Noworoczne spotkanie w Grodkowie

Już dawno zaszła Gwiazdka Betlejemska, ale duch świąt i to co reprezentuje – śliczne zielone kolorowo ubrane drzewka choinkowe jeszcze żyją. Właśnie przy blasku choinkowych światełek, jak co roku – na zaproszenie Burmistrza Grodkowa Marka Antoniewicza spotkali się 18 stycznia br. w restauracji Grodek przedstawiciele organizacji społecznych i kombatanckich: Niezależnego Ruchu Kombatantów AK, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Związku Emerytów i Rencistów, Związku Sybiraków i organizacji zrzeszającej kresowiaków.

13 lat minęło jak jeden dzień

10 stycznia br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu odbyła się miła i wzruszająca uroczystość. Starosta Maciej Stefański oraz naczelnik Wydziału Zdrowia Anna Niesłuchowska podziękowali za bezinteresowną pracę społeczną w zakresie opiniowania wniosków pacjentów ubiegających się o skierowanie do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Brzegu doktorowi Januszowi Fidrysiakowki.

DARY OD PRZYJACIÓŁ Z KUSEL

Już tradycyjnie w przedświątecznym okresie powiat brzeski odwiedziła delegacja z niemieckiego powiatu Kusel. Umowa partnerska zawarta 11 lat temu pomiędzy powiatem brzeskim a powiatem Kusel określała m.in. zakres pomocy humanitarnej. Dlatego co roku partnerzy z Niemiec w okresie Świąt Bożego Narodzenia dostarczają dary dla instytucji publicznych z terenu powiatu brzeskiego. Tym razem była to pościel, obrusy – przeznaczone dla Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Grodkowie, Zakładu Opieki Leczniczej w Grodkowie oraz dla pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego.

Mammografia dla Babci

Wydział Zdrowia Starostwa Powiatowego w Brzegu informuje, że Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, działający przy Opolskim Centrum Onkologii, organizuje akcję pn. „Laurka dla Babci”, która zostanie przeprowadzona przy wsparciu bp. Andrzeja Czai, ordynariusza Diecezji Opolskiej, i zaangażowaniu proboszczów opolskich parafii, jak również przy udziale terenowych doradców ds. wiejskiego gospodarstwa domowego i agroturystyki z Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowe. Laurki dostępne będą także w niektórych jednostkach samorządowych.
Laurka „Kochanej Babci z okazji Dnia Babci”, adresowana jest do pań w „wieku skryningowym”, tj. do pań liczących od 50 do 69 lat, które co 2 lata winny wykonywać bezpłatną mammografię. Zawiera nie tylko wierszowane życzenia, ale także zaproszenie na bezpłatne badanie do jednej z kilku placówek, realizujących skryning na terenie województwa (ich wykaz w tabeli poniżej).

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Brzeskiego w 2012 roku.

Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Brzeskiego w 2012 roku w zakresie: działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, ochrona i promocja zdrowia, integracja i reintegracja społeczna w przypadku zagrożenia wykluczeniem społecznym; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; zadania z zakresu kultury; wspieranie i…

Poloneza czas zacząć

13 stycznia o godzinie 12.00 na Placu Polonii Amerykańskiej odbył się pierwszy pokaz poloneza maturzystów. Ponad pięciuset uczniów z I i II Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Zawodowych, Zespołu Szkół Budowlanych oraz Zespołu Szkół Rolniczych, nie zważając na zimową aurę, odtańczyło poloneza – taniec, który tradycyjnie wykonuje się podczas studniówek i który przypomina o zbliżających się maturach.