LIKWIDACJA stanowiska Powiatowego Konserwatora Zabytków

LIKWIDACJA stanowiska Powiatowego Konserwatora Zabytków   Starostwo Powiatowe w Brzegu informuje, że od upływu dnia 03.06.2023 nie funkcjonuje już stanowisko Powiatowego Konserwatora Zabytków w Brzegu. Jest to związane z nieuzyskaniem zgody wszystkich Gmin i Strony rządowej na dalsze finansowanie tego stanowiska oraz rozwiązaniem porozumienia i umów w tym zakresie. Korespondencję i rozmowy w tej sprawie prowadzono od 24.02.2023 w związku z powstaniem wakatu na tym stanowisku od 01.03.2023. Wszelkie…

Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli

Audytor Wewnętrzny Paweł Giszko ul. Kardynała Wyszyńskiego 23, 49-300 Brzeg (II piętro) pok. 214 tel. 77 549 33 05 Do Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli należą: 1)    w zakresie audytowym: zadania związane z audytem wewnętrznym: według ustawy o finansach publicznych, w zakresie bezpieczeństwa informacji według Krajowych Ram Interoperacyjności, koordynowanie i monitorowanie procesu zarządzania ryzykiem w…

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Miłosz Krawczyk Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Brzegu  —————————————————————————————————————————————————————————————————————– Aby umówić się do Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Brzegu, należy uprzednio dzwonić pod numer telefonu: 77 444 79 14 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Brzegu. Rzecznik obsługuje uprzednio zarejestrowanych konsumentów w poniedziałki w godz. 08:15–15:15, we wtorki 10:15–17:15 oraz w środy 07:15–10:15…

Biuro Zamówień Publicznych

Anna WOROSZCZUK-PREIS Kierownik Biura ul.Robotnicza 20, Brzeg (I piętro) pokój 204 tel. 77 444 79 13 tel. 77 444 79 21 email: przetargi@brzeg-powiat.pl   Do Biura Zamówień Publicznych należy obsługa spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych, określonych przepisami odrębnymi, w tym ustawą i regulaminem.   INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH   Zgodnie z art.13 ust.1-2 Rozporządzenia…

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Przewodniczący Zespołu Kamila Malatyńska – Klichta I piętro, pok. 117 tel. 77 549 33 13 orzekanie@brzeg-powiat.pl   Obsługa interesanta I piętro, pok. 119 Tel.77 5493312 , 77 5493310 Korespondencję do PZOoN kierujemy na adres: Starostwo Powiatowe Brzeg Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności Ul. Robotnicza 20 49-300 Brzeg Miejsce załatwienia sprawy: Powiatowy Zespół ds. Orzekania…

Wydział Inwestycji i Rozwoju

  Wydział Inwestycji i Rozwoju składa się z Biura Rozwoju oraz Biura Inwestycji: Katarzyna Dąbrowska Kierownik Biura Rozwoju Brzeg, ul. Kard. Wyszyńskiego 23, pokój nr 213 (II piętro) tel. 77 549 33 14 rozwoj@brzeg-powiat.pl Katarzyna Michalska-Foryś Kierownik Biura Inwestycji Brzeg, ul. Kard. Wyszyńskiego 23, pokój nr 222 (II piętro) tel. 77 549 33 15 inwestycje@brzeg-powiat.pl…

Kancelaria materiałów niejawnych

Monika Oleszczuk ul. Robotnicza 20 49-300 Brzeg pok. 306, 306a tel. 77 444 7956 czk@brzeg-powiat.pl Do podstawowych zadań Kancelarii należy: właściwe rejestrowanie i przechowywanie dokumentów zawierających informacje niejawne oznaczone klauzulą „poufne” lub stanowiących tajemnicę państwową; bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów, o których mowa w ust. 1; udostępnianie lub wydawanie dokumentów osobom posiadającym odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa;…