Kolejne udogodnienia dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu

Od 1 lutego 2013r. składy orzekające (potocznie: komisje) Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności odbywają się w nowych pomieszczeniach, znajdujących się w budynku przy ulicy Wyszyńskiego 23 w Brzegu. „Dotychczas komisje odbywały się w pokojach, które wynajmowaliśmy w Brzegu, przy ulicy Kamiennej 4 – mówi przewodnicząca Zespołu Elżbieta Wojtas.

Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno – prawnego -Lubsza

Brzeg, dn. 08.02.2013r.
OŚ.6341.13.2013.MS
 
 
O G Ł O S Z E N I E
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. z 2012r., poz. 145 – tekst jednolity)
 
STAROSTA BRZESKI
 
informuje,
 
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
 
pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla potrzeb
szkółki leśnej w Borucicach, gm. Lubsza,

Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno – prawnego – Brzeg, ul. Małujowicka

Brzeg, dn. 06.02.2013r.
OŚ.6341.12.2013.MS
 
 
O G Ł O S Z E N I E
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. z 2012r., poz. 145 – tekst jednolity)
 
STAROSTA BRZESKI
 
informuje,
 
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
 
wykonanie urządzenia wodnego – budowę przepustu rurowego ø 600 mm
pod zjazdem z drogi powiatowej nr 1174 O na działkę nr 979/8 –
ul. Małujowicka, w m. Brzeg,
 
 
w związku z wnioskiem złożonym przez:
 
Pana Tadeusza Turcza
Nadzór Budowlany Kosztorysowanie z Brzegu
działającego w imieniu
Pani Anny Grabowskiej z Brzegu

Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno – prawnego – Krzyżowice

Brzeg, dn. 05.02.2013r.
OŚ.6341.9.2013.MS
 
O G Ł O S Z E N I E
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. z 2012r., poz. 145 – tekst jednolity)
 
STAROSTA BRZESKI
 
informuje,
 
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
 
wykonanie urządzeń wodnych – obudowy studni nr X, XI i XII na ujęciu wody „Obórki” zlokalizowanych na działce nr 4/12 w m. Krzyżowice, gm. Olszanka,

Znaj swoje prawa

Do Powiatowego Rzecznika Konsumentów coraz częściej przychodzą osoby, które borykają się z problemami powstałymi na linii konsument – sprzedawca oraz prowadzące spory z operatorami sieci telekomunikacyjnych. W poniższym artykule prezentujemy Państwu najczęściej pojawiające się problemy konsumenckie oraz krótkie porady wskazujące sposób postępowania, jaki powinny podjąć zainteresowane osoby.

Konkurs na logo Klubu

UWAGA!

KONKURS!

W styczniu 2013 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Brzegu rozpoczął działalność Uczniowski Klub Sportowy UKS I LO Brzeg.

Podstawowym celem funkcjonowania UKS I LO Brzeg jest promowanie zdrowego trybu życia poprzez szeroko rozumianą aktywność fizyczną.

Marką rozpoznawczą UKS I LO Brzeg mają być nie tylko wyniki osiąganie przez jego członków, ale również logo, które będzie towarzyszyło wszystkim sportowcom reprezentującym Klub.

W związku z tym władze i członkowie UKS I LO Brzeg ogłaszają konkurs dla uczniów brzeskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na logo dla Klubu, które będzie łączyło w sobie elementy tradycji szkoły ze sportem.

Powiat Brzeski ma nowego skarbnika

Podczas ostatniej Sesji Rady Powiatu Radni wysłuchali m.in. sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za rok 2012, przyjęli plan pracy Rady Powiatu Brzeskiego na 2013 rok oraz dyskutowali na temat opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Brzegu. Do porządku obrad, mimo sprzeciwu Radnych opozycyjnych, wprowadzono głosowanie nad trzema…