Gimnazjaliści wybierają swoją przyszłość

 

Tegoroczni maturzyści już teraz rozpoczęli nowy rozdział swojego życia. Część z nich za niespełna dwa miesiąca rozpocznie zajęcia na uniwersytetach, akademiach i politechnikach w całej Polsce, inni wybrali pracę i karierę zawodową. Ich młodsi koledzy, absolwenci szkół gimnazjalnych, w ostatnich miesiącach musieli zdecydować się na wybór nowej szkoły i profilu klasy, do której pójdą.

INFORMACJA O WYŁOŻENIU

       Starosta Brzeski informuje, że w Starostwie Powiatowym w Brzegu, Filia w Grodkowie 

 

ul. Warszawska 29 (budynek Urzędu Miejskiego w Grodkowie) w pok. nr 9 (parter) w terminie od 3 września do 21 września 2012 roku w godzinach od 9.00 do 14.00 w dni robocze   zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt zmodernizowanego operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębów GOLA GRODKOWSKA, GŁĘBOCKO, JĘDRZEJÓW, KOBIELA, KOPICE, LIPOWA, NOWA WIEŚ MAŁA, OSIEK GRODKOWSKI, PRZYLESIE DOLNE, ROGÓW, STRZEGÓW, SULISŁAW, WIĘCMIERZYCE, WIERZBNIK, WOJNOWICZKI, ŻARÓW, ŻELAZNA   jednostki ewidencyjnej gmina Grodków.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu brzeskiego w 2012 r.

 

Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu brzeskiego w 2012 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Ogłoszenie o konkursie znajduje sie na stronie BIP – poniżej link

http://home/create9/domains/brzeg-powiat.pl/public_html.brzeski.opolski.sisco.info/?id=1958