Raka piersi można uniknąć, można go wyleczyć

Październik jest miesiącem profilaktyki raka piersi. To najodpowiedniejszy czas na to, aby każda kobieta uświadomiła sobie, jak istotną rolę odgrywa  w tym, aby pozostać zdrową. Wystarczy, że będziemy prowadzić zalecany tryb życia, unikać czynników sprzyjających rozwojowi komórek nowotworowych i przede wszystkim kontrolować swoje piersi, a ten straszny wróg nie będzie w stanie nas pokonać.

Idzie na lepsze

Z inicjatywy wicestarosty brzeskiego Ryszarda Jończyka, 26 września 2010 placówkę SOSzW w Grodkowie, kolejny raz, odwiedzili przedstawiciele niemieckiego miasta partnerskiego Kusel, współpracujący z Europejskim Stowarzyszeniem Niepełnosprawnych.
Z delegacją przybyli: Volker Schlegel – Przewodniczący Rady Powiatu Kusel, Detlef Bojak – zajmujący się organizacją pomocy humanitarnej dla Województwa Opolskiego oraz Burmistrz Miasta Grodkowa Marek Antoniewicz.

PIENIĄDZE NA STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI

      Edukacja to jeden z najważniejszych czynników, które wpływają na sytuację człowieka we współczesnym świecie. „Czym skorupka za młodu nasiąknie ….” znamy te i inne przysłowia, które odnoszą się do konieczności przygotowania młodych ludzi do dorosłego życia, w tym zawodowego.
W ostatnim okresie działania podejmowane przez starostę Macieja Stefańskiego, Zarząd i Radę Powiatu zmierzają zarówno do poprawy stanu i wyposażenia budynków szkolnych (kapitalny remont budynków II LO oraz remont I LO i ZSE w Brzegu, budowa hali warsztatowej na pracownię przedmiotów budowlanych
 z wyposażeniem dla Zespołu Szkół Budowlanych oraz dostawa wyposażenia do pracowni obrabiarek w Zespole Szkół Zawodowych nr 1, dostawa wyposażenia do pracowni diagnostyki samochodowej w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Grodkowie) jak również skierowane są do podnoszenia poziomu nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych naszego powiatu.

X-LECIE TARGÓW, X-LECIE WSPÓŁPRACY

To już dziesięć lat od kiedy mieszkańcy powiatu brzeskiego mogą bawić się na Europejskich Targach Chłopskich w Krzyżowicach organizowanych przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, Starostwo Powiatowe w Brzegu, Urząd Marszałkowski w Opolu, Gminę Olszanka i Towarzystwo Przyjaciół Krzyżowic. Tegoroczne Targi organizowane w dniach 25/26 września 2010 r. były szczególnie uroczyste, barwne stoiska targowe, w tym stoiska trzech państw: Czechów (Česká Ves), Niemców (Kusel), Ukraińców (Horodenka) przyciągały kupujących.

TAM JESTEŚMY ZNANI I LUBIANI

Co roku wszyscy mieszkańcy powiatu Kusel z Niemiec z niecierpliwością oczekują Europejskich Targów Chłopskich. Targi te odbywają się co dwa lata w innej miejscowości powiatu, tym razem miały miejsce z Breitenbach. Powiat Brzeski reprezentowali tam tradycyjnie członkinie Towarzystwa Przyjaciół Krzyżowic, pracownicy Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego ze Stanisławą Grabską – Mędralą, przedstawiciele Rady Powiatu Brzeskiego: Członek Zarządu Powiatu Jerzy Wrębiak oraz radni: dr Janusz Suzanowicz i Sylwester Łuszczyna, a także pracownicy Starostwa Powiatowego w Brzegu: Zastępca Naczelnika Wydziału Promocji i Inicjatyw Gospodarczych Brygida Jakubowicz i inspektor tego wydziału Małgorzata Stanowska – pełniąca na targach rolę tłumacza oraz Józef Głowacki.

KIEDY SĄSIAD STAJE SIĘ WROGIEM

Prezydent RP Ignacy Mościcki 17 września 1939 roku tak rozpoczął orędzie do Narodu Polskiego: „Obywatele! Gdy armia nasza z bezprzykładnym męstwem zmaga się z przemocą wroga od pierwszego dnia wojny aż po dzień dzisiejszy, wstrzymując napór ogromnej przewagi całości bezmała niemieckich sił zbrojnych, nasz sąsiad wschodni najechał nasze ziemie, gwałcąc obowiązujące umowy i odwieczne zasady moralności”.