CZAS OMIJA MIEJSCA, KTÓRE PAMIĘTAMY

Nie możemy zatrzymać ani jednego dnia, ale możemy go nie stracić. Dzieje się tak zawsze, jeśli dzień dostarczy nam rodności, pozytywnych wrażeń i doznań, przez co zapamiętamy go na długo. Taki dzień zdarzył się na pewno 29 stycznia 2011 r. w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu i dotyczył gości dyrektora Pawła Kozerskiego uczestniczących w otwarciu unikatowej wystawy (stałej) pt. „Blask lampy naftowej”.

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT STAROSTY BRZESKIEGO   Informuję właścicieli nieruchomości, że w dniach od 21 marca do dnia 15 kwietnia 2011r. baza danych ewidencji gruntów i budynków nie będzie aktualizowana. Utrudnienia związane są ze zmianą systemu komputerowego do prowadzenia bazy. Dla interesantów Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami oznacza to, że sprzedaż wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i…

DZIĘKUJEMY

Wybory minęły, a „aksamitna” kontynuacja władzy w Powiecie Brzeskim, pozwoliła uniknąć wielu problemów, a także kontynuować dotychczasowe długoletnie plany i zamierzenia inwestycyjne.
Władze Powiatu Brzeskiego reprezentowane przez starostę Macieja Stefańskiego, od ogłoszenia wyników do dziś otrzymują ciepłe listy gratulacyjne od wielu środowisk społecznych i politycznych.

OFEROWAĆ EMPATIĘ, OPIEKĘ, BEZPIECZEŃSTWO

2 stycznia br. minęło 10 lat funkcjonowania Zakładu Opieki Leczniczej w Brzegu. Ten mały jubileusz stał się okazją do zorganizowania 26 stycznia 2011 r. w Zamku Piastów Śląskich konferencji pn. Brzeskie rozważania na temat opieki długoterminowej” połączonej z prezentacją firm farmaceutycznych, produkujących środki do opieki nad pacjentami przewlekle chorymi. Konferencję zorganizowała kierownik ZOL Beata Guzak wraz z pracownikami.

ŚWIĄTECZNY NASTRÓJ GRA NAM JESZCZE W DUSZY

Spotykają się z tęsknoty i nostalgii, to, co lwowskie jest dla nich świętością, bo lwowska kultura, kuchnia, gwara wywołują wspomnienia za rodzinnym domem, za kawałkiem przedwojennej Polski, który wtedy był sercem Europy ze swoim Cmentarzem Łyczakowskim, Uniwersytetem Lwowskim i innymi cudami architektury i sztuki.
            Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich spotkali się 22 stycznia 2011 r. jak każe tradycja na corocznej Wigilii aby wspominać Lwów, modlić się za tych, co go bronili i złożyć sobie szczere życzenia związane z Nowym 2011 Rokiem.

KLASYCZNIE I JAZZOWO

Już od początku stycznia melomani oczekiwali jaką Noworoczną Niespodziankę w postaci koncertu zafunduje im Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański, Burmistrz Miasta Brzegu Wojciech Huczyński i prof. Marian Ściepura – Rektor WSH-E w Brzegu. Tegoroczny Koncert Noworoczny na Zamku Piastów Śląskich odbył się 22 stycznia br. Było klasycznie i jazzowo. Amerykańskie hity muzyki rozrywkowej, znane standardy i evergreey wykonane przez sopranową śpiewaczkę Dorotę Baran-Błaszczyk dotarły do serc i uczuć całej publiczności. Prawdziwy popis wirtuozerii dał też kwintet muzyków jazzowych związanych z Akademią Muzyczną we Wrocławiu i duet zespołu Karpeta Jazz Brothers.