INFORMATOR

INFORMATOR

O ZADANIACH POWIATU W ZAKRESIE DOFINANSOWANIA DO UCZESTNICTWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH OPIEKUNÓW W TURNUSACH REHABILITACYJNYCH

 

Dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych realizowane jest na podstawie art. 35a ust.7 pkt. a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( tj. z 2011 r. Dz. U Nr 127, poz. 721 z późn. zm ) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych ( Dz. U Nr 230, poz. 1694 ).

VI Targi Edukacji i Pracy w Brzegu

W dniu 3.04.2012 r. w Sali Stropowej Brzeskiego Ratusza odbyły się VI Targi Edukacji i Pracy pod hasłem „Sam zdecyduj” organizowane przez Opolską Wojewódzką Komendę OHP, Powiatowy Urząd Pracy, Starostwo Powiatowe oraz Urząd Miasta w Brzegu. Impreza rozpoczęła się uroczystym przemówieniem Starosty Brzeskiego – Macieja Stefańskiego, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy- Zbigniewa Kłaczka oraz Zastępcy Wojewódzkiego Komendanta OHP – Zygmunta Gajdy.

PRZEDŚWIĄTECZNA ATMOSFERA W GMINIE LUBSZA

Jarmarki wielkanocne w Gminie Lubsza mają już
kilkuletnią tradycję. W tym roku jarmark zorganizowano w Dobrzyniu. Jarmark
otwierali m.in. : Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański, kierownik
Gminnego Ośrodka Kultury w Lubszy Maria Czarna, kierownik Działu Wiejskiego
Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki Renata Wojas (która pełniła też funkcję
przewodniczącego komisji w konkursie na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną) oraz
radni Rady Gminy Lubsza.

SZANOWAĆ NAJPIĘKNIEJSZE ŚWIĄTECZNE TRADYCJE

 

 

            Do Świąt Wielkanocnych kilka dni. Rozpoczął się okres miłych, zgodnych z polską tradycją spotkań wielkanocnych. Wśród licznych jarmarków cieszących się wielkim powodzeniem brzeżanie mogli kupić świąteczne produkty i wyroby rękodzielnictwa artystycznego (stroiki, pisanki, baranki, palmy wielkanocne itp). Panie z Kół Gospodyń Wiejskich oferowały to co mają najcenniejszego,  w tym regionalne potrawy, ciasta i słynące z uroku opolskie pisanki.