Bezpłatne porady i pomoc ofiarom przestępstw

  Prokuratura Rejonowa w Brzegu oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informują, że w ramach Tygodnia Ofiar Przestępstw prowadzone są bezpłatne porady i udzielana pomoc ofiarom przestępstw.   Dyżury prowadzą prokuratorzy Prokuratury Rejonowej w Brzegu oraz pracownicy socjalni PCPR.   Dyżury pełnione są w dniach 21.02.- 25.02. 2011 (od poniedziałku do piątku) w siedzibie PCPR przy…

Zaproszenie na spotkanie w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki

      Uwaga Spotkanie Odwołane   Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Brzegu (LPI) oraz Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego (ROEFS) zapraszają wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym dot.:     Zmiany istotnych dokumentów programowych PO KL obowiązujących od 01.01.2011 r. Generator Wniosków Aplikacyjnych wersja 6.4 dla PO KL    …

POWIAT BRZESKI ZNÓW W CZOŁÓWCE

7 lutego 2007 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przyjęło projekt rozporządzenia w sprawie palcówek opiekuńczo – wychowawczych. Projekt ten reguluje sprawy związane z przystosowaniem placówek do nowych unijnych standardów określających m.in. ilość wychowanków w placówkach, liczbę opiekunów, prowadzenie dokumentacji poszczególnych wychowanków, działania na rzecz praw dziecka, standardy opieki i wychowania, kwalifikacja pracowników itd.