Coraz więcej kobiet rodzi w BCM-ie

W Brzeskim Centrum Medycznym urodziło się w tym roku już 217 dzieci (statystyka z dnia 29 maja). To skok o prawie sto procent w porównaniu do poprzednich lat. W całym ubiegłym roku w BCM-ie przyszło na świat 255 dzieci, a dwa lata temu 283. Personel Oddziału Ginekologiczno-Położniczego zdążył się już przyzwyczaić do większej ilości pracy. Regularnie, co miesiąc, przyjmowanych jest ponad 40 porodów. W kwietniu było ich aż 57.

Konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

UCHWAŁA NR 395/2014 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 3 czerwca 2014 r.   w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych     Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego…

Radni jednogłośnie za przyznaniem absolutorium Zarządowi Powiatu

29 maja 2014 roku w sali konferencyjnej budynku przy ul. Kardynała Wyszyńskiego w Brzegu odbyła się Sesja Absolutoryjna Rady Powiatu Brzeskiego. Po złożeniu sprawozdania przez Skarbnika Tomasza Witkowskiego oraz odczytaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Józefa Kaczana Radni oceniali wykonanie budżetu za rok 2013.