Rolnicy, chrońcie swoje pola przed GMO

Od 28.01.2013 r. na terenie Polski obowiązują Rozporządzenia Rady Ministrów, które jednoznacznie zabraniają  stosowania materiału siewnego wszystkich odmian genetycznie zmodyfikowanych kukurydzy MON810 i ziemniaka AMFLORA. UWAGA: producenci poprzez dostawców mają prawo od 28.01 2013 r. sprzedawać swój materiał siewny (ziarno) genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON810. Dopuszczony jest obrót materiałem siewnym GMO – nasze prawo gwarantuje to międzynarodowym korporacjom – ale równocześnie, zgodnie z naszym prawem, rolnikom nie wolno stosować materiału siewnego GMO.

INFORMACJA

Starosta Brzeski informuje, że w pok. Nr 104 budynku B Starostwa Powiatowego w Brzegu, ul. Robotnicza 12 w terminie od 25 marca 2013 do 15 kwietnia 2013 roku w godzinach od 9.00 do 14.00 w dni robocze zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo – kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej gmina Skarbimierz.