JESTEŚMY WŚRÓD TYCH NAJLEPSZYCH

Zakończył się ranking samorządowy Radia Opole. Po audycjach emitowanych od 4 IX do 8 XI słuchacze głosowali za lub przeciw opolskim powiatom. W zabawie brało udział 11 powiatów. Powiat brzeski reporterzy Radia Opole odwiedzili 19 X. Oceniali oni czteroletnią kadencję władz samorządowych, gospodarzy pytali o sukcesy, a lokalną społeczność, jak to dziennikarz, o sukcesy i porażki.

CHWILA ZADUMY Z POEZJĄ

Choć minęło kilka lat od śmierci naszego ukochanego i nieodżałowanego ks. Kapelana Zbigniewa Stefaniaka, przetrwał on w naszej pamięci dzięki wielkiej osobowości, ale również imprezie, jaka co roku organizowana jest przez brzeski Klub Garnizonowy i Parafię Garnizonową. Wojewódzki Konkurs Poezji Patriotycznej i Religijnej „Fides et Patria” im. ks. ppłk Zbigniewa Stefaniaka stał się już imprezą ponadregionalną i w bieżącym roku uczestniczyło w nim 60 osób i 7 żołnierzy z terenu wszystkich gmin powiatu brzeskiego oraz z gminy Oława.

PIERWSZY POWIAT NA OPOLSZCZYŹNIE

 

 

26 listopada br. sesję inauguracyjną IV kadencji Rady Powiatu Brzeskiego rozpoczęło uroczyste ślubowanie 21 radnych w Sali Zielonej Zamku Piastów Śląskich w Brzegu. Radni ślubowali rzetelnie wykonywać swoje obowiązki, strzec interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, a także przestrzegać Konstytucji i praw Rzeczypospolitej Polskiej.Sesję zwołał i rozpoczął Przewodniczący Rady Powiatu Brzeskiego III kadencji Henryk Mazurkiewicz. W tajnym głosowaniu Henryk Mazurkiewicz został Przewodniczącym Rady Powiatu Brzeskiego IV kadencji uzyskując 14 głosów za i 6 przeciw. Jest on jedynym przewodniczącym w Polsce, któremu cztery razy z rzędu przypadł ten zaszczytny obowiązek. A potem wszystko poszło „jak z płatka”.

Człowiek najlepsza inwestycja

 

 

 

 

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

NAUCZYCIELE POWIATU BRZESKIEGO STUDIUJĄ

 
Kiedy Powiat Brzeski po raz drugi z rzędu składał do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu wniosek w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 9.4, którego celem było umożliwienie bezpłatnych studiów podyplomowych, stawialiśmy sobie cel powtórzenia ubiegłorocznego sukcesu jakim było zakwalifikowanie projektu do realizacji i ukończenie studiów przez 33 osoby.
Pozytywna ocena naszego tegorocznego wniosku pn. „Wysokie kwalifikacje nauczycieli inwestycją w lepszą przyszłość młodzieży” i skierowanie go realizacji pozwoliło ogłosić nabór na studia podyplomowe wśród nauczycieli i pracowników oświaty szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu.

SEMPER FIDELIS

Lwowskie Orlęta – od 1918 r. śpiewano o nich piosenki, dedykowano im wiersze, wychowywano dzieci w kulturze bohaterstwa „orląt”. Dlaczego właśnie obrońcy Lwowa tak silnie wpisali się w historie? Na pewno przyczyn było wiele: młody wiek, ogromna odwaga, niezwykłe poświęcenie. W przedwojennym Lwowie mówiono, że to „duchy Skrzetuskich, Kmiciców i Wołodyjowskich natchnęły tą garstkę straceńców broniących swojej szkoły” w nocy z 20 na 21 listopada 1918 r. (do obrony szkoły) przed ukraińskimi nacjonalistami. W czasie walk odebrano też Ukraińcom m.in. dworzec kolejowy, szkołę kadetów, koszary ułańskie. Walki przyniosły Polakom wiele ofiar, zginęło 439 osób, w tym 109 uczniów i 76 studentów. Dziś oddajemy im cześć na Cmentarzu Orląt Lwowskich, a pamięć o tych bohaterskim czynie przetrwała także dzięki stowarzyszeniom lwowiaków, nazwaniu imieniem orląt ulic, szkół i placówek oświatowych.

JUBILATKI

Jadzia Kozłowska to żona, matka i długoletnia pracownica Starostwa Powiatowego w Brzegu. Choć otoczona cyferkami, gdyż jest pracownikiem Wydziału Finansów, zawsze uśmiechnięta, wesoła i pełna optymizmu. Jadzia ma dwoje dzieci – starszego syna Pawła, już pracującego i młodszą o rok 24 letnią córkę Justynę, magistra biologii – obecnie studentkę studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jadwiga jest też szczęśliwą żoną bardzo opiekuńczego i kochającego ją męża, który nie stroni od domowych prac i jest prawdziwą życiową podporą. Jadzia uwielbia filmy przyrodnicze i bardzo by chciała w przyszłości podróżować, aby zobaczyć trochę egzotycznej fauny i flory na własne oczy. Teraz jej marzenia mogą nabrać realnych kształtów, gdyż 17 listopada otrzymała z rąk starosty Macieja Stefańskiego jubileuszówkę związaną z 30-leciem pracy.

BRONIĄ NASZEGO MIENIA I ŻYCIA

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ma bardzo bogate tradycje historyczne. Już w 1898 r. powstały zalążki tej organizacji w postaci Kaliskiego Cesarskiego Towarzystwa Tonących. Później stworzono podobne organizacje w wielu miastach Polski, aby ostatecznie ewaluować w kierunku organizacji, która nie tylko zajmuje się bezpośrednim ratowaniem, lecz prowadzi działalność profilaktyczną, szkoły pływackie, zabezpieczeniem kąpielisk i organizuje kursy ratownictwa medycznego i reanimacji. Jest jeszcze jeden (na szczęście sporadyczny), ale bardzo ważny element działania WOPR. Pogotowie to jest nieodzowne w czasie zagrożeń powodzią. Uczestnictwo w akcjach powodziowych daje członkom WOPR wiele satysfakcji, ale też jest niebezpieczne, wymaga odwagi i ofiarności.