Ogłoszenie o wyborze ofert i przyznanej dotacji – kultura

Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na rok 2014 na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118) w zakresie kultura pod nazwą  …

Cztery lata rozwoju – Rozmowa z Januszem Gilem etatowym członkiem Zarządu Powiatu Brzeskiego

Minęły cztery lata pana pracy na stanowisku etatowego członka Zarządu Powiatu Brzeskiego. Jak pan podsumuje tą kadencję?

To był dla powiatu brzeskiego czas, który można podsumować jednym słowem – rozwój. Zrealizowaliśmy wiele kluczowych zadań, pozyskaliśmy bardzo dużo środków zewnętrznych. Wystarczy spojrzeć na wyremontowane gmachy szkół, zmodernizowany szpital, schronisko młodzieżowe, boiska, na których cały czas coś się dzieje. Tego cztery lata temu w dużym stopniu nie było. Powiat cały czas idzie naprzód, prężnie się rozwijając we wszystkich sektorach.