OGŁOSZENIE PUP

  OGŁOSZENIE                          Uprzejmie informuję, iż Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu pozyskał dodatkowe środki finansowe z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację w 2010r projektów: 1. „Mój Biznes”- na rozwój małej i średniej przedsiębiorczości –kwota 2.258.005 zł 2 „Nowe Horyzonty”- na aktywizację bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku    …

WRZEŚNIOWE JUBILEUSZE

Pozornie nie są ze sobą związani. Renata Kawarska – Kierownik Biura Rady Powiatu Brzeskiego, Waldemar Wójcicki – Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Grodkowie i Grażyna Piaskowska – Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu, a jednak wszystkie te osoby spotkały się 9.09.2010 r. u Starosty Powiatu Brzeskiego Macieja Stefańskiego, aby odebrać gratulacje z okazji jubileuszu pracy. Gratulacje złożył również Sekretarz Powiatu Brzeskiego Krzysztof Konik.

ODPOCZYWAĆ TEŻ TRZEBA UMIEĆ

Jest w roku taki dzień, w którym szefowie, pracownicy Starostwa Powiatowego w Brzegu, dyrektorzy Powiatowych Jednostek czują, że są nie tylko powiązani pracą w samorządzie, ale również przyjaźnią, wzajemnymi zainteresowaniami i wspólnymi celami. Organizowane od początku istnienia powiatu (w nowej strukturze samorządowej) spotkania integracyjne, to nie tylko wspaniała zabawa, to już tradycja, to fakt, który związany jest z tym, co powinno mieć najbardziej istotne znaczenie w każdej instytucji – pogłębianie przyjaźni i więzi międzyludzkich.

DAĆ DZIECIOM SZANSĘ

Historia każdej instytucji w dużej mierze to historia zawodowa jej szefów oraz osób z nią powiązanych. Życie zawodowe to tak naprawdę 1/3 całego naszego życia. Od tego czy je docenimy, angażujemy się i kochamy w dużej mierze zależy nasze szczęście i spokój sumienia.

Jest tak w przypadku każdego zawodu, a już szczególnie zawodu, w którym pełnimy służebną rolę w stosunku do innych lub odpowiadamy za ich wychowanie czy wykształcenie.

DZIĘKUJEMY BOGU ZA PLONY, A PRZED ROLNIKAMI CHYLIMY CZOŁA

„Plon niesiemy plon, w gospodarza dom” – jak Polska długa i szeroka we wrześniu słowa tej popularnej pieśni brzmią w sołectwach, gminach, powiatach i województwach.
5 września br. po raz pierwszy w powiecie brzeskim odbyły się Dożynki Powiatowe zorganizowane wspólnie z Miejsko – Wiejską Gminą Grodków. Dożynki to jedno z nielicznych świąt łączących elementy świeckie, religijne i dziękczynne, które w niezmienionej tradycji przetrwało od XVIII w. Z dożynkowym świętem każdego Polaka łączy ogromna więź emocjonalna, nieomal 50% naszego społeczeństwa żyje na wsi, a druga połowa połączona jest z nią więziami rodzinnymi lub pokoleniowymi.

MODLITWY, WSPOMNIENIA, PAMIĘĆ I SZACUNEK

1 września br. – siedemdziesiąt jeden lat temu Polska stanęła w obliczu strasznej i krwawej wojny. Ten los zgotowali nam hitlerowscy nacjonaliści, do których później przyłączyli się nasi sąsiedzi – Rosjanie.
Jak pięknie powiedział w swoim kazaniu w Kościele p.w. Miłosierdzia Bożego 1 września 2010 r. ks. Grzegorz Krupski – „ogromną wagę, My Polacy, musimy przywiązywać do krzewienia naszej historii, pamięci o wojennych bohaterach i oddania im czci, ale pamiętajmy, że żyjemy w czasach przebaczania i pojednania, w czasach budowania zjednoczonej pod znakami przyjaźni ekumenicznej wspólnoty, również z tymi, których przodkowie byli naszymi wrogami”.

Powrót do saperskich szeregów

Zgodnie z rozkazem Dowódcy 1 Brzeskiej Brygady Saperów, w dniu 23. sierpnia 2010 roku, na terenie jednostki wojskowej przeprowadzono kwalifikację pierwszych kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych.
Oceny ochotników dokonała siedmioosobowa komisja kwalifikacyjna, której przewodniczył Dowódca Brygady pułkownik Daniel KRÓL. W kwalifikacji Wojskową Komendę Uzupełnień w Brzegu reprezentował kapitan Paweł HORWAT.
Przybyli kandydaci poddani zostali egzaminowi ze sprawności fizycznej, w trakcie którego sprawdzono ich wytrzymałość, siłę mięśni brzucha, siłę ramion oraz szybkość i zwinność. Ponadto z każdym przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną, w trakcie której pretendenci do służby mogli przedstawić swoje uprawnienia, czy też zaświadczenia o zdobytych uprawnieniach.

X Europejskie Targi Chłopskie

W dniach 25-26 września 2010 r. odbędą się Europejskie Targi Chłopskie w Krzyżowicach, gmina Olszanka, powiat brzeski, woj. opolskie. Targi organizowane przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, Starostwem Powiatowym w Brzegu, Gminą Olszanka i Towarzystwem Przyjaciół Krzyżowic. Na boisku sportowym w Krzyżowicach spotkają się po raz dziesiąty sprzedawcy…