Umowa na budowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Starosta Maciej Stefański, wicestarosta Ryszard Jończyk, skarbnik Iwona Krzysztofek podpisali umowę z Ministerstwem Zdrowia na realizację projektu pn. "Przebudowa pomieszczeń Brzeskiego Centrum Medycznego na Szpitalny Oddział Ratunkowy"

Złożony przez Powiat Brzeski jeszcze w 2008 roku wniosek do Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko" po przejściu etapu oceny formalnej i dwóch merytorycznych, znalazł się na liście rankingowej projektów, które otrzymały dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Spośród złożonych ponad stu wniosków przez szpitale, instytucje służby zdrowia z całego kraju, do dofinansowania wybrano 60. Projekt Powiatu Brzeskiego znalazł się na 20 miejscu w kraju. Całkowita wartość projektu to 6,2 milionów złotych. Dofinansowanie wynosi 85% to jest blisko 5,2 miliona złotych.

POZOSTANIE W NASZJ PAMIĘCI

Zmarła Ludwika Wojewódka. Przeżyła ponad wiek (102 lata). Jeszcze tak niedawno przyjmowała na setnych urodzinach Starostę Macieja Stefańskiego i prezesa organizacji, do której należała – Franciszka Kopcia ze Związku Inwalidów Wojennych. Pogodna, całe życie pełna optymizmu, do końca obdarzona wspaniałą opieką oddanej córki i dwóch synów a także wnuków i prawnuków Irminy, Roberta, Doroty, Janusza i Anny.

A JEDNAK SIĘ UDAŁO

Już tradycyjnie Tadeusz Majdański – prezes Brzeskiego Stowarzyszenia Promocji Zdrowia otworzył tegoroczne Walne Zgromadzenie Członków. Spotkanie było o tyle istotne, że oprócz wyborów władz stowarzyszenia, podsumowano plany funkcjonowania inwestycji w Skarbimierzu – Poradni Profilaktycznej. Czas realizacji inwestycji był iście rekordowy, dziś stoi piękny, parterowy budynek, który będzie wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt do diagnostyki. Pomoc znajdą w nim m.in. kobiety (mammograf), ludzie z kłopotami okulistycznymi, onkologicznymi lub korzystający z badań medycyny pracy. Powstaną również takie poradnie jak: uzależnień, urazowo – ortopedyczna, urologiczna, chorób jelitowych oraz gabinety: USG, zabiegowy i opisów mammograficznych.

WIELKANOC NAJRADOŚNIEJSZE ŚWIĘTA

Oczekiwanie na czas Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa to okres wielkich przygotowań. Czterdziestodniowy post, który rozpoczyna się w Środę Popielcową dobiega końca. Mija okres umiarkowania w jedzeniu i piciu, zakazu hucznych zabaw i innych umartwień, które zgodnie z tradycją i wiarą sobie narzucamy. Zbliżają się długo oczekiwane Święta – najradośniejsze, rodzinne i bardzo kolorowe. Zaczyna się od świątecznych porządków, przystrajania mieszkań, w wazonach stoją bazie, a dzieci z niecierpliwością oczekują przyjścia Zajączka z drobnymi upominkami.

KOMPUTERY DLA POLICJI

24 marca br. Starosta Powiatu Brzeskiego przekazał na ręce Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Brzegu insp. Sławomira Michalskiego dwa zestawy komputerowe.
            Komputery eksploatowane dotychczas w Starostwie Powiatowym w Brzegu będą obecnie służyły policjantom.

Jak poinformował komendant Sławomir Michalski „komputery zostaną przekazane tam gdzie są najbardziej potrzebne to znaczy dla funkcjonariuszy wykonujących czynności procesowe związane z prowadzeniem dokumentacji, protokołami przesłuchań i notatkami ze zdarzeń”;

POD PATRONATEM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

„Miłość do Ojczyzny, szacunek dla drugiego człowieka, wierność szlachetnym działaniom, kultywowanie tradycji” – słowa te wyhaftowane na sztandarach Gimnazjum nr 1 w Brzegu im. Józefa Piłsudskiego nie są martwe.
            Istniejące od 10 lat Gimnazjum stara się tą maksymę wdrażać w życie, wychowując młodzież w szacunku do tradycji i do innych ludzi. Pod patronatem Józefa Piłsudskiego działa również organizacja Niezależne Stowarzyszenie Kombatantów Polskich, której prezesem jest dr Jan Majewski. Dla członków tej organizacji, ale też dla innych organizacji kombatanckich postać charyzmatycznego Józefa Piłsudskiego jest wzorem i drogowskazem całej życiowej drogi.

OBRADOWAŁA POWIATOWA RADA ZATRUDNIENIA

W dniach od 17 do 19 III br. obradowała Powiatowa Rada Zatrudnienia. Tym razem członkowie rady na czele ze Starostą Maciejem Stefańskim uczestniczyli dodatkowo w szkoleniu w zakresie form wspierania pracodawców w świetle ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy, pomocy publicznej w projektach unijnych oraz organizacji kształcenia zawodowego pod potrzeby opolskiego rynku pracy.

“Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach – spotkanie informacyjne”

Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Brzegu (LPI) zorganizował 11.03.2010 r. kolejne spotkanie dla mikroprzedsiębiorców. Tematyką spotkania było składanie wniosków o dotację w związku z ogłoszeniem przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu IV naboru w ramach poddziałania 1.1.2 „Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013, który odbywa…