centrum zajmuje się:

  • zarządzaniem kryzysowym
  • sprawami obronnymi i wojskowymi
  • obroną cywilną
  • ochroną informacji niejawnych
  • prowadzi powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Obsługuje:

  • Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
  • Powiatową Komisję Bezpieczeństwa i Porządku

Stanowisko ds. Zdrowia

Agnieszka Folęga Stanowisko ds. Zdrowia ul. Wyszyńskiego 23 49-300 Brzeg II piętro, pok. 23 tel. 77 549 34 12 zdrowie@brzeg-powiat.pl   Do Stanowiska ds. Zdrowia należy zapewnianie wykonywania i obsługa zadań i kompetencji z zakresu promocji i ochrony zdrowia, a w szczególności w zakresie: 1) przepisów o działalności leczniczej, w tym również w ramach podmiotu tworzącego samodzielny…

Biuro Rady

Renata Kawarska Biuro Rady Kierownik Starostwo Powiatowe Brzeg ul. Robotnicza 20 49-300 Brzeg III piętro, pokoje nr 403, 403A tel. 77 444 79 10 pok. 403 rada@brzeg-powiat.pl Do podstawowych zadań zespołu należy prowadzenie następujących spraw: Obsługa kancelaryjno-biurowa Rady i jej komisji: gromadzenie i przygotowanie materiałów niezbędnych dla pracy Rady i poszczególnych komisji, przygotowanie sesji Rady…

Wydział Ochrony Środowiska

Aneta Łakoma Naczelnik ul. Wyszyńskiego 23, 49-300 Brzeg II piętro pok. 3, 4, 5 tel. 77 549 34 11 tel. 77 549 34 09 tel. 77 549 34 08 ekologia@brzeg-powiat.pl Wydział zajmuje się sprawami: ochrony środowiska, ochrony przyrody, postępowania z odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki leśnej, gospodarki rybackiej, wydawaniem kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego, rejestracja sprzętu…

Wydział Komunikacji

Tomasz Kośla Naczelnik ul. Robotnicza 12, Brzeg budynek A pokoje 10, 10a, 11 Prawo jazdy – tel. 77 444 79 80 Rejestracja pojazdów – tel. 77 444 79 81 Dowody rejestracyjne – tel. 77 444 79 83 Transport, zarządzanie ruchem, SKP: – tel. 77 444 79 28 komunikacja@brzeg-powiat.pl INFORMACJA W związku z uruchomieniem w dniu…

Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych

Do podstawowych zadań Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych należy prowadzenie następujących spraw: monitorowanie programów pomocowych i inicjatyw wspólnotowych Unii Europejskiej oraz wszelkich innych inicjatyw i programów, dla określenia możliwości i celowości uczestnictwa w nich Powiatu i jednostek organizacyjnych Powiatu, monitorowanie zmian w prawie wspólnotowym i jego wpływu na prawo lokalne, realizowanie własnych inicjatyw na rzecz…

Wydział Budownictwa

Wydział Budownictwa Edward Bublewicz Naczelnik pok. 10 tel. 77 5 49 34 03 Wydział Budownictwa Wyszyńskiego 23 49-300 Brzeg II piętro pok. 6, 8, 9, 10, 12           Z-ca Naczelnika                Magdalena Krawiecka     77 5 49 34 04   p. 9   m.krawiecka@brzeg-powiat.pl   Agnieszka Bracka (SEKRETARIAT)     77 5 49…

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Szanowni Państwo Witamy w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Brzegu Zachęcamy do korzystania z danych przestrzennych, zawartych w prowadzonych przez Starostę Brzeskiego bazach danych przestrzennych (w tym EGiB, BDOT500 i GESUT), które są powszechnie dostępne pod adresami: –           usługa wms: http://77.252.23.180/cgi-bin/brzeg –           przeglądarka danych: http://77.252.23.180/inet/  (zalecane używanie przeglądarki Internet Explorer) Dane publikowane…