Chleb Symbol Dożynek

„Bardzo ważne jest podtrzymywanie dożynkowych tradycji, coroczne podziękowanie Bogu za plony, a rolnikom za ich ciężką i znojną pracę” – tak w kazaniu do wiernych mówił ks. prałat Zbigniew Bąkowski – 22 września, w czasie dożynek Gminno-Powiatowych w Skarbimierzu. Mszę, którą celebrował wraz z ks. prałatem Zbigniewem Bąkowskim ks. dziekan Stanisław Grzechynka uświetnił występ chóru „Cantate Domino”z parafii p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Skarbimierzu.

 


 

Ogłoszenie – Kościerzyce

Brzeg, dn. 16.09.2013r.
OŚ.6341.49.2013.MS
 
 
O G Ł O S Z E N I E
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. z 2012r. poz. 145 – tekst jednolity),
 
STAROSTA BRZESKI
 
informuje,
 
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
 
piętrzenie i pobór wody z rzeki Odrzyca do nawodnień deszczownianych upraw
rolnych w m. Kościerzyce, gm. Lubsza,