WYWIAD ZE STAROSTĄ POWIATU BRZESKIEGO MACIEJEM STEFAŃSKIM

LESZEK TOMCZUK: Jak pan – opolanin z urodzenia i od zawsze brzeżanin, a więc Ślązak – odebrał słynne słowa prezesa Jarosława Kaczyńskiego o zakamuflowanej opcji niemieckiej?
 

MACIEJ STEFAŃSKI: Oczywiście jestem Ślązakiem, aczkolwiek moje korzenie wywodzą się ze Wschodu i Poznania – od matki kresowianki i ojca poznaniaka. Myślę, że media słowa prezesa trochę wypaczyły. Pan Jarosław Kaczyński pewnie chciał podkreślić, i tu się z nim zgadzam, że nie ma narodowości śląskiej, co tak mocno eksponuje RAŚ (Ruch Autonomii Śląska).

Pieniądze z Unii Europejskiej na remont budynku przy

Zarząd Województwa Opolskiego podjął decyzję dofinansowania projektu złożonego przez Powiat Brzeski na zadanie pn „Rewitalizacja budynku byłego internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych przy
ul. Wyszyńskiego 23 w Brzegu na funkcje turystyczne”. Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego otrzymał dofinansowanie w wysokości prawie 1,2 mln zł.
Swoim zakresem inwestycja obejmuje następujące roboty budowlane i wyposażenie obiektu:

Projekty Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu

 
Dbając o rozwój zarówno osób bezrobotnych jak i pracowników, Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu złożył wnioski o dofinansowanie 3 projektów na 2011 rok.
 
Pierwszy z nich to „Profesjonalny urząd 2” z Poddziałania 6.1.2. „Wsparcie powiatowych i Wojewódzkich Urzędów Pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie”. Projekt zakłada dofinansowanie zatrudnienia 5 osób na stanowiska kluczowe (pośredników i doradców zawodowych) w Powiatowym Urzędzie Pracy. Przewidziany okres trwania projektu to ok. 3 lata: od 01.03.2011r. do 31.12.2013r.

TO JUŻ 270 LAT

10 kwietnia 2011 r. minęła okrągła 270. rocznica Bitwy pod Małujowicami. Choć 9 kwietnia br. działo się w Brzegu bardzo dużo w związku z obchodami I Rocznicy Katastrofy pod Smoleńskiem, władze Powiatu Brzeskiego postanowiły zaakcentować to historyczne wydarzenie Bitwy Małujowickiej, zapraszając już po raz drugi Królewski Regiment Pruski Piechoty Alt Kreytzen ze Świdnicy oraz Garnison Regiment von Lattorff.

WARTO DOBRZE SIĘ NAKRĘCIĆ

Dzięki wzajemnej solidarności wszystkich Polaków i chęci niesienia pomocy najbardziej pokrzywdzonym przez los, już po raz 19 w styczniu grała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Kolejny raz zebrane pieniądze przeznaczone zostaną na zakup nowoczesnej aparatury medycznej dla dziecięcych oddziałów nefrologicznych i urologicznych w całej Polsce. W 2011 roku na terenie powiatu brzeskiego zebrano 61 340 zł, a jest to kwota o 10 000 zł wyższa niż w zeszłym roku. Koszty zorganizowania finału (13 700 zł), który odbył się na Placu Polonii Amerykańskiej w Brzegu pokryli sponsorzy.

NOWA RADA SPOŁECZNA BCM OBRADUJE

Rada Społeczna BCM to organ powołany przez Radę Powiatu Brzeskiego, integrujący szerokie gremium przedstawicieli samorządów gminnych i powiatowych. Przewodniczący Rady Społecznej BCM jest Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański. W skład organu wchodzą: Bogdan Będkowski, Jerzy Dembiński, Jadwiga Demska, Klemens Jakubowski, Jerzy Kil, Tomasz Komarnicki, Jacek Matloch, Anna Niesłuchowska, Marek Nowak, Walenty Oliwa, Jan Pikor, Krzysztof Puszczewicz, Damian Resiak, Janusz Rzepkowski.

Małe firmy z dużym potencjałem

Główną nagrodą jest 40 tys. zł, prestiż, promocja i możliwość dalszego rozwoju. Organizowany przez Fundację Kronenberga konkurs na Mikroprzedsiębiorcę Roku (dla firm zatrudniających do 10 pracowników) przewiduje też przyznanie 4 wyróżnień po 15 tys. zł w kategoriach Senior – dla przedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność przed 1.01.2007 r. , Start – dla przedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność w okresie od 1.01.2007 r. do 1.01.2010 r. i zatrudniają nie więcej niż 3 pracowników, a ich dochód nie przekroczył 500.000 zł (w 2010 r.) oraz Nowe Technologie – dla mikroprzedsiębiorców działających od co najmniej 1.01.2010 r., którzy wdrażają nowe technologie i odkrycia naukowe.