Sportowe wakacje w Powiecie Brzeskim

Starostwo Powiatowe w Brzegu organizuje zawody sportowe          w okresie wakacji według następującego regulaminu i harmonogramu:

 
REGULAMIN

GIER, ZABAW I KONKURENCJI LEKKOATLETYCZNYCH

 

CEL:  – zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,

– kształtowanie i doskonalenie umiejętności lekkoatletycznych,

– kształtowanie nawyku czynnego wypoczynku,

            – doskonalenie umiejętności ruchowych dzieci i młodzieży.

ZASADY UCZESTNICTWA:

            W zajęciach mogą wziąć udział dzieci i młodzież a ocena osiągnięć prowadzona będzie w następujących  kategoriach wiekowych:

* dzieci 7 – 9 lat/ kl. I – III / szkół podstawowych/,

* dzieci 10 – 12 lat/kl. IV – VI szkół podstawowych/,

* młodzież szkół gimnazjalnych,

* młodzież szkół ponadgimnazjalnych.

TERMIN: Zajęcia prowadzone będą od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 12:00

 

Powiat brzeski dla nauczycieli


POWIAT BRZESKI DLA NAUCZYCIELI

Dostęp do edukacji na najwyższym poziomie jest podstawowym czynnikiem określającym przebieg ścieżki edukacyjnej uczniów, a w rezultacie ma wpływ na ich sytuację na rynku pracy.

Działania podejmowane przez starostę Macieja Stefańskiego, Zarząd i Radę Powiatu zmierzają zarówno do poprawy stanu i wyposażenia budynków szkolnych, jak również skierowane są na podnoszenia poziomu nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych naszego powiatu.

Niezmiernie istotnym elementem systemu oświaty jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli. Problemem, który nie pozwala na dokształcanie nauczycieli są wysokie opłaty za studia. Pomoc w tym zakresie jest sprawą zasadniczą i nauczyciele mogą tutaj liczyć na pomoc starostwa” – mówił w październiku 2010 r. starosta Maciej Stefański. Wyjściem naprzeciw oczekiwaniom jest zakończony, projekt pn. „Wysokie kwalifikacje nauczycieli inwestycją w lepszą przyszłość młodzieży”, który był wysoko ocenionym projektem w województwie opolskim.

Wartość projektu zgodnie z umową to 302 000 zł., w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego to kwota 256 700 zł.

Powiat Brzeski świętował w Łosiowie

W ubiegły weekend na terenie łosiowskiego OODR pojawiło się wielu mieszkańców Brzegu i okolic, którzy jak co roku przybyli na Święto Powiatu Brzeskiego. Kolejny raz organizatorom imprezy dopisała pogoda i wszyscy mogli w dobrych nastrojach bawić się i korzystać ze wszystkich przygotowanych atrakcji.

W sobotę, punktualnie o godzinie 14.00, uroczystego otwarcia imprezy dokonał Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański, któremu towarzyszyli: Wicestarosta Powiatu Brzeskiego Ryszard Jończyk, Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara, Wójt Gminy Olszanka Aneta Rabczewska, Wójt Gminy Lubsza Bogusław Gąsiorowski oraz Dyrektor Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie Henryk Zamojski.

Mam dla ludzi szacunek

18 czerwca 2012 r. w brzeskim Ratuszu odbyło się spotkanie kombatantów zrzeszonych w Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, na które zaproszono m.in. Burmistrza Miasta Brzegu Wojciecha Huczyńskiego, Pełnomocnika Starosty ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych reprezentującego Starostę Powiatu Brzeskiego Macieja Stefańskiego oraz prezesa Opolskiego Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych płk. Stefana Szelkę.

ZAPROSZENIE

Przewodniczący Rady Powiatu Brzeskiego Henryk Mazurkiewicz   zaprasza społeczeństwo Powiatu Brzeskiego na sesję Rady Powiatu Brzeskiego,    która odbędzie się 28 czerwca 2012 r. o godz. 10.00 w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu.   Tematem sesji będzie m.in.: sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego za rok 2011 i głosowanie wniosków komisji rewizyjnej o udzielenie…