Będą dbać o cmentarz

Każda akcja związana z ochroną dóbr narodowych i ocaleniem pamięci o miejscach kultu nadaje środowiskom, które ją inicjuje szczególnego znaczenia i nobilitacji. Dlatego fakt przyłączenia się uczniów oraz nauczycieli z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu do projektu „Ślady przeszłości”, odbywającego się pod patronatem Centrum Edukacji Obywatelskiej, zasługuje na zaakcentowanie w mediach i pomoc w przeprowadzeniu projektu.

Słowiańska obchodziła pięćdziesięciolecie istnienia

  11 października 2013 roku odbyły się uroczystości 50-lecia Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu. Popularna „Słowiańska” zaczęła swoją historię 1 września 1963 roku. Wówczas to przy Liceum Pedagogicznym powstało Technikum Mechaniczne. Dziesięć lat później utworzono ZSZ nr 1. W 2007 roku do szkoły przeniesiono również Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego.