Ułatwienia wyborcze dla niepełnosprawnych

Prezydent Bronisław Komorowski ogłosił termin wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP na   9 października 2011 r.
 
Jesienne wybory przeprowadzone zostaną na podstawie ustawy z 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy wraz z przepisami wprowadzającymi tę ustawę. Zarówno Kodeks wyborczy, jak i przepisy wprowadzające weszły w życie 1 sierpnia 2011 r.
 
Do 14 dnia przed dniem wyborów wyborca niepełnosprawny ma prawo złożyć do urzędu gminy pisemny wniosek, na podstawie którego jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania spośród obwodów głosowania, w których znajdują się lokale przystosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania tego wyborcy.
 
W 10 dniu przed wyborami upływa termin składania do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

CENNE NAGRODY CZEKAJĄ

Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej zaprasza do udziału w konkursie pt. „Znaczenie niemiecko – polskiej dwujęzyczności w moim życiu”. Konkurs ma charakter literacki i fotograficzny, jest skierowany do fotografów i literatów amatorów w wieku 15 – 26 lat (I kategoria) i powyżej 26 lat (II kategoria). Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym (dostępnym na stronie www.haus.pl)…