OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJU KONKURSOWEJ

Starosta Powiatu Brzeskiego zamierzając ogłosić otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”
poszukuje kandydatów przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) do komisji konkursowej do opiniowania ofert konkursowych.

Nie udało się zniszczyć wszystkiego co Polskie

Szanowni czytelnicy wyobraźcie sobie, że żyjecie w 1943 r. na Wołyniu. Macie swoją pracę, swoje rodziny, i jak to w czasie wojny bywa, borykacie się z trudnościami każdego dnia. Ale dopiero 11 lipca 1942 r. w nocy, zrozumieliście co znaczy strach, zaskoczenie i przerażenie. Noc ta pokazała, że każdy sąsiad może być wrogiem, a Twoim katem może stać się mąż, brat, a nawet dziecko.

Baw się razem z nami

Od 1 stycznia 2012 r. działa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Grodkowie Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły ŚWIT, które powstało z inicjatywy nauczycieli, wychowawców i rodziców naszych uczniów. Nadrzędnym celem jego działalności jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom niepełnosprawnym we wszystkich dziedzinach życia oraz inicjowanie działań zmierzających do zapewnienia ich godnego i bezpiecznego funkcjonowania.

Wakacje z lekkoatletyką

Starostwo Powiatowe w Brzegu organizuje zawody sportowe w okresie wakacji według następującego regulaminu i harmonogramu:

REGULAMIN GIER, ZABAW I KONKURENCJI LEKKOATLETYCZNYCH

CEL: zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, kształtowanie i doskonalenie umiejętności lekkoatletycznych, kształtowanie nawyku czynnego wypoczynku, doskonalenie umiejętności ruchowych dzieci i młodzieży.

ZASADY UCZESTNICTWA: W zajęciach mogą wziąć udział dzieci i młodzież a ocena osiągnięć prowadzona będzie w następujących kategoriach wiekowych:dzieci 7 – 9 lat/ kl. I – III / szkół podstawowych/,dzieci 10 – 12 lat/kl. IV – VI szkół podstawowych/,młodzież szkół gimnazjalnych,młodzież szkół ponadgimnazjalnych.

TERMIN: Zajęcia prowadzone będą od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 12:00