Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli

Audytor Wewnętrzny Paweł Giszko ul. Kardynała Wyszyńskiego 23, 49-300 Brzeg (II piętro) pok. 214 tel. 77 549 33 05 Do Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli należą: 1)    w zakresie audytowym: zadania związane z audytem wewnętrznym: według ustawy o finansach publicznych, w zakresie bezpieczeństwa informacji według Krajowych Ram Interoperacyjności, koordynowanie i monitorowanie procesu zarządzania ryzykiem w…

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

  Punkt Powiatowego Rzecznika Konsumentów będzie nieczynny od dnia 21 lutego 2022 r. do odwołania. Za niedogodności serdecznie przepraszamy.   —————————————————————————————————————————————————————————————————————– Aby umówić się do Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Brzegu, należy uprzednio dzwonić pod numer telefonu: 77 444 79 14 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Brzegu. Rzecznik obsługuje uprzednio zarejestrowanych konsumentów…

Biuro Zamówień Publicznych

Anna WOROSZCZUK-PREIS Kierownik Biura ul.Robotnicza 20, Brzeg (I piętro) pokój 204 tel. 77 444 79 13 tel. 77 444 79 21 email: przetargi@brzeg-powiat.pl   Do Biura Zamówień Publicznych należy obsługa spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych, określonych przepisami odrębnymi, w tym ustawą i regulaminem.   INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH Zgodnie z prawem informuję, iż: 1)…

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Przewodniczący Zespołu Kamila Malatyńska – Klichta I piętro, pok. 117 tel. 77 549 33 13 orzekanie@brzeg-powiat.pl Stanowisko ds. zdrowia (kompetencje związane m. in. ze sprowadzaniem zwłok zza granicy, nadzorem nad BCM, rozkładem godzin pracy aptek) I piętro, pok. 120 tel. 77 549 34 12 zdrowie@brzeg-powiat.pl     Obsługa interesanta I piętro, pok. 119 Tel.77 5493312…

Wydział Inwestycji i Rozwoju

  Wydział Inwestycji i Rozwoju składa się z Biura Rozwoju oraz Biura Inwestycji: Katarzyna Dąbrowska Kierownik Biura Rozwoju Brzeg, ul. Kard. Wyszyńskiego 23, pokój nr 213 (II piętro) tel. 77 549 33 14 rozwoj@brzeg-powiat.pl Katarzyna Michalska-Foryś Kierownik Biura Inwestycji Brzeg, ul. Kard. Wyszyńskiego 23, pokój nr 222 (II piętro) tel. 77 549 33 15 inwestycje@brzeg-powiat.pl…

Kancelaria materiałów niejawnych

Monika Oleszczuk ul. Robotnicza 20 49-300 Brzeg pok. 306, 306a tel. 77 444 7956 czk@brzeg-powiat.pl Do podstawowych zadań Kancelarii należy: właściwe rejestrowanie i przechowywanie dokumentów zawierających informacje niejawne oznaczone klauzulą „poufne” lub stanowiących tajemnicę państwową; bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów, o których mowa w ust. 1; udostępnianie lub wydawanie dokumentów osobom posiadającym odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa;…